MakerStudio

TERMENI DE SERVICIU PENTRU MAKERSTUDIO

Ultima actualizare: Noiembrie 2021 

Termeni de servicii speciale

Ce sunt acești termeni?

Acești termeni formează un contract obligatoriu între dumneavoastră și noi ("acești Termeni") în ceea ce privește accesul și utilizarea de către dumneavoastră a oricăruia dintre site-urile noastre web, aplicațiile mobile și/sau online, serviciile, produsele și software-ul care conțin un link către acești Termeni (individual și colectiv, "Serviciul"). Acești Termeni includ prevederile de mai jos și orice termeni și condiții speciale legate de Serviciu (cum ar fi, de exemplu, modul în care alții pot utiliza Conținutul dvs., cum să ne contactați, termenii privind calitatea de membru și abonamentele [dacă există], "Termenii speciali ai Serviciului"), care pot fi găsiți la link-ul Termeni speciali ai Serviciului de mai sus. Vă rugăm să rețineți: Acești Termeni acoperă doar Serviciul.

Mai multe informații despre modul în care colectăm, stocăm și utilizăm datele sunt disponibile în secțiunea 10 de mai jos (Consimțământul privind colectarea și utilizarea datelor) și în secțiunea Politica de confidențialitate FabLab Factory  și Politica de confidențialitate a FabLab Factory pentru copii .

1. Cine ar trebui să acceseze serviciul? O PERSOANĂ DE 13 ANI SAU MAI MARE ÎȘI POATE CREA PROPRIUL CONT. UN COPIL SUB 13 ANI POATE CREA UN CONT NUMAI CU APROBAREA PĂRINȚILOR SAU A TUTUROR TUTUROR TUTUROR TUTUROR sau ca elev sau membru al unei echipe care accesează SERVICIUL PRIN intermediul unei echipe înființate de un educator cu un cont de serviciu. (a se vedea Politica de confidențialitate pentru copii pentru mai multe detalii). Dacă aveți 13 ani sau mai mult, dar nu sunteți un adult, ceea ce înseamnă că nu aveți cel puțin vârsta legală de consimțământ în locul în care locuiți, trebuie să aveți un părinte sau un tutore legal care să accepte acești Termeni în numele dumneavoastră și să vă supravegheze accesul și utilizarea Serviciului. Dacă nu îndepliniți cerințele de mai sus, nu sunteți autorizat să accesați sau să utilizați Serviciul.

2. Tipuri de conturi de copil și de moderator.

A. Copilul utilizator. Dacă sunteți un utilizator al Serviciului și aveți sub 13 ani ("Utilizator copil"), nu puteți înregistra un cont pentru Serviciu fără consimțământul și aprobarea părintelui sau tutorelui legal sau a educatorului. Un Utilizator Copil care începe procesul de înregistrare pentru el însuși fără un Utilizator Părinte va primi un cont restricționat până când un Utilizator Părinte sau Educator aprobă sau își asumă responsabilitatea pentru contul de Utilizator Copil.

B. Utilizator părinte. Dacă aveți cel puțin 18 ani și sunteți părintele sau tutorele legal al unui copil care dorește să se înregistreze ca utilizator copil al Serviciului, puteți înregistra un cont de părinte pe Serviciu ("Utilizator părinte"). În calitate de Utilizator părinte, puteți crea, înregistra, gestiona și aproba conturi de Utilizator copil numai pentru propriul copil (sau copii) pentru care sunteți tutore legal. DACĂ VĂ ÎNREGISTRAȚI, APROBAȚI ÎNREGISTRAREA SAU VĂ ASUMAȚI ÎN ALT MOD RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE UTILIZATOR COPIL, DECLARAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ SUNTEȚI PĂRINTELE SAU TUTORELE LEGAL AL RESPECTIVULUI UTILIZATOR COPIL ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI ÎN NUMELE RESPECTIVULUI UTILIZATOR COPIL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, SĂ FIȚI RĂSPUNZĂTOR PENTRU TOATĂ UTILIZAREA SERVICIULUI DE CĂTRE UTILIZATORUL COPIL. Recunoașteți că FabLab Factory poate alege, dar nu este obligată, să facă orice investigații, fie direct, fie prin intermediul unor terțe părți, pe care FabLab Factory le consideră necesare pentru a valida informațiile dumneavoastră de înregistrare, inclusiv, fără a se limita la angajarea unor terțe părți pentru a furniza servicii de verificare. FabLab Factory își rezervă toate drepturile de a întreprinde acțiuni legale împotriva oricărei persoane care denaturează informații personale sau care este în alt mod neadevărat cu privire la identitatea sa. FĂRĂ A ADUCE ATINGERE CELOR DE MAI SUS, RECUNOAȘTEȚI CĂ FABLAB FACTORY NU POATE GARANTA ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR TRIMISE DE ORICE UTILIZATOR ȘI FABLAB FACTORY NU ESTE OBLIGATĂ SĂ VERIFICE IDENTITATEA ORICĂRUI UTILIZATOR, INCLUSIV AFIRMAȚIA ORICĂRUI UTILIZATOR DE A FI UN UTILIZATOR PĂRINTE SAU SĂ VERIFICE DACĂ UN PĂRINTE IDENTIFICAT DE UN UTILIZATOR COPIL SAU DE UN EDUCATOR ÎN TIMPUL ÎNREGISTRĂRII ESTE PĂRINTELE SAU TUTORELE REAL AL UNUI ASTFEL DE UTILIZATOR COPIL. Un cont de utilizator părinte, împreună cu toate conturile de utilizator copil asociate, pot fi închise de FabLab Factory în orice moment și fără avertisment pentru orice nerespectare a acestor Termeni.

