MakerStudio

MAKERSTUDION KÄYTTÖEHDOT

Viimeksi päivitetty: Marraskuu 2021 

Erityiset palveluehdot

Mitä nämä ehdot ovat?

Nämä ehdot muodostavat sinun ja meidän välisen sitovan sopimuksen ("nämä ehdot"), joka koskee pääsyäsi ja käyttöäsi verkkosivustoillemme, mobiili- ja/tai verkkosovelluksiimme, palveluihimme, tuotteisiimme ja ohjelmistoihimme, jotka sisältävät linkin näihin ehtoihin (yksittäin ja yhdessä "palvelu"). Näihin Ehtoihin sisältyvät alla olevat määräykset ja mahdolliset Palveluun liittyvät erityisehdot (kuten esimerkiksi se, miten muut voivat käyttää Sisältöäsi, miten meihin voi ottaa yhteyttä, jäsenyyttä ja tilauksia koskevat ehdot [jos sellaisia on], "Palvelun erityisehdot"), jotka löytyvät yllä olevasta Palvelun erityisehdot -linkistä. Huom: Nämä ehdot kattavat vain Palvelun.

Lisätietoja siitä, miten keräämme, tallennamme ja käytämme tietoja, on saatavilla jäljempänä kohdassa 10 (Suostumus tietojen keräämiseen ja käyttöön) ja osoitteessa "Tietojen kerääminen ja käyttö". FabLab Factoryn tietosuojakäytäntö  ja FabLab Factoryn lasten tietosuojaseloste .

1. Kenen tulisi käyttää palvelua? 13 VUOTTA TÄYTTÄNYT HENKILÖ VOI LUODA OMAN TILIN. Alle 13-vuotias lapsi voi luoda käyttäjätunnuksen vain vanhempansa tai laillisen huoltajansa suostumuksella tai oppilaana tai tiimin jäsenenä, joka käyttää palvelua sellaisen tiimin kautta, jonka on perustanut kasvattaja, jolla on palvelutili. (katso Lasten tietosuojakäytäntö lisätietoja). Jos olet 13-vuotias tai vanhempi, mutta et ole täysi-ikäinen, eli et ole vähintään asuinvaltion lakisääteisen suostumuksen ikäinen, sinun on pyydettävä vanhempaa tai laillista huoltajaa hyväksymään nämä ehdot puolestasi ja valvomaan pääsyäsi Palveluun ja sen käyttöä. Jos et täytä edellä mainittuja vaatimuksia, sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

2. Lapsi- ja ohjaajatilien tyypit.

A. Lapsen käyttäjä. Jos olet Palvelun Käyttäjä ja olet alle 13-vuotias ("Lapsikäyttäjä"), et saa rekisteröidä tiliä Palveluun ilman laillisen vanhempasi tai huoltajasi tai kasvattajasi suostumusta ja hyväksyntää. Lapsikäyttäjälle, joka aloittaa rekisteröintiprosessin itselleen ilman vanhempaa käyttäjää, annetaan rajoitettu tili, kunnes vanhempi käyttäjä tai kasvattaja hyväksyy tai ottaa vastuun lapsikäyttäjätilistä.

B. Vanhempi käyttäjä. Jos olet vähintään 18-vuotias ja olet sellaisen lapsen laillinen vanhempi tai huoltaja, joka haluaa rekisteröityä Palvelun Lapsikäyttäjäksi, voit rekisteröidä vanhempien tilin Palveluun ("Vanhempien käyttäjä"). Vanhempana Käyttäjänä voit luoda, rekisteröidä, hallinnoida ja hyväksyä Lapsikäyttäjätilejä vain omalle lapsellesi (lapsillesi), jonka (joiden) laillinen huoltaja olet. JOS REKISTERÖIT, HYVÄKSYT REKISTERÖINNIN TAI MUUTOIN OTAT VASTUUN LAPSIKÄYTTÄJÄSTÄ, VAKUUTAT JA TAKAAT, ETTÄ OLET KYSEISEN LAPSIKÄYTTÄJÄN LAILLINEN VANHEMPI TAI HUOLTAJA JA SITOUDUT NOUDATTAMAAN NÄITÄ EHTOJA KYSEISEN LAPSIKÄYTTÄJÄN PUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VASTUUN OTTAMINEN KAIKESTA LAPSIKÄYTTÄJÄN HARJOITTAMASTA PALVELUN KÄYTÖSTÄ. Hyväksyt, että FabLab Factory voi halutessaan, mutta ei ole velvollinen, tekemään mitä tahansa tiedusteluja joko suoraan tai kolmansien osapuolien kautta, joita FabLab Factory pitää tarpeellisina rekisteröintitietojesi vahvistamiseksi, mukaan lukien rajoituksetta kolmansien osapuolien käyttäminen todentamispalvelujen tarjoamiseen. FabLab Factory pidättää itsellään kaikki oikeudet ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin ketä tahansa vastaan, joka antaa väärää tietoa henkilötiedoistaan tai on muutoin totuudenvastainen henkilöllisyydestään. EDELLÄ MAINITUSTA HUOLIMATTA HYVÄKSYT, ETTÄ FABLAB FACTORY EI VOI TAATA MINKÄÄN KÄYTTÄJÄN ANTAMIEN TIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ, EIKÄ FABLAB FACTORY OLE VELVOLLINEN TARKISTAMAAN MINKÄÄN KÄYTTÄJÄN HENKILÖLLISYYTTÄ, MUKAAN LUKIEN KÄYTTÄJÄN VÄITE OLLA VANHEMMAN KÄYTTÄJÄ, TAI TARKISTAMAAN, ETTÄ LAPSIKÄYTTÄJÄN TAI KASVATTAJAN REKISTERÖINNIN AIKANA ILMOITTAMA VANHEMPI ON KYSEISEN LAPSIKÄYTTÄJÄN TODELLINEN VANHEMPI TAI HUOLTAJA. FabLab Factory voi milloin tahansa ja ilman varoitusta sulkea vanhempien käyttäjätilin ja kaikki siihen liittyvät lapsikäyttäjätilit, jos nämä ehdot eivät täyty.

C. Kouluttaja. Jos olet kouluttaja, voit työskennellä oppijoiden kanssa Makerstudiossa kahdella tavalla. Ensinnäkin voit yhdistää tilisi oppijatiliin moderaattorina. Jos alle 13-vuotiaalla oppijalla on tili ja oppijan laillinen vanhempi tai huoltaja ei ole vielä antanut suostumusta ja hyväksyntää Palvelun kautta, sinun on ennen tilisi linkittämistä oppijan tiliin moderaattorina joko varmistettava, että oppijan vanhempi tai huoltaja antaa suostumuksen ja hyväksynnän Palvelun kautta, tai sinun tai organisaatiosi on hankittava suostumus alueellasi sovellettavien ehtojen mukaisesti (Euroopassa tämä tarkoittaa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaista suostumusta). Toiseksi voit luoda tilisi alle tiimin, jonka kautta oppijat voivat käyttää Palvelua ilman tilin luomista. Jos olet Kouluttaja, joka käyttää Palvelua oppijoiden kanssa, sinun tai oppijoittesi Palvelun käytön kautta toimitetut tai tuotetut oppijatiedot voivat olla yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) alaisia. Hyväksyt ehdot, jotka sijaitsevat osoitteessa Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) .

3. Palvelun tai näiden ehtojen muutokset. Voimme tehdä muutoksia, päivittää (tai olla päivittämättä) tai lopettaa minkä tahansa Palvelun osan, elementin, toiminnon, saatavuuden tai tarjonnan. Voimme myös tehdä muutoksia tai päivityksiä näihin Ehtoihin milloin tahansa ja mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaan, mukaan lukien sovellettavan lain noudattaminen. Jos teemme näihin Ehtoihin olennaisia muutoksia, ilmoitamme niistä sinulle millä tahansa kohtuulliseksi katsomallamme tavalla, mukaan lukien esimerkiksi julkaisemalla muutosta koskevan ilmoituksen verkkosivustollamme (verkkosivustoillamme) tai palvelussa tai lähettämällä ilmoituksen sähköpostiosoitteeseesi, jos olet antanut sen meille.

