Πρόγραμμα δοκιμών βήτα

Γίνετε μέλος μας ως δοκιμαστής beta και
λάβετε πρόσβαση σε premium χαρακτηριστικά!

... και να είστε οι πρώτοι που θα δοκιμάσουν
νέα χαρακτηριστικά

...να αποφασίσετε τι θα κάνει το MakerStudio
να μοιάζει στο μέλλον

...λάβετε δωρεάν υποστήριξη για τις μηχανές και τον εξοπλισμό του makerspace σας