C. Educator. Dacă sunteți un educator, există două moduri de a lucra cu cursanții pe Makerstudio. În primul rând, vă puteți lega contul dumneavoastră de un cont de cursant ca moderator. În cazul în care un cursant cu vârsta sub 13 ani are un cont, iar părintele sau tutorele legal al cursantului nu și-a dat încă consimțământul și aprobarea prin intermediul Serviciului, înainte de a Vă lega contul Dumneavoastră de un cont de cursant în calitate de moderator, vă veți asigura fie că părintele sau tutorele legal al cursantului își dă consimțământul și aprobarea prin intermediul Serviciului, fie că Dumneavoastră sau organizația Dumneavoastră obțineți consimțământul în conformitate cu termenii care se aplică în regiunea Dumneavoastră (în Europa, aceasta înseamnă în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR). În al doilea rând, puteți crea o echipă sub contul Dumneavoastră, prin intermediul căreia cursanții pot utiliza Serviciul fără a crea un cont. Dacă sunteți un Educator care va utiliza Serviciul cu cursanți, datele cursanților furnizate sau generate prin utilizarea Serviciului de către dumneavoastră sau de către cursanții dumneavoastră pot face obiectul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Sunteți de acord cu termenii aflați la adresa Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) .

3. Modificări ale Serviciului sau ale acestor Termeni. Este posibil să modificăm, să actualizăm (sau să nu actualizăm) sau să întrerupem orice parte, element, funcționalitate, disponibilitate sau ofertă a Serviciului. De asemenea, putem face modificări sau actualizări ale acestor Termeni în orice moment și din orice motiv, la discreția noastră, inclusiv pentru a ne conforma cu legislația aplicabilă. În cazul în care efectuăm modificări importante ale acestor Termeni, vă vom notifica în orice mod pe care îl considerăm rezonabil, inclusiv, de exemplu, prin publicarea unei notificări privind modificarea pe site-ul (site-urile) nostru (noastre) sau în cadrul serviciului sau prin trimiterea unei notificări la adresa dvs. de e-mail, dacă ne-ați furnizat-o.

4. Conținutul dumneavoastră.

a. Proprietatea. Acești Termeni nu ne acordă (și nu revendicăm) niciun drept de proprietate asupra Conținutului dumneavoastră.

b. Utilizarea de către noi a conținutului dumneavoastră. Prin postarea, furnizarea, încărcarea, trimiterea, partajarea, publicarea, distribuirea, punerea la dispoziție și/sau permiterea altora să acceseze sau să utilizeze Conținutul dvs. la sau prin intermediul Serviciului, ne acordați nouă și afiliaților noștri un drept și o licență (dar nu și obligația) de reproducere, distribuire, redistribuire, redistribuire, modificare, la nivel mondial, fără redevențe, cu plata integrală, perpetuă, neexclusivă, transferabilă și complet sublicențiabilă (prin mai multe niveluri), traduceți, adaptați, pregătiți lucrări derivate, afișați, executați (fiecare în mod public sau în alt mod) și folosiți în alt mod tot sau o parte din Conținutul dvs., prin orice mijloace și prin orice mijloace și formate cunoscute în prezent sau descoperite ulterior, dar numai în legătură cu Serviciul și/sau activitățile noastre comerciale (cum ar fi, fără limitare, pentru promovarea și comercializarea Serviciului) și/sau pentru a respecta cerințele legale sau tehnice. În plus, în măsura în care este permisă de legislația aplicabilă, prin prezenta renunțați și sunteți de acord să nu afirmați niciunul și toate drepturile pe care le puteți avea în conformitate cu legile din întreaga lume care se referă la "drepturile morale" sau "droit moral", sau drepturi similare, în legătură cu Conținutul dumneavoastră.

c. Publicarea conținutului dumneavoastră. Prin postarea, furnizarea, încărcarea, trimiterea, partajarea, publicarea, distribuirea, punerea la dispoziție sau permiterea accesului și/sau utilizarea de către alții a Conținutului dvs. la sau prin intermediul Serviciului, sunteți singurul responsabil și răspunzător pentru consecințele acestei acțiuni și recunoașteți și sunteți de acord că Conținutul dvs. poate fi și poate fi vizualizat în întreaga lume. Dacă alegeți să vă faceți publice informațiile personale prin intermediul Serviciului (de exemplu, pe un blog sau pe un forum), o faceți pe propriul risc. Vă angajați, declarați și garantați că ați obținut toate licențele, drepturile, consimțămintele, permisiunile și renunțările necesare pentru a utiliza și a acorda toate drepturile acordate în acești Termeni (inclusiv orice Termeni speciali ai Serviciului) în și pentru Conținutul Dumneavoastră și că veți respecta orice cerințe sau restricții impuse de aceștia; în cazul în care astfel de cerințe sau restricții pentru Conținutul Dumneavoastră intră în conflict cu sau sunt incompatibile cu acești Termeni, atunci nu trebuie să postați acel Conținut sau să îl partajați în mod public pe sau prin intermediul Serviciului.

5. Politica noastră "Be Nice". Ne așteptăm să respectați drepturile și demnitatea celorlalți. La accesarea sau utilizarea Serviciului, nu trebuie să postați, să furnizați, să publicați, să încărcați, să descărcați, să afișați, să utilizați, să partajați, să distribuiți sau să puneți la dispoziție în alt mod: (a) orice Conținut care îndeplinește oricare dintre următoarele criterii sau (b) orice Conținut către, de pe sau prin intermediul oricărui alt site web sau serviciu care îndeplinește oricare dintre următoarele criterii:

- este amenințătoare, degradantă, ilegală, nesigură, dăunătoare, abuzivă, hărțuitoare, hărțuitoare, hărțuitoare, urâtă, defăimătoare, calomnioasă, frauduloasă, ofensatoare, nepotrivită, obscenă, pornografică, vulgară sau în orice alt mod inacceptabilă;

- încalcă orice lege, normă sau regulament aplicabil sau ar putea da naștere la răspundere juridică;