4. Sisältösi.

a. Omistus. Nämä ehdot eivät anna meille (emmekä me vaadi) mitään omistusoikeuksia sisältöön.

b. Sisältösi käyttö. Lähettämällä, tarjoamalla, lataamalla, lähettämällä, jakamalla, julkaisemalla, jakelemalla, asettamalla saataville ja/tai antamalla muiden käyttää Sisältöäsi Palveluun tai Palvelun kautta, myönnät meille ja tytäryhtiöillemme maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, täysin maksetun, ikuisen, ei-yksinomaisen, siirrettävissä olevan ja täysin (useiden tasojen kautta) edelleenlisensoitavissa olevan oikeuden ja lisenssin (mutta ei velvollisuutta) kopioida, levittää, jakaa, jakaa uudelleen, muokata, kääntää, mukauttaa, valmistaa johdannaisteoksia, näyttää, esittää (julkisesti tai muutoin) ja muutoin käyttää kaikkea tai osaa Sisältöäsi millä tahansa keinoin ja missä tahansa mediassa ja missä tahansa muodossa, joka on nyt tai myöhemmin tiedossa, mutta ainoastaan Palvelun ja/tai liiketoimintamme yhteydessä (kuten rajoituksetta Palvelun mainostamiseen ja markkinointiin) ja/tai lakisääteisten tai teknisten vaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi, siinä määrin kuin sovellettava laki sen sallii, luovut täten ja sitoudut olemaan vaatimatta mitään ja kaikkia oikeuksia, joita sinulla saattaa olla "moraalisia oikeuksia" tai "droit moral" tai vastaavia oikeuksia koskevien maailmanlaajuisten lakien nojalla Sisältöösi liittyen.

c. Sisältösi julkaiseminen. Lähettämällä, tarjoamalla, lataamalla, lähettämällä, jakamalla, julkaisemalla, jakelemalla, asettamalla saataville tai antamalla muiden käyttää ja/tai käyttää Sisältöäsi Palveluun tai Palvelun kautta olet yksin vastuussa ja velvollinen vastaamaan sen seurauksista, ja tunnustat ja hyväksyt, että Sisältöäsi voidaan ja voidaan tarkastella maailmanlaajuisesti. Jos päätät asettaa henkilökohtaiset tietosi julkisesti saataville Palvelun kautta (esimerkiksi blogissa tai foorumissa), teet sen omalla vastuullasi. Sitoudut, vakuutat ja takaat, että olet hankkinut kaikki tarvittavat lisenssit, oikeudet, suostumukset, luvat ja luopumiset, jotta voit käyttää ja myöntää kaikki näissä Ehdoissa (mukaan lukien Palvelun erityisehdot) myönnetyt oikeudet Sisältöösi ja että noudatat kaikkia niiden asettamia vaatimuksia tai rajoituksia; jos Sisältöäsi koskevat vaatimukset tai rajoitukset ovat ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa tai ristiriidassa niiden kanssa, et saa julkaista kyseistä Sisältöä tai muutoin jakaa sitä julkisesti Palvelussa tai Palvelun kautta.

5. "Ole kiltti" -periaatteemme. Odotamme sinun kunnioittavan muiden oikeuksia ja ihmisarvoa. Kun käytät palvelua, et saa lähettää, tarjota, julkaista, ladata, ladata, näyttää, käyttää, jakaa, levittää tai muuten asettaa saataville: (a) mitään Sisältöä, joka täyttää jotakin seuraavista kriteereistä, tai (b) mitään Sisältöä, joka on lähetetty, lähetetty tai välitetty jollekin muulle verkkosivustolle tai palveluun, joka täyttää jotakin seuraavista kriteereistä:

- on uhkaava, halventava, lainvastainen, vaarallinen, haitallinen, loukkaava, häiritsevä, ahdistelun kohteena oleva, vihamielinen, herjaava, kunnianloukkauksen aiheuttava, petollinen, loukkaava, sopimaton, säädytön, säädytön, pornografinen, mauton tai muutoin paheksuttava;

- rikkoo mitään sovellettavaa lakia, sääntöä tai määräystä tai voi johtaa oikeudelliseen vastuuseen;

- rikkoo tai loukkaa meidän tai minkä tahansa muun henkilön, yrityksen tai yhteisön oikeuksia (mukaan lukien sopimusoikeudet ja luottamusoikeudet, tekijänoikeudet, tavaramerkit sekä yksityisyyden suojaa ja julkisuutta koskevat oikeudet);

- häiritsee, tuhoaa tai häiritsee Palvelua tai mitä tahansa laitteistoa tai ohjelmistoa, jonka kautta Palvelu on saatavilla (mukaan lukien virus, mato, haittaohjelma, vakoiluohjelma, troijalainen hevonen tai muu vastaava koodi, tiedosto tai ohjelma);

- sisältää luvattomia tai pyytämättömiä ideoita tai esityksiä, tarjouksia, mainontaa, myynninedistämismateriaalia, kyselyitä, roskapostia tai massapostia, roskapostia, ketjukirjeitä, pyramidihankkeita, sijoitusmahdollisuuksia, vetoomuksia tai muunlaista tarjouspyyntöä;

- henkilöityy mihinkään henkilöön, yritykseen tai yhteisöön, mukaan lukien työntekijämme, yhteistyökumppanimme, lisenssinantajamme, lisenssinhaltijamme tai toimittajamme;

- on harhaanjohtava tai väärä tai antaa virheellisesti ymmärtää, että me, tytäryhtiömme, työntekijämme, yhteistyökumppanimme, lisenssinantajamme, lisenssinhaltijamme tai toimittajamme hyväksymme sen;

- aiheuttaa merkittävän riskin yleiselle turvallisuudelle tai edistää ampumatarvikkeiden, räjähteiden, tuliaseiden, aseiden tai muiden vastaavien materiaalien vaarallista tai laitonta käyttöä;

- liittyy laittomaan uhkapelaamiseen, urheiluvedonlyöntiin, hevos- tai vinttikoirakilpailuihin tai muuhun vastaavaan toimintaan tai edistää sitä;

- rikkoo mitään käytännesääntöjä tai muita ohjeita, joita sovelletaan johonkin muuhun Palvelun alueeseen;

- sisältää väärennettyjä otsikoita tai tietoja tai luo tilejä luvattomin keinoin (kuten automatisoidulla botilla, skriptillä, laitehämähäkillä, skrapperilla tai indeksoijalla); tai

- manipuloi tunnisteita tai muita tietoja peittääkseen sisällön alkuperän tai manipuloidakseen tai peitelläkseen läsnäoloasi palvelussa.

Meillä on oikeus (mutta ei velvollisuutta) esiseuloa tai valvoa mitä tahansa Sisältöä tai minkä tahansa käyttäjän pääsyä Palveluun tai Palvelun käyttöä ja poistaa tai estää pääsy (esim. asetusten avulla) mihin tahansa Sisältöön mistä tahansa syystä tai keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa käyttäjän pääsy Palveluun tai Palvelun käyttö mistä tahansa syystä (mukaan lukien "Ole kiltti -käytäntömme" tai minkä tahansa muun näiden Ehtojen määräyksen rikkominen). Meillä ei ole mitään vastuuta tai velvollisuutta minkään Sisällön suhteen, mukaan lukien toimet, joita saatamme toteuttaa sellaisen Sisällön suhteen, jonka päätämme rikkovan näitä Ehtoja.