- încalcă sau încalcă orice drept(e) al(e) nostru(e) sau al(e) oricărei alte persoane, firme sau entități (inclusiv drepturi contractuale și fiduciare, drepturi de autor, mărci comerciale și drepturi de confidențialitate și publicitate);

- interferează cu, distruge sau întrerupe Serviciul sau orice hardware sau software prin intermediul căruia este disponibil Serviciul (inclusiv prin intermediul unui virus, vierme, malware, spyware, cal troian sau alt cod, fișier sau program similar);

- conține idei sau prezentări neautorizate sau nesolicitate, oferte, publicitate, materiale promoționale, sondaje, "junk" sau corespondență în masă, "spam", scrisori în lanț", "scheme piramidale", oportunități de investiții, petiții sau alte forme de solicitare;

- să se dea drept persoană, firmă sau entitate, inclusiv oricare dintre angajații, partenerii, licențiatorii, licențiații sau furnizorii noștri;

- este înșelătoare sau falsă, sau implică în mod fals o aprobare din partea noastră, a afiliaților, angajaților, partenerilor, licențiatorilor, licențiarilor sau furnizorilor noștri;

- prezintă un risc semnificativ pentru siguranța publică sau promovează utilizarea periculoasă sau ilegală a munițiilor, a explozivilor, a armelor de foc, a armelor sau a altor materiale similare;

- implică sau contribuie la promovarea jocurilor de noroc ilegale, a pariurilor sportive, a curselor de cai sau de ogari sau a oricărei alte activități similare;

- încalcă orice cod de conduită sau alte orientări aplicabile în orice altă zonă a Serviciului;

- include anteturi sau date falsificate sau creează conturi prin mijloace neautorizate (cum ar fi un robot automat, un script, un dispozitiv spider, scraper sau crawler); sau

- manipulează identificatori sau alte date pentru a deghiza originea oricărui conținut sau pentru a manipula sau deghiza prezența dvs. pe Serviciu.

Avem dreptul (dar nu și obligația) de a pre-vizita sau monitoriza orice Conținut sau accesul oricărui utilizator la sau utilizarea Serviciului și de a elimina sau bloca accesul la (de exemplu, prin intermediul setărilor) orice Conținut din orice motiv, sau de a suspenda sau rezilia accesul oricărui utilizator la sau utilizarea Serviciului din orice motiv (inclusiv pentru încălcări ale "Politicii noastre "Fii amabil"" sau ale oricărei alte prevederi din acești Termeni). Nu avem nicio responsabilitate sau răspundere în ceea ce privește orice conținut, inclusiv pentru orice acțiuni pe care le putem lua în legătură cu orice conținut despre care stabilim că încalcă acești Termeni.

6. Înregistrarea pentru serviciu. Este posibil să vi se ceară sau să vi se permită să vă înregistrați la noi pentru a accesa Serviciul sau anumite zone ale Serviciului. În ceea ce privește orice înregistrare, sunteți de acord să nu folosiți și putem refuza să vă acordăm dreptul de a utiliza un nume de utilizator (sau o adresă de e-mail) care este deja folosit de altcineva; care poate fi interpretat ca fiind o impostură a unei alte persoane; care aparține unei alte persoane; care vă identifică personal; sau care încalcă proprietatea intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoane; care este ofensator; sau pe care îl respingem din orice alt motiv la discreția noastră. De asemenea, este posibil să vă puteți conecta la Serviciu sau să utilizați sau să accesați anumite caracteristici ale Serviciului prin utilizarea unui cont de platformă de rețea socială terță parte (cum ar fi, dar fără a se limita la Facebook, Google+ sau Twitter). Informațiile dumneavoastră de înregistrare (inclusiv numele de utilizator și parola, precum și orice cont de rețea de socializare cu care vă conectați la Serviciu) sunt destinate exclusiv uzului dumneavoastră personal și nu pot fi utilizate de nicio altă persoană. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității oricărei parole pe care o utilizați pentru a accesa Serviciul și sunteți de acord să nu vă transferați parola sau numele de utilizator, să nu împrumutați sau să transferați în alt mod utilizarea sau accesul la Serviciu către o terță parte. Sunteți pe deplin responsabil pentru toate interacțiunile cu Serviciul care au loc în legătură cu informațiile dvs. de înregistrare (inclusiv, fără limitare, toate achizițiile). Sunteți de acord să ne notificați imediat orice utilizare neautorizată a informațiilor dvs. de înregistrare sau orice altă încălcare a securității legată de contul dvs. sau de Serviciu și să vă asigurați că vă "deconectați"/ieșiți din contul dvs. cu Serviciul (dacă este cazul) la sfârșitul fiecărei sesiuni. Nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din nerespectarea de către dvs. a oricăreia dintre obligațiile de mai sus. Dacă vă conectați la Serviciu utilizând un cont de pe o platformă de rețele sociale terță parte, asigurați-vă că analizați politicile de confidențialitate și de utilizare a datelor ale unei astfel de platforme pentru a afla mai multe despre practicile acesteia în materie de informații personale și despre opțiunile dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați pagina noastră Politica de confidențialitate.

7. Termeni speciali ai serviciilor (inclusiv abonamente și abonamente, dacă este cazul). Termenii și condițiile speciale legate de Serviciu (cum ar fi modul în care alții pot utiliza Conținutul dvs., cum să ne contactați, termenii privind calitatea de membru și abonamentele [dacă există]) pot fi găsite prin intermediul linkului Termeni speciali ai Serviciului de mai sus.