6. Palveluun rekisteröityminen. Sinulta saatetaan vaatia tai sallia rekisteröityminen, jotta voit käyttää Palvelua tai tiettyjä Palvelun alueita. Rekisteröitymisen yhteydessä sitoudut olemaan käyttämättä, ja me voimme kieltäytyä myöntämästä sinulle käyttöoikeutta, käyttäjänimeä (tai sähköpostiosoitetta), jota joku muu jo käyttää, joka voidaan tulkita toisen henkilön henkilöitymiseksi, joka kuuluu toiselle henkilölle, joka tunnistaa sinut henkilökohtaisesti, tai joka loukkaa kenenkään henkilön immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, joka on loukkaava tai jonka hylkäämme mistä tahansa muusta syystä oman harkintamme mukaan. Voit myös kirjautua Palveluun tai käyttää tai käyttää tiettyjä Palvelun ominaisuuksia käyttämällä kolmannen osapuolen sosiaalisen verkostoitumisen alustatiliä (kuten Facebook, Google+ tai Twitter). Rekisteröintitietosi (mukaan lukien käyttäjätunnuksesi ja salasanasi sekä mikä tahansa sosiaalisen verkostoitumisen tili, jolla kirjaudut Palveluun) on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöösi, eikä kenenkään muun henkilön käyttöön. Olet vastuussa Palveluun käyttämäsi salasanan luottamuksellisuuden säilyttämisestä, ja sitoudut olemaan siirtämättä salasanaasi tai käyttäjätunnustasi tai lainaamatta tai muuten siirtämättä Palvelun käyttöä tai pääsyä kolmannelle osapuolelle. Olet täysin vastuussa kaikesta Palvelun kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, joka liittyy rekisteröintitietoihisi (mukaan lukien rajoituksetta kaikki ostot). Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi kaikista rekisteröintitietojesi luvattomasta käytöstä tai muista tiliisi tai Palveluun liittyvistä tietoturvaloukkauksista ja varmistamaan, että kirjaudut ulos/poistut tililtäsi Palvelussa (tarvittaessa) jokaisen istunnon päätteeksi. Emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että et noudata mitään edellä mainituista velvoitteista. Jos kirjaudut Palveluun käyttämällä kolmannen osapuolen sosiaalisen verkostoitumisen alustan tiliä, tutustu kyseisen alustan tietosuojakäytäntöihin ja tietojen käyttökäytäntöihin saadaksesi lisätietoja sen henkilötietokäytännöistä ja vaihtoehdoistasi. Lisätietoja on osoitteessa Tietosuojakäytäntö.

7. Erityiset palveluehdot (mukaan lukien mahdolliset jäsenyydet ja tilaukset). Palveluun liittyvät erityisehdot (kuten miten muut voivat käyttää sisältöäsi, miten meihin voi ottaa yhteyttä, jäsenyyttä ja tilauksia koskevat ehdot [jos sellaisia on]) löytyvät yllä olevasta Palvelun erityisehdot -linkistä.

8. Kolmannet osapuolet.

a. Sisältö. Palvelu saattaa näyttää, sisältää, linkittää tai asettaa saataville eri lähteistä (mukaan lukien muut käyttäjät ja muut kolmannet osapuolet) peräisin olevaa Sisältöä, mukaan lukien kuvia, malleja, viestejä, luomuksia, mielipiteitä, suosituksia tai neuvoja, ja tällainen Sisältö saattaa olla epätäydellistä tai epätarkkaa tai loukkaavaa tai vastenmielistä sinulle. Emme ole vastuussa tai vastuussa mistään Sisällöstä, emmekä välttämättä tue sitä. Kaikki Sisältö, mukaan lukien Sinun Sisältösi, on tekijänoikeuden omistajan (omistajien) tai muiden oikeudenhaltijoiden omaisuutta. Ellei näissä Ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä, Palvelun käyttö ei myönnä, luovuta tai rajoita tällaisen omistajan (omistajien) tai oikeudenhaltijan (oikeudenhaltijoiden) omistusoikeuksia. Sinun on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, jotka liittyvät Palveluun pääsyyn ja sen käyttöön, mukaan lukien paikalliset lait, jotka koskevat verkkokäyttäytymistä, hyväksyttävää sisältöä ja sisällön vientiä asuinpaikkasi lainkäyttöalueelta.

b. Vuorovaikutus muiden käyttäjien kanssa. Palvelu voi tarjota sinulle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien tai käyttäjäryhmien kanssa. Tällainen vuorovaikutus on ainoastaan sinun ja muiden käyttäjien välistä, emmekä ole vastuussa tällaisesta vuorovaikutuksesta tai sen seurauksista.

c. Linkit ja mainostajat. Palvelu voi tarjota linkkejä verkko-, mobiili- ja muille alustasivustoille ja -palveluille (kuten mainostajille ja sähköisen kaupankäynnin tarjoajille), jotka eivät ole hallinnassamme. Emme ole vastuussa tällaisista verkkosivuista tai -palveluista, mukaan lukien niiden kautta tarjotut tai saataville asetetut sisällöt, tuotteet tai palvelut, tai vuorovaikutuksesta, jota saatat olla kolmansien osapuolten kanssa tällaisten sivustojen tai palvelujen kautta. Tällaisten sivustojen tai palveluiden käyttö tapahtuu omalla vastuullasi, ja siihen sovelletaan kyseisten sivustojen tai palveluiden ehtoja.

9. Tuotteiden tai palvelujen ostaminen ja myyminen. Jos Palvelu mahdollistaa tuotteiden tai palveluiden ostamisen tai myymisen tai jos se muutoin asettaa saataville tuotteita tai palveluita, sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a. Tilauksen tekeminen. Tekemällä tilauksen palvelumme kautta vakuutat, että sinulla on valtuudet ostaa tilatut tuotteet ja palvelut ja että näitä tuotteita ja palveluja käytetään vain laillisella tavalla. Tuotteiden tai palveluiden ostamiseen ja Palvelun tiettyihin osiin tai ominaisuuksiin voidaan soveltaa lisäehtoja, mukaan lukien sähköisen kaupankäynnin tarjoajan myyntiehdot (ks. kohta 8.b. jäljempänä) sekä myynninedistämis- ja rajoitetun ajan tarjousehdot.

b. Sähköisen kaupankäynnin tarjoajat. Jos haluat ostaa tuotteita tai palveluita Palvelusta tai sen kautta, Palvelu saattaa linkittää tai ohjata sinut kolmannen osapuolen verkkokauppapalveluun, myyjään, maksuprosessoriin tai verkkokauppaan, jota ylläpitää muu yritys kuin me ("verkkokaupan tarjoaja"). Huomaa, että sähköisen kaupankäynnin palveluntarjoaja (emmekä me) toimii myyjänä tai kauppiaana, ja joko se tai muu kolmas osapuoli, jonka kanssa se on tehnyt sopimuksen (emmekä me), vastaa tilausten vastaanottamisesta, täyttämisestä ja/tai lähettämisestä. Vuorovaikutukseen ja liiketoimiin kunkin sähköisen kaupankäynnin tarjoajan kanssa sovelletaan sen käyttöehtoja ja muita ehtoja (kuten sen myyntiehtoja), emmekä ole vastuussa sen toimista, palkkioista, tuotteista, palveluista tai ehdoista. Muista lukea nämä myyntiehdot ja muut ehdot ennen ostosten tekemistä tai liiketoimia sähköisen kaupankäynnin tarjoajan kanssa. Esimerkiksi sinä (emme me) olet vastuussa kaikkien ostoihisi liittyvien transaktiokustannusten, kuten maksujen, toimituksen, käsittelyn, tullien, tariffien ja verojen maksamisesta. Sinun on selvitettävä ja noudatettava kaikkia sovellettavia paikallisia, osavaltio-, liittovaltion ja kansainvälisiä lakeja (mukaan lukien vähimmäisikävaatimukset), jotka koskevat minkä tahansa Palvelun kautta ostetun tai myydyn tuotteen tai palvelun ostamista, hallussapitoa, käyttöä ja myyntiä.

c. Tuotteiden näyttäminen Palvelun kautta. Rajoittamatta emme takaa Palvelussa näkyvien tai sen kautta saataville asetettujen piirustusten, mallien, tuotteiden ja kuvien minkään ominaisuuden, eritelmän, mittasuhteen tai ulottuvuuden tarkkuutta tai sitä, että ne vastaavat tai heijastavat todellisten fyysisten tuotteiden ominaisuuksia tai mittasuhteita (esimerkiksi Palvelu tai laitteesi ei välttämättä näytä tarkalleen oikeaa väriä, tuotespesifikaatioita tai kokoa), emmekä me eivätkä Osapuolemme ole vastuussa tällaisista epätarkkuuksista. Tuotteiden tai palveluiden sisällyttäminen Palveluun tiettynä ajankohtana ei myöskään tarkoita tai takaa, että nämä tuotteet tai palvelut ovat saatavilla milloin tahansa. Palvelussa olevien tai Palvelun kautta hankittujen tuotteiden tai palveluiden kuvaukset, kuvat, viittaukset, ominaisuudet, sisältö, tekniset tiedot ja hinnat voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

d. Rajoitetut määrät ja saatavuus. Me ja kaikki sähköisen kaupankäynnin tarjoajat pidätämme oikeuden, joko ennakkoilmoituksella tai ilman ennakkoilmoitusta, rajoittaa minkä tahansa tuotteen tai palvelun saatavissa olevaa määrää tai lopettaa minkä tahansa tuotteen tai palvelun; kunnioittaa tai asettaa ehtoja minkä tahansa kupongin, kuponkikoodin, kampanjakoodin tai muun vastaavan kampanjan kunnioittamiselle; kieltää ketä tahansa käyttäjää tekemästä mitä tahansa tai kaikkia ostoksia ja/tai kieltäytyä tarjoamasta jollekin käyttäjälle mitä tahansa tuotetta tai palvelua.

10. Suostumus sekä tietojen kerääminen ja käyttö.

a. Suostumukset. Annat suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen, käyttöön, käsittelyyn ja säilyttämiseen, mukaan lukien rajatylittävät siirrot tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Tunnustat ja hyväksyt, että olet vastuussa kaikkien tarvittavien suostumusten hankkimisesta ja kaikkien sovellettavien lakien noudattamisesta (mukaan lukien yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevat lait), jotka liittyvät meille Palvelun käytön yhteydessä annettuihin henkilötietoihin.

b. Kolmannen osapuolen palvelut. Tietojen toimittamista säännellään tietosuojakäytännöllämme. Huomaa, että (muun muassa) kolmannet osapuolet (kuten sosiaalisen median alustat tai muiden yritysten verkkosivustot, joihin linkitämme verkossa tai verkkosivustoiltamme ja sovelluksistamme) ovat vastuussa omista tietosuojakäytännöistään. Muista lukea kaikkien käyttämiesi verkkosivustojen tai alustojen tietosuojakäytännöt, lisäilmoitukset ja asetukset, jotta ymmärrät niiden tietosuojakäytännöt ja omat vaihtoehtosi.

c. Arkaluonteiset henkilötiedot. Hyväksyt, että Palvelun tietojen tallennustoimintoja ei ole tarkoitettu sosiaaliturvatunnusten, luotto- tai pankkikorttien numeroiden, rahoitustilin numeroiden, ajokortin numeroiden, lääketieteellisten tietojen, sairausvakuutustietojen, henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevien arkaluonteisten tietojen tai muiden sellaisten henkilötietojen tallentamiseen, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa yksilölle, jos ne paljastetaan väärin (yhteisesti "arkaluonteiset henkilötiedot"). Sitoudut olemaan lataamatta tai muuten toimittamatta meille mitään arkaluonteisia henkilötietoja Palvelun yhteydessä. Hyväksyt, että meillä ei ole mitään vastuuta tai velvollisuutta tällaisista Palvelun yhteydessä käsitellyistä, siirretyistä, luovutetuista tai tallennetuista arkaluonteisista henkilötiedoista.

11. Varastointikäytännöt ja -rajat. Palvelussa on rajoitetusti tallennustilaa sisällölle. Vaikka pyrimme kohtuullisiksi katsomillamme toimilla turvaamaan ja varmuuskopioimaan Sisältöä ja asettamaan Sisällön saataville katoamisen tai poistamisen varalta, meillä ei ole mitään vastuuta tai velvollisuutta minkään Sisällön, mukaan lukien Sinun Sisältösi, poistamisesta tai tallentamatta jättämisestä tai turvallisuudesta. Muista siis varmuuskopioida Sisältösi! Pidätämme oikeuden merkitä tai käsitellä "inaktiivisina" ja arkistoida tilejä ja/tai Sisältöä, jotka ovat olleet inaktiivisia pidemmän aikaa, kuten me kussakin palvelussa määrittelemme. Pidätämme oikeuden muuttaa käytäntöjämme ja tallennussääntöjämme milloin tahansa oman harkintamme mukaan joko ilmoittamalla sinulle tai ilmoittamatta sinulle.

12. Kilpailut ja kampanjat. Palvelun kautta voidaan järjestää arvontoja, kilpailuja, kampanjoita tai muita vastaavia tilaisuuksia (yhdessä "Kampanjat"). Osallistumalla johonkin Kampanjaan sinusta tulee Kampanjaa koskevien erityissääntöjen alainen, jotka voivat poiketa tässä esitetyistä ehdoista ja edellytyksistä. Siltä osin kuin tietyn Kampanjan säännöt ovat ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa, Kampanjan sääntöjen ehdot ovat määräävässä asemassa.

13. Palvelun omistus ja oikeudet.

a. Oikeutemme. Sinun ja meidän välillämme me ja lisenssinantajamme omistamme kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja intressit (mukaan lukien patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet) Palveluun, API-tietoihin, Palvelun teknisiin vaatimuksiin ja loppukäyttäjädokumentaatioon, jotka olemme asettaneet saatavillesi (jäljempänä "Dokumentaatio"), sekä kaikkeen Sisältöön (pois lukien Sinun Sisältösi), jonka olemme toimittaneet (ei muut käyttäjät) ja jota käytetään Palvelun yhteydessä tai jota Palvelu tuottaa (yhdessä "Materiaalimme"). Sitoudut olemaan ryhtymättä mihinkään toimiin, jotka vaarantavat, rasittavat, rajoittavat tai häiritsevät millään tavalla meidän tai lisenssinantajiemme omistusoikeutta ja oikeuksia niihin. Emme myönnä sinulle mitään oikeutta käyttää tavaramerkkejämme, kauppanimiämme tai logojamme. Sinulla on vain rajoitetut oikeudet käyttää Palvelua, jotka on nimenomaisesti myönnetty sinulle näissä Ehdoissa ja/tai Palvelun erityisehdoissa (katso tarvittaessa yllä oleva linkki Palvelun erityisehdot), eikä mitään muita oikeuksia myönnetä tai siirretä tai katsota myönnetyksi tai siirretyksi, olipa kyse sitten implisiittisestä, estoppel- tai muusta syystä. Käyttöösi on pääsy palveluun. Näillä ehdoilla ei myönnetä lisenssiä ohjelmistoon. Minkä tahansa ohjelmiston lisenssiin sovellettavat ehdot löytyvät asianomaisesta ohjelmistolisenssisopimuksesta, loppukäyttäjän lisenssisopimuksesta tai lisenssi- ja palvelusopimuksesta, joka on liitetty tai johon on linkki kyseiseen ohjelmistoon. Muiden tässä sopimuksessa myönnettyjen oikeuksien lisäksi myönnät meille tekijänpalkkioista vapaan, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman ja toistaiseksi voimassa olevan luvan käyttää, julkaista, muokata, kääntää, jakaa, näyttää ja sisällyttää Palveluun ja/tai Sisältöön liittyviä arviointeja, kommentteja, ehdotuksia, palautetta, parannuspyyntöjä tai muita suosituksia ("Palaute"). Sinun ei pidä lähettää meille mitään sellaista palautetta, jota et halua lisensoida meille edellä mainitulla tavalla. Meillä ei ole velvollisuutta (1) pitää mitään palautetta luottamuksellisena, (2) maksaa mitään korvausta palautteesta tai (3) vastata käyttäjän palautteeseen. Annat meille oikeuden käyttää nimeä, jonka lähetät palautteen yhteydessä.

b. APImme. Kaikki API-tiedot (ellei me toisin määritä tällaisiin API-tietoihin liittyvissä lisä- tai muissa ehdoissa): (1) ovat luottamuksellisia tietojamme ja meidän omaisuuttamme; (2) eikä niitä saa jakaa, paljastaa tai muuten luovuttaa kolmansille osapuolille. Edellä sanotusta huolimatta, jos kehität palveluja, sovelluksia, moduuleja ja komponentteja näiden ehtojen mukaisesti, mikään näissä ehdoissa ei estä sinua käyttämästä kyseisiä palveluja, sovelluksia, moduuleja ja komponentteja muiden ohjelmistojen ja laitteistojen kanssa (ja siirtämästä kyseisiä sovelluksia, moduuleja ja komponentteja muihin ohjelmistoihin ja laitteistoihin (mukaan lukien kolmansien osapuolten ohjelmistot ja laitteistot)), jos tällaiset palvelut, sovellukset, moduulit ja komponentit: (a) eivät sisällä tai sisällä mitään muuta ohjelmistoa tai materiaalia, jota me jaamme tai asetamme saataville suoraan tai välillisesti (lukuun ottamatta API-tietoja, joita on käytetty niiden kehittämisessä näiden ehtojen mukaisesti), ja (b) eivät paljasta API-tietoja. "API-tiedot" tarkoittaa standardisovellusten ohjelmointirajapintaa ("API") tiedot, jotka me yleisesti annamme Palvelun käyttäjille ja joissa määritetään vaatimukset, jotka koskevat liittymistä (esim. Palvelun tai siihen sisältyvän Ohjelmiston toimintojen käyttämistä tai ohjaamista) kyseiseen Palveluun. API-tiedot eivät sisällä tällaisen rajapintatiedon toteutusta tai muita ohjelmistoja.