8. Părțile terțe.

a. Conținutul. Serviciul poate afișa, conține, conține, face legături către sau pune la dispoziție Conținut dintr-o varietate de surse (inclusiv de la alți utilizatori și de la alte terțe părți), inclusiv imagini, modele, postări, creații, opinii, recomandări sau sfaturi, iar acest Conținut poate fi incomplet sau inexact, ofensator sau inacceptabil pentru dumneavoastră. Nu suntem responsabili sau răspunzători și nu aprobăm în mod necesar niciun Conținut. Tot Conținutul, inclusiv Conținutul dumneavoastră, este proprietatea proprietarului (proprietarilor) drepturilor de autor sau a altor deținători de drepturi. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în acești Termeni, utilizarea Serviciului nu acordă, nu renunță și nu limitează niciun drept de proprietate al respectivului (respectivilor) proprietar(i) sau deținător(i) de drepturi. Trebuie să respectați toate legile, regulile și reglementările aplicabile în legătură cu accesul și utilizarea Serviciului, inclusiv legile locale privind comportamentul online, conținutul acceptabil și exportul de conținut din jurisdicția în care locuiți.

b. Interacțiunile cu alți utilizatori. Serviciul vă poate oferi posibilitatea de a interacționa cu alți utilizatori sau grupuri de utilizatori ai Serviciului. Astfel de interacțiuni sunt exclusiv între dvs. și acești alți utilizatori, iar noi nu suntem responsabili sau răspunzători pentru astfel de interacțiuni sau pentru orice consecințe ale acestora.

c. Legături și agenți de publicitate. Serviciul poate furniza linkuri către și de la site-uri și servicii online, mobile și alte platforme (cum ar fi agenții de publicitate și furnizorii de comerț electronic) care nu se află sub controlul nostru. Nu suntem responsabili pentru astfel de site-uri sau servicii online, inclusiv pentru orice conținut, produse sau servicii oferite sau puse la dispoziție prin intermediul acestor site-uri sau servicii, sau pentru orice interacțiuni pe care le puteți avea cu terțe părți prin intermediul acestor site-uri sau servicii. Utilizarea de către dvs. a unor astfel de site-uri sau servicii se face pe propriul dvs. risc și este supusă termenilor sau condițiilor acestor site-uri sau servicii.

9. Cumpărarea și vânzarea de produse sau servicii. În cazul în care Serviciul permite cumpărarea sau vânzarea de produse sau servicii, sau pune la dispoziție orice produse sau servicii, se aplică următoarele dispoziții:

a. Plasarea unei comenzi. Prin plasarea unei comenzi prin intermediul Serviciului nostru, declarați că sunteți autorizat să achiziționați produsele și serviciile comandate și că aceste produse și servicii vor fi utilizate numai într-un mod legal. Termeni și condiții suplimentare se pot aplica achizițiilor de produse sau servicii și anumitor porțiuni sau caracteristici specifice ale Serviciului, inclusiv termenii de vânzare ai furnizorului de comerț electronic (a se vedea secțiunea 8.b. de mai jos) și termenii promoționali și ai ofertelor cu durată limitată.

b. Furnizori de comerț electronic. Dacă doriți să cumpărați produse sau servicii pe sau prin intermediul Serviciului, Serviciul poate să vă conecteze sau să vă direcționeze către un serviciu de comerț electronic al unei terțe părți, furnizor, procesator de plăți sau magazin web administrat de o altă companie decât noi ("Furnizorul de comerț electronic"). Vă rugăm să rețineți că Furnizorul de comerț electronic (și nu noi) va fi vânzătorul sau comerciantul înregistrat și fie el, fie o altă parte terță cu care încheie contracte (și nu noi) va fi responsabil pentru preluarea, îndeplinirea și/sau expedierea comenzilor dumneavoastră. Interacțiunile și tranzacțiile dvs. cu fiecare Furnizor de comerț electronic sunt guvernate de termenii de utilizare și de alți termeni (cum ar fi termenii de vânzare) și nu suntem responsabili pentru actele, comisioanele, produsele, serviciile sau termenii acestuia. Vă rugăm să vă asigurați că citiți acești termeni de vânzare și alți termeni și condiții înainte de a face orice cumpărături sau de a efectua tranzacții cu un furnizor de comerț electronic. De exemplu, dumneavoastră (nu noi) veți fi responsabil pentru plata tuturor costurilor de tranzacție legate de achizițiile dumneavoastră, cum ar fi taxele, transportul, manipularea, taxele, tarifele și impozitele. Trebuie să determinați și să respectați toate legile locale, statale, federale și internaționale aplicabile (inclusiv cerințele privind vârsta minimă) în ceea ce privește achiziționarea, posesia, utilizarea și vânzarea oricărui produs sau serviciu achiziționat sau vândut prin intermediul Serviciului.

c. Afișarea produselor prin intermediul Serviciului. Fără limitare, nu garantăm acuratețea niciunui atribut, specificație, proporție sau dimensiune a oricăror desene, modele, produse și imagini vizibile pe sau puse la dispoziție prin intermediul Serviciului sau că acestea se vor potrivi sau vor reflecta cele ale oricăror produse fizice reale (de exemplu, este posibil ca Serviciul sau dispozitivul dvs. să nu afișeze cu exactitate culoarea exactă, specificațiile sau dimensiunea produsului) și nici noi, nici oricare dintre Părțile noastre nu suntem responsabili sau răspunzători pentru astfel de inexactități. De asemenea, includerea oricăror produse sau servicii pe Serviciu la un anumit moment nu implică sau garantează că aceste produse sau servicii vor fi disponibile în orice moment. Descrierile, imaginile, referințele, caracteristicile, Conținutul, specificațiile și prețurile oricăror produse sau servicii de pe Serviciu sau obținute prin intermediul Serviciului pot fi modificate cu sau fără notificare prealabilă.

d. Limitarea cantităților și a disponibilității. Noi și toți furnizorii de comerț electronic ne rezervăm dreptul, cu sau fără notificare prealabilă, de a limita cantitatea disponibilă sau de a întrerupe orice produs sau serviciu; de a onora sau de a impune condiții privind onorarea oricărui cupon, cod promoțional, cod promoțional sau alte promoții similare; de a interzice oricărui utilizator să facă orice sau toate achizițiile; și/sau de a refuza să furnizeze oricărui utilizator orice produs sau serviciu.