14. Oikeutesi käyttää palvelua. Kun käytät Palvelua, sitoudut olemaan tekemättä tai yrittämättä (tai sallimatta kenenkään muun tehdä tai yrittää) mitään seuraavista: 

- levittää, vuokrata, lainata, liisata, myydä, alilisensoida tai muulla tavoin siirtää tai tarjota Palvelua mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen;

- poistaa tai muuttaa tekijänoikeus-, tavaramerkki-, luottamuksellisuus- tai muita omistusoikeutta koskevia ilmoituksia, merkintöjä tai merkkejä;

- muokata, kääntää, mukauttaa, sovittaa tai luoda johdannaisteoksia palvelusta, paitsi näiden ehtojen sallimissa rajoissa;

- purkaa, purkaa tai käänteismuotoilla tai määrittää Palvelun lähdekoodia, algoritmeja, menetelmiä tai tekniikoita;

- häiritä, vahingoittaa tai häiritä Palvelun toimintaa tai sen turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia, hankkia luvaton pääsy tai rajoittaa tai estää muiden käyttöä;

- käyttää mitään robottia, hämähäkkiä tai muuta järjestelmää, laitetta tai mekanismia Palveluun pääsemiseksi, joka on omiaan häiritsemään, poistamaan käytöstä tai tuhoamaan Palvelua tai mitään Sisältöä;

- kehystää tai peilata mitään Palvelun osaa tai luoda Palvelun kanssa kilpailevaa liiketoimintaa;

- kerätä tai tallentaa henkilötietoja henkilöistä tai yhteisöistä näiden ehtojen vastaisesti;

- luoda tietokanta lataamalla ja tallentamalla mitä tahansa sisältöä;

- mainostaa, edistää tai pyytää mitään tavaroita tai palveluja kaupallisessa tarkoituksessa, paitsi jos olemme nimenomaisesti antaneet siihen luvan tai jos nämä ehdot nimenomaisesti sallivat sen;

- käyttää Palvelua, sen mitään ominaisuutta tai mitään Sisältöä tavalla, joka voi rikkoa tai rikkoo lakia tai minkään henkilön, yrityksen tai yhteisön oikeuksia (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, liikesalaisuudet, muut immateriaalioikeudet, omistusoikeudet tai muut oikeudet) tai saattaa meidät, käyttäjät tai Osapuolemme oikeudelliseen vastuuseen; tai

- aiheuttaa turvallisuusriskin palvelulle tai muille käyttäjille.

Pidätämme oikeuden rajoittaa Palvelun saatavuutta kokonaan tai osittain kenelle tahansa henkilölle, mihin tahansa tarkoitukseen ja millä tahansa valitsemallamme maantieteellisellä alueella tai lainkäyttöalueella milloin tahansa ja oman harkintamme mukaan.

15. Vahingonkorvaus. Sinä korvaat, puolustat (pyynnöstämme) ja pidät meidät ja tytäryhtiöidemme, edustajiemme ja toimittajiemme sekä kunkin heidän toimihenkilöittensä, johtajiensa ja työntekijöidensä (yksittäin ja yhdessä "Osapuolemme") vahingoittumattomina kaikilta menetyksiltä, vastuilta ja kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot), joita Osapuolillemme aiheutuu tai on aiheutunut minkä tahansa vaateen, kanteen tai menettelyn ("Vaatimus") johdosta, joka johtuu tai liittyy: (1) Sisällöstäsi tai Sisältösi käytöstä, mukaan lukien rajoituksetta väitteet, joiden mukaan Sisältösi tai sen käyttö saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muita yksityishenkilön tai yhteisön immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, tai että Sisältösi tai sen käyttö saattaa loukata yksityishenkilön tai yhteisön liikesalaisuutta tai muita oikeuksia, tai että Sisältösi tai sen käyttö saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muita yksityishenkilön tai yhteisön immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, tai että Sisältösi tai sen käyttö saattaa loukata yksityishenkilön tai yhteisön tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, tai että Sisältösi tai sen käyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai ruumiinvamman tai vahingoittaa kolmannen osapuolen kiinteää tai aineellista omaisuutta; (2) näiden ehtojen tai käytäntöjen rikkominen tai noudattamatta jättäminen; (3) Palvelun käyttäminen sinun (tai kenenkään, joka käyttää Palvelua sinun kauttasi) toimesta; (4) minkä tahansa kohdan 2 määräyksen, vakuutuksen tai takuun rikkominen sinun toimesta; (5) Palvelun käyttäminen oppijan toimesta ; (6) riittämättömän vanhempien tai laillisen huoltajan suostumuksen saamatta jättäminen; (7) oppijan rekisteröinti tai (8) mikä tahansa muu oppijaan liittyvä toiminta.. Jos pyydämme sinua puolustamaan korvausvaatimusta, et suostu mihinkään sovintoratkaisuun ilman etukäteistä kirjallista suostumustamme, ja meillä on oikeus osallistua omalla kustannuksellamme korvausvaatimuksen puolustamiseen valitsemamme asianajajan kanssa.

16. Takuut. Päästäessäsi Palveluun tai käyttäessäsi Palvelua (mukaan lukien mikä tahansa Palvelun osa) vakuutat ja takaat, että olet vähintään täysi-ikäinen siinä maassa, jossa asut, tai jos et ole, että olet vähintään 13-vuotias ja että vanhempasi tai laillinen huoltajasi on hyväksynyt nämä ehdot puolestasi ja valvoo, että pääset Palveluun ja käytät sitä. Lisäksi takaat, vakuutat ja hyväksyt, että:(1) sinulla on tarvittavat oikeudet lähettää, kehittää ja käyttää Sisältöäsi Palvelun yhteydessä; (2) Sisältösi ei loukkaa tai käytä väärin minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai omistusoikeuksia eikä riko mitään sovellettavia lakeja, sääntöjä tai määräyksiä; (3) Sisältöäsi ei koske mikään sovellettavan lain, säännön tai määräyksen mukainen luovutus-, siirto-, lataus-, vienti- tai jälleenvientirajoitus; ja (4) kaikki tiedot, jotka annat Palveluun rekisteröitymisen tai Palvelun käytön yhteydessä, ovat ja pysyvät totuudenmukaisina, täsmällisinä ja täydellisinä ja että ylläpidät ja päivität näitä tietoja säännöllisesti.

17. Vastuuvapauslausekkeet.

a. Takuun vastuuvapauslauseke. PALVELU JA KAIKKI SIIHEN LIITTYVÄ SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA "SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA". OSAPUOLEMME EIVÄT ANNA MITÄÄN, EIVÄTKÄ TÄTEN KIELLÄ MITÄÄN, MINKÄÄNLAISIA, NIMENOMAISIA, EPÄSUORIA (JOKO TOSIASIALLISESTI TAI LAIN NOJALLA) TAI LAKISÄÄTEISIÄ, EDUSTUKSIA, TAKUITA TAI EHTOJA, JOTKA KOSKEVAT PALVELUA, SISÄLTÖÄ JA PALVELUSSA OLEVIA TAI SEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVIA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEITA JA/TAI PALVELUJA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITETUSTI, KAIKKI TAKUUT TAI EHDOT, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUTTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA, SEKÄ KAIKKI TAKUUT, JOTKA VOIVAT JOHTUA KAUPANKÄYNNIN KULUSTA, SUORITUKSEN KULUSTA TAI KAUPANKÄYNNIN KÄYTÄNNÖSTÄ. PALVELUN (KOKONAAN TAI OSITTAIN) JA KAIKEN SISÄLLÖN KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA HARKINNALLASI JA OMALLA VASTUULLASI. OSAPUOLEMME EIVÄT TAKAA, ETTÄ PALVELUN TAI SISÄLLÖN KÄYTTÖ TAI PÄÄSY PALVELUUN TAI SISÄLTÖÖN ON VIRHEETÖNTÄ, TÄYDELLISTÄ, TURVALLISTA TAI ETTÄ SISÄLTÖ EI MUUTOIN KATOA TAI VAHINGOITU TAI ETTÄ SE EI VASTAA VAATIMUKSIA TAI ODOTUKSIA; ETTÄ TOIMINTA TAI SAATAVUUS ON KESKEYTYKSETÖNTÄ; TAI ETTÄ VIRHEET TAI PUUTTEET KORJATAAN TAI KORJATAAN. OSAPUOLEMME EIVÄT TAKAA, ETTÄ PALVELU TAI MIKÄÄN SISÄLTÖ TOIMII MILLÄÄN TIETYLLÄ TAVALLA. RAJOITTAMATTA EDELLISEN YLEISYYTTÄ, SINÄ TUNNUSTAT JA HYVÄKSYT, ETTÄ OLET YKSIN VASTUUSSA (JA ETTÄ OSAPUOLEMME EIVÄT OTA VASTUUTA EIVÄTKÄ OLE MILLÄÄN TAVALLA VASTUUSSA) (1) PÄÄTÖKSISTÄ, JOITA SAATAT TEHDÄ PALVELUN SUHTEEN; (2) PALVELUN TAI SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MIKÄ TAHANSA SISÄLTÖ (TAI SEN ESITYKSET, MUKAUTUKSET TAI KÄÄNNÖKSET), TIEDOT, INFORMAATIO TAI MUU AINEISTO, JOHON SINULLA ON PÄÄSY PALVELUN YHTEYDESSÄ TAI TILISI, TIETOKONEJÄRJESTELMÄSI TAI MOBIILILAITTEESI KAUTTA, TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ; TAI (3) MISTÄ TAHANSA MENETYKSESTÄ, VAHINGOSTA TAI MUUSTA VAIKUTUKSESTA, JOKA VOI AIHEUTUA SINULLE PALVELUN TAI MINKÄ TAHANSA SISÄLLÖN (TAI SEN ESITYSTEN, MUKAUTUSTEN TAI KÄÄNNÖSTEN) KÄYTÖSTÄ TAI NÄIDEN EHTOJEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ. OSAPUOLEMME EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUITA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE. Emme anna mitään takuita tai vakuutuksia siitä, että Palvelu tai sen osa(t) TAI SISÄLTÖ (TAI NIIDEN VASTAUKSET, SOVITUKSET TAI KÄÄNNÖKSET) on/ovat TARKASTETTU TAI TÄYDELLINEN TAI ON/ON TARPEELLINEN TAI SAATAVILLA KÄYTTÖÖN jollakin tietyllä lainkäyttöalueella. Kun päätät käyttää tai käyttää palvelua tai sisältöä, teet sen omalla vastuullasi, ja olet vastuussa kaikkien paikallisten lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamisesta, mukaan lukien paikalliset säännöt, jotka koskevat verkkokäyttäytymistä ja hyväksyttävää sisältöä. Tämä osio on täytäntöönpanokelpoinen sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Mitkään Osapuolten tai heidän edustajiensa antamat tiedot tai neuvot (kirjalliset, suulliset tai muut) eivät luo takuuta tai vaikuta millään tavalla näissä Ehdoissa nimenomaisesti mainittuihin takuun poissulkemisiin tai vastuunrajoituksiin.

b. Fyysisten materiaalien valmistusta ja käsittelyä koskeva erityishuomautus. HUOMAA, ETTÄ OLET YKSIN VASTUUSSA SIITÄ, ETTÄ MÄÄRITTELET PALVELUN KAUTTA TAI SEN KAUTTA SAATAVILLESI ASETETTUJEN TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN, MATERIAALIEN JA PROSESSIEN SOVELTUVUUDEN. RAJOITUKSETTA: (A) NÄIDEN EHTOJEN JA KAIKKIEN KÄYTÄNTÖJEN MUKAISET VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEMME ULOTTUVAT KAIKKIIN TUOTTEISIIN TAI PALVELUIHIN TAI MATERIAALEIHIN, JOITA KÄYTETÄÄN MIHIN TAHANSA TUOTOKSIIN TAI FYYSISTEN MATERIAALIEN VALMISTUKSEEN, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO NE LUOTU PALVELUN KAUTTA TAI SITÄ KÄYTTÄMÄLLÄ, TAI MIHIN TAHANSA PROSESSEIHIN JA/TAI TUOTTEISIIN (MYÖS KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TARJOAMIIN), JOTKA ON ASETETTU SAATAVILLE PALVELUSSA TAI SEN KAUTTA; (B) TUOTTEET, PALVELUT TAI MATERIAALIT, JOITA KÄYTETÄÄN MINKÄ TAHANSA FYYSISEN MATERIAALIN VALMISTUKSESSA PALVELUN KAUTTA TAI SEN KAUTTA, VOIVAT SOVELTUA VAIN KORISTETARKOITUKSIIN, EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SOVELLU ALLE 13-VUOTIAIDEN KÄYTTÖÖN (ESIM, EIVÄT SAA SOVELTUA LASTEN LELUIKSI TAI TUOTTEIKSI) EIVÄTKÄ NE SAA SOVELTUA KULUTUSTAVAROIDEN, KUTEN RUOAN TAI JUOMAN, KÄSITTELYYN. MUUN MUASSA TÄLLAISIA SOPIMATTOMIA TUOTTEITA JA MATERIAALEJA EI SAA KÄYTTÄÄ KULUTUSHYÖDYKKEINÄ TAI LELUINA, NIITÄ EI SAA ANTAA LAPSILLE TAI NE EIVÄT SAA JOUTUA KOSKETUKSIIN SÄHKÖN, RUOAN TAI NESTEIDEN KANSSA, JA NE ON PIDETTÄVÄ POISSA LÄMMÖLTÄ.

c. Toiminnalliset rajoitukset. PALVELU (MUKAAN LUKIEN OHJELMISTOT) EI KORVAA OMAA HARKINTAA TAI RIIPPUMATONTA AMMATTIMAISTA TESTAUSTA, SUUNNITTELUA, ARVIOINTIA TAI ANALYYSIÄ, TAPAUKSEN MUKAAN. PALVELUN MAHDOLLISTEN KÄYTTÖKOHTEIDEN MONINAISUUDEN VUOKSI PALVELUA EI OLE TESTATTU KAIKISSA TILANTEISSA, JOISSA SITÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ, EIKÄ SILLÄ VÄLTTÄMÄTTÄ SAAVUTETA TOIVOTTUJA TULOKSIA. OSAPUOLEMME EIVÄT OLE MILLÄÄN TAVALLA VASTUUSSA PALVELUN TAI PALVELUN YHTEYDESSÄ KEHITETTYJEN MATERIAALIEN, MUKAAN LUKIEN SISÄLTÖ, KAUTTA SAADUISTA TAI MUUTEN KATSOTUISTA TULOKSISTA TAI TUOTOKSISTA. OLET ITSE VASTUUSSA PALVELUUN PÄÄSYSTÄSI JA SEN KÄYTÖSTÄ, MIHIN KUULUU MUUN MUASSA PALVELUN TARKOITUKSENMUKAISTEN KÄYTTÖTARKOITUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JA PALVELUN, SISÄLLÖN JA MUIDEN OHJELMIEN VALINTA AIOTTUJEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI. OLET MYÖS VASTUUSSA RIIPPUMATTOMIEN MENETTELYJEN RIITTÄVYYDESTÄ PALVELUN TULOSTEN, TUOTOSTEN TAI MATERIAALIEN LUOTETTAVUUDEN, TARKKUUDEN JA TÄYDELLISYYDEN TESTAAMISEKSI, JOITA KÄYTÄT JA/TAI KEHITÄT PALVELUN YHTEYDESSÄ (JOS SELLAISIA ON), MUKAAN LUKIEN KAIKKI PALVELUN AVULLA KATSELLUT, SUUNNITELLUT JA/TAI LUODUT KOHTEET, MUKAAN LUKIEN KAIKKI SISÄLTÖ. PALVELUN YHTEYDESSÄ EI OLE TEHTY PALVELUTASOSOPIMUKSIA.