10. Consimțământul și colectarea și utilizarea datelor.

a. Autorizații. Sunteți de acord cu colectarea, utilizarea, prelucrarea și stocarea informațiilor dvs. personale, inclusiv transferurile transfrontaliere, așa cum este descris în Politica de confidențialitate. Recunoașteți și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru obținerea tuturor consimțămintelor necesare și pentru respectarea tuturor legilor aplicabile (inclusiv a legilor privind confidențialitatea și protecția datelor, legate de informațiile personale care ne sunt furnizate în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciului.

b. Servicii ale terților. Transmiterea de informații este reglementată de Politica noastră de confidențialitate. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că (printre altele) părțile terțe (cum ar fi platformele de socializare sau alte site-uri web ale companiilor cu care avem legături online sau de pe site-urile și aplicațiile noastre) sunt responsabile pentru propriile practici de confidențialitate. Asigurați-vă că citiți politicile de confidențialitate, notificările suplimentare și setările tuturor site-urilor web sau platformelor pe care le vizitați, astfel încât să înțelegeți practicile lor de confidențialitate și opțiunile dvs.

c. Informații personale sensibile. Recunoașteți că nicio funcționalitate de stocare a datelor din cadrul Serviciului nu este destinată stocării numerelor de securitate socială, numere de card de credit sau de debit, numere de conturi financiare, numere de permis de conducere, informații medicale, informații privind asigurările de sănătate, date sensibile privind caracteristicile personale sau alte date personale care pot reprezenta un risc de vătămare a persoanei în cazul în care sunt dezvăluite în mod necorespunzător (denumite în mod colectiv "Informații personale sensibile"). Sunteți de acord să nu încărcați sau să ne transmiteți în alt mod informații personale sensibile în legătură cu Serviciul. Sunteți de acord că nu avem nicio responsabilitate sau răspundere cu privire la astfel de Informații personale sensibile care sunt procesate, transmise, dezvăluite sau stocate în legătură cu Serviciul.

11. Practici și limite de depozitare. Există un spațiu de stocare limitat pentru Conținutul din Serviciu. Deși vom depune eforturi pe care le considerăm rezonabile pentru a proteja și a face copii de rezervă ale Conținutului și pentru a pune la dispoziție Conținutul în caz de pierdere sau ștergere, nu avem nicio responsabilitate sau răspundere pentru ștergerea sau imposibilitatea de a stoca sau pentru securitatea oricărui Conținut, inclusiv a Conținutului dumneavoastră. Așadar, asigurați-vă că faceți o copie de rezervă a Conținutului Dumneavoastră! Ne rezervăm dreptul de a marca sau de a trata ca "inactive" și de a arhiva conturile și/sau Conținutul care sunt inactive pentru o perioadă de timp extinsă, așa cum stabilim noi pentru fiecare Serviciu. Ne rezervăm dreptul de a ne modifica practicile și regulile de stocare în orice moment, la discreția noastră exclusivă, cu sau fără a vă anunța.

12. Concursuri și promoții. Prin intermediul Serviciului pot fi puse la dispoziție tombole, concursuri, promoții sau oportunități similare (denumite colectiv "Promoții"). Prin participarea la orice Promoție, veți deveni subiect al regulilor specifice care guvernează Promoția, reguli care pot varia față de termenii și condițiile stabilite în prezentul document. În măsura în care regulile unei anumite Promoții intră în conflict cu acești Termeni, vor prevala termenii și condițiile din regulile Promoției.

13. Proprietatea și drepturile asupra serviciului.

a. Drepturile noastre. Între dumneavoastră și noi, noi și licențiatorii noștri deținem toate drepturile, titlurile și interesele (inclusiv, fără a se limita la brevete, drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală) asupra Serviciului, informațiilor API, oricăror cerințe tehnice și documentație pentru utilizatorii finali pentru Serviciul pus la dispoziția dumneavoastră de către noi ("Documentația") și orice conținut (cu excepția Conținutului dumneavoastră) furnizat de noi (nu de alți utilizatori) și utilizat în legătură cu sau generat de Serviciu (denumite în mod colectiv "Materialele noastre"). Sunteți de acord să nu întreprindeți nicio acțiune care să pună în pericol, să greveze, să limiteze sau să interfereze în vreun fel cu proprietatea și drepturile noastre sau ale licențiatorilor noștri cu privire la acestea. Nu vă acordăm niciun drept de utilizare a mărcilor noastre comerciale, a denumirilor comerciale sau a logo-urilor noastre. Aveți doar drepturile limitate de utilizare a Serviciului, așa cum vă sunt acordate în mod expres în cadrul acestor Termeni și/sau în orice Termeni speciali ai Serviciului (a se vedea linkul Termeni speciali ai Serviciului de mai sus, dacă este cazul) și niciun alt drept nu este acordat sau transmis, sau va fi considerat ca fiind acordat transmis, fie prin implicare, precludere sau în alt mod. Accesul dvs. este la un serviciu. Prin acești Termeni nu se acordă nicio licență pentru Software-ul nostru. Pentru termenii și condițiile aplicabile licenței oricărui Software, vă rugăm să consultați contractul de licență software relevant, contractul de licență pentru utilizatorul final sau contractul de licență și servicii atașat sau legat de respectivul Software. În plus față de celelalte drepturi acordate de dvs. în temeiul prezentului document, ne acordați o licență gratuită, mondială, irevocabilă și perpetuă de a utiliza, publica, edita, traduce, distribui, afișa și încorpora orice evaluări, comentarii, sugestii, feedback, cereri de îmbunătățire sau alte recomandări pe care le furnizați în legătură cu Serviciul și/sau orice Conținut ("Feedback"). Nu ar trebui să ne trimiteți niciun Feedback pe care nu doriți să ne acordați licență, așa cum se menționează mai sus. Nu avem nicio obligație (1) de a păstra confidențialitatea Feedback-ului; (2) de a plăti vreo compensație pentru orice Feedback; sau (3) de a răspunde la orice Feedback al utilizatorului. Ne acordați dreptul de a utiliza numele pe care îl trimiteți în legătură cu orice Feedback.

b. API-urile noastre. Orice Informații API (dacă nu se specifică altfel de către noi în termeni suplimentari sau diferiți asociați cu astfel de Informații API): (1) sunt informațiile noastre confidențiale și sunt proprietatea noastră; (2) și nu pot fi distribuite, divulgate sau furnizate în alt mod unor terțe părți. Fără a aduce atingere celor de mai sus, dacă dezvoltați orice servicii, aplicații, module și componente în conformitate cu acești Termeni, nimic din acești Termeni nu vă va interzice să utilizați astfel de servicii, aplicații, module și componente cu (și să portați astfel de aplicații, module și componente pe) alte software și hardware (inclusiv software și hardware ale unor terțe părți), dacă astfel de servicii, aplicații, module și componente: (a) nu încorporează sau nu înglobează niciun alt software sau material distribuit sau pus la dispoziție de noi, direct sau indirect (altele decât informațiile API care au fost utilizate la dezvoltarea acestora în conformitate cu acești Termeni) și (b) nu divulgă informațiile API. "Informații API" înseamnă interfața standard de programare a aplicațiilor ("API") informații furnizate de noi, în general, utilizatorilor Serviciului, care specifică cerințele de interfațare cu (de exemplu, invocarea sau dirijarea funcțiilor) Serviciului sau Software-ului inclus în acest Serviciu. Informațiile API nu includ nicio implementare a unor astfel de informații de interfață sau orice alt Software.

14. Dreptul dumneavoastră de a accesa sau de a utiliza serviciul. La accesarea sau utilizarea Serviciului, sunteți de acord să nu faceți sau să nu permiteți nimănui altcuiva să facă sau să încerce următoarele: 

- distribuiți, închiriați, împrumutați, închiriați, vindeți, sublicențiați sau transferați în alt mod sau oferiți Serviciul în orice scop comercial;

- să elimine sau să modifice orice notificare, desemnare sau marcă de copyright, marcă comercială, confidențialitate sau alte notificări, desemnări sau mărci de proprietate;

- să modifice, să traducă, să adapteze, să aranjeze sau să creeze lucrări derivate ale Serviciului, cu excepția celor permise în acești Termeni;

- să decompileze, să dezasambleze sau să facă inginerie inversă, sau să determine orice cod sursă, algoritmi, metode sau tehnici ale Serviciului;

- să interfereze cu, să deterioreze sau să întrerupă funcționarea sau orice caracteristici legate de securitate ale Serviciului, să obțină acces neautorizat sau să restricționeze sau să împiedice utilizarea de către alții;

- să utilizați orice robot, spider sau alt sistem, dispozitiv sau mecanism pentru a accesa Serviciul, care ar putea întrerupe, dezactiva sau distruge Serviciul sau orice conținut;

- să încadreze sau să oglindească orice parte a Serviciului sau să creeze o afacere competitivă pentru Serviciu;

- să colecteze sau să stocheze informații personale despre orice persoană sau entitate, încălcând acești Termeni;

- să creeze o bază de date prin descărcarea și stocarea oricărui conținut;

- să faceți publicitate, să promovați sau să solicitați bunuri sau servicii în orice scop comercial, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod expres de către noi sau permis în mod expres de acești Termeni;

- să utilizați Serviciul, orice caracteristică a acestuia sau orice Conținut într-un mod care ar putea încălca sau încalcă orice lege sau drepturile (inclusiv, fără limitare, drepturile de autor, mărci comerciale, brevete, secrete comerciale, alte drepturi de proprietate intelectuală, drepturi de proprietate sau alte drepturi) ale oricărei persoane, firme sau entități sau să ne expuneți pe noi, orice utilizator sau oricare dintre Părțile Noastre la răspundere juridică; sau

- reprezintă un risc de securitate pentru Serviciu sau pentru orice alt utilizator.

Ne rezervăm dreptul de a limita disponibilitatea Serviciului, în totalitate sau parțial, pentru orice persoană, în orice scop și în orice zonă geografică sau jurisdicție pe care o alegem, în orice moment și la discreția noastră exclusivă.

15. Despăgubirea. Veți despăgubi, apăra (la cererea noastră) și ne veți exonera de răspundere, pe cheltuiala dvs. și pe noi și pe afiliații, agenții și furnizorii noștri, precum și pe fiecare dintre funcționarii, directorii și angajații acestora (individual și colectiv, "Părțile noastre") împotriva tuturor pierderilor, datoriilor, cheltuielilor (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) suferite sau suportate de Părțile noastre ca urmare a oricărei reclamații, procese sau proceduri ("Reclamație") care rezultă din sau în legătură cu: (1) Conținutul dvs. sau utilizarea Conținutului dvs., inclusiv, fără a se limita la, orice afirmație conform căreia Conținutul dvs. sau utilizarea acestuia ar putea încălca orice drept de autor, marcă comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoane fizice sau juridice, sau reprezintă o însușire necorespunzătoare sau o încălcare a secretului comercial sau a altor drepturi ale oricărei persoane fizice sau juridice, sau conține materiale calomnioase, defăimătoare, denigratoare, pornografice sau obscene, sau utilizarea acestuia a cauzat moartea sau vătămarea corporală sau daune aduse proprietății reale sau tangibile a unei terțe părți; (2) orice încălcare sau nerespectare de către dvs. a acestor Termeni sau a oricăror Politici; (3) utilizarea Serviciului de către dvs. (sau de către orice persoană care accesează Serviciul prin intermediul dvs.); (4) încălcarea de către dvs. a oricărei prevederi, declarații sau garanții din Secțiunea2; (5) utilizarea Serviciului de către cursant; (6) neobținerea de către dvs. a unui consimțământ parental sau al unui tutore legal suficient; (7) înregistrarea de către dvs. a cursantului, sau (8) orice altă acțiune legată de cursant.. În cazul în care vă solicităm să vă apărați o Revendicare, nu veți fi de acord cu nicio înțelegere fără consimțământul nostru prealabil în scris, iar noi vom avea dreptul de a participa, pe cheltuiala noastră, la apărarea oricărei Revendicări cu un avocat ales de noi înșine.