18. Vastuun rajoittaminen. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ETTÄ JOKIN RAJOITETTU OIKEUSSUOJAKEINO TAI VASTUUNRAJOITUS EI TÄYTÄ OLENNAISIA TARKOITUKSIA, (1) OSAPUOLET EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISISTA ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MUISTA VASTAAVISTA VAHINGOISTA (RIIPPUMATTA SIITÄ, MIKÄ VAHINKO ON AIHEUTUNUT JA MIKÄ ON VASTUUN PERUSTEENA OLEVA TEORIA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO VAHINKO PERÄISIN SOPIMUKSESTA, VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUDESTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, HUOLIMATTOMUUTEEN) TAI MUUSTA SYYSTÄ), MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VOITONMENETYKSET, TULONMENETYKSET, KÄYTÖN MENETYKSET, TIETOJEN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTAKUSTANNUKSET TAI MUU SUOJA TAI MUUT VASTAAVAT KAUPALLISET TAI TALOUDELLISET MENETYKSET, VAIKKA NIIDEN MAHDOLLISUUDESTA OLISIKIN ILMOITETTU, EIKÄ YKSIKÄÄN EDELLÄ MAINITUISTA OSAPUOLISTA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN TEOSTA TAI SIITÄ, ETTEI SEN PUOLESTA OLE MITÄÄN SYYTÄ; JA (2) OSAPUOLTEN KUMULATIIVINEN KOLLEKTIIVINEN KOKONAISVASTUU KAIKISTA KUSTANNUKSISTA, MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KAIKISTA VAATIMUKSISTA, KANTEISTA TAI OIKEUDENKÄYNNEISTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, MISTÄ NE JOHTUVAT TAI JOHTUVAT PALVELUSTA TAI PALVELUUN LIITTYEN, EI YLITÄ SUUREMPAA SEURAAVISTA SUMMISTA: (A) SATA DOLLARIA ($100) TAI (B) KAIKKI SUMMAT, JOTKA ON MAKSETTU TAI JOTKA OVAT MAKSETTAVANA SINULTA, JOS SELLAISIA ON, VAATIMUKSEN AIHEUTTANEEN PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖOIKEUDESTA VAATIMUKSEN SYNTYMISTÄ VÄLITTÖMÄSTI EDELTÄNEIDEN KUUDEN (6) KUUKAUDEN AIKANA (RIIPPUMATTA SIITÄ, MILLOIN MAKSUT TOSIASIALLISESTI ON SUORITETTU).

19. Määräaika, irtisanominen ja keskeyttäminen. Nämä ehdot tulevat voimaan päivänä, jona käytät palvelua ensimmäisen kerran ("Voimaantulopäivä"). Tämän sopimuksen voimassaoloaika ("Voimassaoloaika") alkaa Voimaantulopäivänä ja päättyy, kun ensimmäinen seuraavista tapahtuu: (1) kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeutesi irtisanotaan, (2) Palvelu lakkautetaan tai (3) sinä päivänä, jolloin lopetat Palvelun käytön poistamalla kaikki Ohjelmistot ja lopettamalla kaiken Palvelun käytön. Rajoittamatta tämän kappaleen määräyksiä, jos Palvelua tai osaa siitä käytetään osana jäsenyyttä tai tilausta, käyttöoikeutesi kyseiseen Palvelun osaan päättyy, kun jäsenyytesi tai tilauksesi päättyy tai päättyy. Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan ilman ennakkoilmoitusta lopettaa tai keskeyttää pääsysi koko Palveluun tai sen osaan ja/tai tiliisi (jos sovellettavissa) tai poistaa tai poistaa Sisältösi mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta näiden ehtojen rikkominen tai siirtäminen. Lisäksi hyväksyt, että emme ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun käytön lopettamisesta tai Sisältösi poistamisesta. Jos nämä ehdot irtisanotaan mistä tahansa syystä, sinun on välittömästi lopetettava Palvelun käyttö ja käyttö. Osiot 2 (Palvelun tai näiden ehtojen muutokset) - 20 (Määritelmät) jäävät voimaan näiden ehtojen irtisanomisen jälkeen mistä tahansa syystä. On sinun vastuullasi säilyttää kopiot sisällöstäsi. Irtisanomisen jälkeen meillä on oikeus välittömästi poistaa tilisi (tilisi) käytöstä ja keskeyttää pääsy sisältöösi ja poistaa ilman ennakkoilmoitusta mahdollinen sisältösi ja kaikki sen varmuuskopiot, eivätkä Osapuolemme ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita sinulle tai kolmansille osapuolille voi aiheutua tällaisen poistamisen seurauksena. Maksullisen käyttöoikeuden (esim. jäsenyys, tilaus) tilejä, jotka irtisanotaan, ei palauteta, ellei Palvelun erityisehdoissa toisin määrätä. Toisin sanotusta huolimatta tämän sopimuksen voimassaolon päättyminen tai irtisanominen ei päätä tai vaikuta mihinkään lisensseihin tai alilisensseihin, jotka olet myöntänyt näiden ehtojen mukaisesti ennen irtisanomista, mukaan lukien rajoituksetta muille Palvelun käyttäjille myönnetyt lisenssit.

20. Sekalaista.

a. Sovellettava laki ja toimivalta. Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan (1) Belgian lakia noudattaen. Kyseisen lainkäyttöalueen lakeja sovelletaan viittaamatta sen lainvalintasääntöihin. YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ja yhtenäistä tietokonetietotransaktiolakia (Uniform Computer Information Transaction Act) ei sovelleta näihin ehtoihin (ja ne on suljettu pois näihin ehtoihin sovellettavasta lainsäädännöstä). Lisäksi hyväksyt, että kaikki näiden ehtojen nojalla tai niihin liittyen syntyvät vaateet, kanteet tai riidat nostetaan yksinomaan Dendermonden tuomioistuimessa (ja osapuolet ovat sen yksinomaisen tuomiovallan alaisia) Belgiassa. Mikään edellä mainituista ei estä meitä nostamasta immateriaalioikeuksien loukkausta koskevaa kannetta missä tahansa maassa, jossa tällaisen loukkauksen väitetään tapahtuneen.

b. Vientivalvonta. Hyväksyt ja hyväksyt, että Palvelun käyttösi edellyttää Euroopan unionin ja muiden sovellettavien maiden vientivalvonta- ja kauppapakotteita koskevien lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamista, mukaan lukien rajoituksetta Euroopan unionin vientivalvonta-asetuksessa annetut määräykset. Olet yksin vastuussa vientivalvontasäädösten noudattamisesta ja niiden muutosten seuraamisesta. Vakuutat ja takaat, että (1) et ole sellaisen valtion kansalainen tai et sijaitse sellaisessa valtiossa, johon sovelletaan EU:n kauppapakotteita tai muita merkittäviä kaupparajoituksia; (2) sinua ei ole merkitty mihinkään EU:n hallituksen rajoitettujen osapuolten luetteloon; (3) et käytä Palvelua, ellei vientivalvontalainsäädäntö anna siihen muuta lupaa, mihinkään rajoitettuun loppukäyttöön, mukaan lukien rajoituksetta suunnittelu, analyysi, simulointi, arviointi, testaus tai muu toiminta, joka liittyy ydinaseisiin, kemiallisiin/biologisiin aseisiin, rakettijärjestelmiin tai miehittämättömien ilma-alusten sovelluksiin; ja (4) että mikään Sisältösi osa ei ole minkään vientivalvontalainsäädännön mukaisen luovutus-, luovutus-, siirto-, lataus-, vienti- tai jälleenvientirajoituksen alainen. Sitoudut siihen, että et käytä Palvelua paljastaaksesi, siirtäessäsi, ladataksesi, viedessäsi tai jälleenviemässä, suoraan tai välillisesti, Sisältöäsi tai muuta sisältöä tai aineistoa sellaiseen maahan, yhteisöön tai muuhun osapuoleen, joka ei ole vientivalvontalakien tai muiden sellaisten lakien tai asetusten nojalla oikeutettu vastaanottamaan tällaisia kohteita, joita sinuun mahdollisesti sovelletaan.