16. Garanții. Prin accesarea sau utilizarea Serviciului (inclusiv orice parte a Serviciului), declarați și garantați că aveți cel puțin vârsta legală de consimțământ în jurisdicția în care locuiți sau, dacă nu aveți vârsta legală, că aveți 13 ani sau mai mult și că părintele sau tutorele dvs. legal a acceptat acești Termeni în numele dvs. și va supraveghea accesul dvs. la și utilizarea Serviciului. De asemenea, garantați, declarați și sunteți de acord că:(1) dețineți drepturile necesare pentru a trimite, dezvolta și utiliza Conținutul dvs. în legătură cu Serviciul; (2) Conținutul dvs. nu încalcă sau deturnează nicio proprietate intelectuală sau drept de proprietate al unei terțe părți și nu încalcă nicio lege, regulă sau regulament aplicabil; (3) Conținutul dvs. nu face obiectul niciunei restricții privind dezvăluirea, transferul, descărcarea, exportul sau reexportul în temeiul oricărei legi, norme sau reglementări aplicabile; și (4) orice informații pe care le furnizați în legătură cu înregistrarea sau utilizarea Serviciului sunt și vor rămâne adevărate, exacte și complete și că veți menține și actualiza aceste informații în mod regulat.

17. Declarații de renunțare la răspundere.

a. Renunțarea la garanție. SERVICIUL ȘI TOT CONȚINUTUL LEGAT DE ACESTA SUNT FURNIZATE "AȘA CUM SUNT" ȘI "AȘA CUM SUNT DISPONIBILE". PĂRȚILE NOASTRE NU FAC NICIO DECLARAȚIE, GARANȚIE SAU CONDIȚIE DE NICIUN FEL, FIE CĂ ESTE EXPRESĂ, IMPLICITĂ (DE FAPT SAU PRIN EFECTUL LEGII) SAU STATUTARĂ, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SERVICIUL, CONȚINUTUL ȘI ORICE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII ALE UNOR TERȚE PĂRȚI PE SAU DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, TOATE GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, TITLU ȘI NERESPECTARE, PRECUM ȘI TOATE GARANȚIILE CARE POT APĂREA DIN CURSUL TRANZACȚIILOR, CURSUL PERFORMANȚEI SAU UTILIZAREA COMERCIALĂ. UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIULUI (ÎN ÎNTREGIME SAU PARȚIAL) ȘI A ORICĂRUI CONȚINUT ESTE LA DISCREȚIA ȘI RISCUL DVS. PĂRȚILE NOASTRE NU GARANTEAZĂ CĂ ORICE UTILIZARE SAU ACCES LA SERVICIU SAU LA ORICE CONȚINUT VA FI LIPSIT DE ERORI, COMPLET, SIGUR SAU CĂ CONȚINUTUL NU VA FI PIERDUT SAU DETERIORAT ÎN ALT MOD SAU CĂ VA CORESPUNDE CERINȚELOR SAU AȘTEPTĂRILOR DUMNEAVOASTRĂ; CĂ FUNCȚIONAREA SAU DISPONIBILITATEA VA FI NEÎNTRERUPTĂ; SAU CĂ ERORILE SAU DEFECȚIUNILE VOR FI CORECTATE SAU REMEDIATE. PĂRȚILE NOASTRE NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIUL SAU ORICE CONȚINUT VA FUNCȚIONA ÎNTR-UN ANUMIT MOD. FĂRĂ A SE LIMITA GENERALITATEA CELOR DE MAI SUS, RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ SUNTEȚI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU (IAR PĂRȚILE NOASTRE NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE ȘI NU VOR AVEA NICIO RĂSPUNDERE DE NICIUN FEL PENTRU) (1) DECIZIILE PE CARE LE PUTEȚI LUA CU PRIVIRE LA SERVICIU; (2) UTILIZAREA SERVICIULUI SAU A CONȚINUTULUI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE CONȚINUT (SAU ORICE REPREZENTĂRI, ADAPTĂRI SAU TRADUCERI ALE ACESTUIA), DATE, INFORMAȚII SAU ALTE MATERIALE ACCESATE DE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL SAU PRIN INTERMEDIUL CONTULUI, SISTEMULUI DVS. INFORMATIC SAU AL DISPOZITIVULUI MOBIL SAU ORICE PIERDERE DE DATE; SAU (3) ORICE PIERDERE, DAUNĂ SAU ALTE EFECTE ASUPRA DVS. CARE AR PUTEA REZULTA DIN UTILIZAREA SERVICIULUI SAU A ORICĂRUI CONȚINUT (SAU ORICE REPREZENTĂRI, ADAPTĂRI SAU TRADUCERI ALE ACESTUIA) SAU DIN NERESPECTAREA ACESTOR TERMENI. PĂRȚILE NOASTRE NU OFERĂ NICIO GARANȚIE FAȚĂ DE NICIO TERȚĂ PARTE. Nu dăm nicio garanție sau declarație că Serviciul, sau orice parte(e) a acestuia, SAU orice conținut (sau orice reprezentări, adaptări sau traduceri ale acestuia) este/sunt EXACT(e) SAU COMPLET(e) SAU ESTE/ SUNT adecvat(e) sau disponibil(e) pentru utilizare în orice jurisdicție. Dacă alegeți să accesați SAU să UTILIZAȚI Serviciul SAU ORICE CONȚINUT, o faceți pe propriul risc și sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor, regulilor și reglementărilor locale, inclusiv a regulilor locale privind comportamentul online și conținutul acceptabil. Această secțiune va fi aplicabilă în măsura maximă permisă de legea aplicabilă. Nicio informație sau consultanță (fie ea scrisă, orală sau de altă natură) furnizată de Părțile Noastre sau de reprezentanții acestora nu va crea vreo garanție sau nu va afecta în vreun fel exonerările de garanție sau limitările de răspundere prevăzute în mod expres în acești Termeni.