c. Yleistä. Osapuolten suhde toisiinsa näiden ehtojen mukaisesti on puhtaasti itsenäisten yrittäjien suhde, eikä mikään näissä ehdoissa ole millään tavoin osoitus tai tulkittavissa osoitukseksi aikomuksesta perustaa yhdistys, kumppanuus, yhteisyritys tai muu suhde. Kumpikin osapuoli on vastuussa näiden ehtojen mukaisten tehtäviensä suorittamisesta aiheutuvista kustannuksista ja kuluista, ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos toimivaltainen tuomioistuin jostain syystä katsoo, että jokin näiden ehtojen määräys tai niiden osa on täytäntöönpanokelvoton, kyseinen määräys pannaan täytäntöön siinä laajuudessa kuin se on sallittua näiden ehtojen tarkoituksen toteuttamiseksi, ja näiden ehtojen muut osat pysyvät täysin voimassa. Näissä Ehdoissa käytetyt osioiden otsikot on tarkoitettu vain tarkoituksenmukaisuuden vuoksi, eikä niillä ole mitään sisällöllistä vaikutusta. Näiden ehtojen englanninkielinen versio on oikeudellisesti sitova, jos englanninkielisen version ja käännösten välillä on ristiriitaisuuksia. Ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä, osapuoli voi luopua näiden ehtojen mukaisista oikeuksistaan vain molempien osapuolten allekirjoittamalla kirjallisella asiakirjalla. Näiden ehtojen jonkin määräyksen täytäntöönpanon laiminlyönti ei merkitse luopumista siitä tai mistään muusta määräyksestä. Et saa siirtää tai delegoida näitä ehtoja tai mitään niistä johtuvia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi. Kaikki luvaton siirto on mitätön. Hyväksyt ja hyväksyt, että voimme luovuttaa tai antaa alihankintana mitä tahansa näiden ehtojen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan.

d. Viestintä. Erityiset yhteystiedot tiettyjä Palvelua koskevia tiedusteluja ja ilmoituksia varten löydät etsimällä näissä Ehdoissa olevat asianmukaiset ohjeet, mukaan lukien tarvittaessa napsauttamalla linkkiä Palvelun erityisiin ehtoihin (katso yllä oleva linkki Palvelun erityiset ehdot).

e. Koko sopimus. Nämä ehdot (mukaan lukien rajoituksetta käytännöt) sisältävät sinun ja meidän välisen koko sopimuksen, joka koskee näiden ehtojen kohdetta, ja ne korvaavat kaikki aiemmat tai samanaikaiset yhteydenotot ja ehdotukset, olivatpa ne sitten sähköisiä, suullisia tai kirjallisia, sinun ja meidän välillämme Palvelun osalta. Jos näiden ehtojen ehtojen ja kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssisopimusten tai palvelutasosopimusten, jotka sisältävät linkin Palveluun, välillä on ristiriitoja tai epäjohdonmukaisuuksia, näiden ehtojen ehdot ovat määräävässä asemassa, paitsi (1) Oikeudet ovat määräävässä asemassa näihin ehtoihin nähden, kun kyseessä on tietty Oikeutesi; ja (2) Tietosuojalausunto on määräävässä asemassa siltä osin kuin se nimenomaisesti ohittaa nämä ehdot.

21. MÄÄRITELMÄT.

- "Sisältö" tarkoittaa tekstiä, kuvia, dataa, tietoja, mediaa, ääni- ja videotallenteita, kommentteja, viestejä, mielipiteitä, suosituksia, neuvoja, tietoja tai muuta materiaalia, jota käytetään, tarjotaan, lähetetään tai linkitetään Palvelun kautta tai Palvelussa.

- "Saamiset" tarkoittaa palvelua koskevia käyttöoikeuksiasi (kuten jäsenyys- ja tilausoikeuksiasi, enimmäiskapasiteettia, tapahtumia, tuotosta, tunteja tai muita käyttömääriä, käyttöaikaa tai -aikaa ja muita kyseiseen palveluun liittyviä oikeuksia), jotka määräytyvät sen jäsenyyden tai tilauksen tyypin tai tason mukaan, jonka olet tilannut tai lisensoinut. "Oikeudet" sisältävät myös kaikki muut Palvelun käyttöoikeuksia koskevat tiedot, jotka on esitetty Palvelussa (mukaan lukien rajoituksetta Palvelun kuvaus, Dokumentaatio ja Palvelun tekniset vähimmäisvaatimukset).

- "Kouluttaja" tarkoittaa Käyttäjiä (esim. oppilaitokset, opettajat, kirjastonhoitajat ja aikuisohjaajat), jotka työskentelevät oppijoiden kanssa ja palvelun kautta.

- "Henkilökohtaiset tiedot" tarkoittaa FabLab Factoryn tietosuojaseloste.

- "Politiikat" tarkoittavat yhteisesti oikeuksia, asiakirjoja, asiakirjoja ja FabLab Factoryn tietosuojaseloste ja kaikki muut näihin ehtoihin viittaamalla sisällytetyt ehdot.

- "Ohjelmisto" tarkoittaa mitä tahansa tietokoneohjelmaa tai vastaavaa materiaalia, mukaan lukien kaikki tietokoneohjelman moduulit ja komponentit, toiminnot ja ominaisuudet, jotka me olemme asettaneet saataville tai joita me käytämme osana palvelua (joko lataamalla tai isännöidynä ratkaisuna), mukaan lukien kaikki siihen liittyvä tekninen dokumentaatio.

- "Erityiset palveluehdot" tarkoittaa niitä ehtoja ja edellytyksiä, jotka on esitetty asiakirjassa, joka on saatavilla yllä olevasta linkistä Special Service Terms.

- "Oppija" tarkoittaa yksittäistä henkilöä, joka on Palvelun asennuksen, käytön tai käyttämisen aikana rekisteröitynyt tai rekisteröitynyt Kouluttajan kanssa ja joka FabLab Factoryn pyynnöstä pystyy todistamaan tällaisen rekisteröitymisen tai osallistumisen.

- "Oppijan tiedot" tarkoittaa kaikkia FabLab Factoryn tai kolmannen osapuolen FabLab Factoryn puolesta ylläpitämiä tietoja, jotka liittyvät oppijaan (mukaan lukien koulutustiedot) ja jotka sinä luovutat FabLab Factorylle, paitsi että oppijan tiedot eivät sisällä tietueita, joista on poistettu henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot siten, että oppijan henkilöllisyys ei ole yksiselitteisesti tunnistettavissa tietueesta eikä ole perusteltua syytä uskoa, että jäljelle jääviä tietoja voidaan käyttää yksilön tunnistamiseen.

- "Ehdot" tarkoittaa näiden Palveluehtojen, kaikkien erityisten Palveluehtojen ja kaikkien käytäntöjen ehtoja.

- "Me", "meitä" tai "meidän". FabLab Factory, Inc., belgialainen yhtiö.

- "Sisältösi" tarkoittaa kollektiivisesti (1) sisältöä, jonka olet lähettänyt, toimittanut, ladannut, lähettänyt, jakanut, julkaissut, jakanut, jakanut, asettanut saataville, asettanut saataville tai käyttänyt Palvelussa, Palveluun, Palvelusta tai Palvelun kautta (ja kaikki niiden käännökset); (2) palvelusta mahdollisesti tuottamaasi erityistä tuotosta, joka perustuu omiin raakatietoihisi tai -tietoihisi; ja (3) mitä tahansa ohjelmistosovellusta, liitännäisohjelmaa ja muuta tietokoneohjelmaa tai vastaavaa materiaalia (mukaan lukien kaikki moduulit ja tietokoneohjelman komponentit, toiminnot ja ominaisuudet), jonka olet kehittänyt API-tietoja käyttäen. Sisältösi ulkopuolelle on nimenomaisesti jätetty mikä tahansa aineistomme.