b. O notă specială privind fabricarea și manipularea materialelor fizice. VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ SUNTEȚI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU DETERMINAREA ADECVĂRII ORICĂROR PRODUSE, SERVICII, MATERIALE ȘI PROCESE PUSE LA DISPOZIȚIA DVS. DE CĂTRE SAU PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI. FĂRĂ A SE LIMITA LA: (A) EXONERĂRILE NOASTRE DE RĂSPUNDERE ÎN CADRUL ACESTOR TERMENI ȘI ÎN CADRUL TUTUROR POLITICILOR SE EXTIND LA TOATE PRODUSELE SAU SERVICIILE SAU LA TOATE MATERIALELE UTILIZATE PENTRU ORICE REZULTATE SAU PENTRU FABRICAREA DE MATERIALE FIZICE, INDIFERENT DACĂ SUNT SAU NU CREATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI SAU PRIN UTILIZAREA ACESTUIA, SAU LA ORICE PROCESE ȘI/SAU PRODUSE (INCLUSIV DE LA TERȚI) PUSE LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI SAU PRIN INTERMEDIUL ACESTUIA; (B) PRODUSELE, SERVICIILE SAU MATERIALELE UTILIZATE ÎN FABRICAREA ORICĂROR MATERIALE FIZICE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI SAU PRIN INTERMEDIUL ACESTUIA POT FI ADECVATE DOAR ÎN SCOPURI DECORATIVE, POT SĂ NU FIE ADECVATE PENTRU A FI UTILIZATE DE PERSOANE CU VÂRSTA SUB 13 ANI (DE EX, POT SĂ NU FIE ADECVATE CA JUCĂRII SAU PRODUSE PENTRU COPII) ȘI POT SĂ NU FIE ADECVATE PENTRU MANIPULAREA BUNURILOR CONSUMABILE, CUM AR FI ALIMENTELE SAU BĂUTURILE. PRINTRE ALTELE, ASTFEL DE PRODUSE ȘI MATERIALE NEPOTRIVITE NU AR TREBUI SĂ FIE UTILIZATE CA PRODUSE CONSUMABILE SAU JUCĂRII, SĂ FIE OFERITE COPIILOR SAU SĂ INTRE ÎN CONTACT CU ELECTRICITATEA, ALIMENTELE SAU LICHIDELE ȘI AR TREBUI SĂ FIE ȚINUTE DEPARTE DE CĂLDURĂ.

c. Limitări ale funcționalității. SERVICIUL (INCLUSIV ORICE SOFTWARE) NU REPREZINTĂ UN SUBSTITUT PENTRU PROPRIA DUMNEAVOASTRĂ JUDECATĂ SAU PENTRU TESTAREA, PROIECTAREA, ESTIMAREA SAU ANALIZA PROFESIONALĂ INDEPENDENTĂ, DUPĂ CAZ. DIN CAUZA VARIETĂȚII MARI DE APLICAȚII POTENȚIALE ALE SERVICIULUI, SERVICIUL NU A FOST TESTAT ÎN TOATE SITUAȚIILE ÎN CARE POATE FI UTILIZAT ȘI ESTE POSIBIL SĂ NU OBȚINĂ REZULTATELE PE CARE LE DORIȚI. PĂRȚILE NOASTRE NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIUN FEL PENTRU ORICE REZULTATE SAU REZULTATE OBȚINUTE SAU VIZUALIZATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI SAU A ORICĂROR MATERIALE DEZVOLTATE ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL, INCLUSIV ORICE CONȚINUT. SUNTEȚI RESPONSABIL PENTRU ACCESUL ȘI UTILIZAREA SERVICIULUI, CARE INCLUDE, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA, DETERMINAREA UTILIZĂRILOR ADECVATE PENTRU SERVICIU ȘI SELECTAREA SERVICIULUI, A CONȚINUTULUI ȘI A ALTOR PROGRAME PENTRU A OBȚINE REZULTATELE DORITE. SUNTEȚI, DE ASEMENEA, RESPONSABIL PENTRU STABILIREA ADECVĂRII PROCEDURILOR INDEPENDENTE DE TESTARE A FIABILITĂȚII, ACURATEȚEI ȘI INTEGRALITĂȚII REZULTATELOR SERVICIULUI, A REZULTATELOR SAU A MATERIALELOR UTILIZATE ȘI/SAU DEZVOLTATE DE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL (DACĂ ESTE CAZUL), INCLUSIV A TUTUROR ELEMENTELOR VIZUALIZATE, PROIECTATE ȘI/SAU CREATE CU AJUTORUL SERVICIULUI, INCLUSIV A ORICĂRUI CONȚINUT. NU EXISTĂ ACORDURI PRIVIND NIVELUL DE SERVICII ÎNCHEIATE ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL.

18. Limitarea răspunderii. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ȘI ÎN POFIDA ORICĂREI EȘECURI A SCOPULUI ESENȚIAL AL ORICĂRUI REMEDIU LIMITAT SAU LIMITARE A RĂSPUNDERII, (1) ÎN NICIUN CAZ PĂRȚILE NOASTRE NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN TEMEIUL PREZENTULUI DOCUMENT PENTRU DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, INDIRECTE SAU DE CONSECINȚĂ SAU ORICE ALTE DAUNE DE ORICE FEL (INDIFERENT DE CAUZĂ ȘI INDIFERENT DE TEORIA RĂSPUNDERII, INDIFERENT DACĂ DERIVĂ DIN CONTRACT, DELICT (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, NEGLIJENȚĂ) SAU ALTFEL), INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI DE VENITURI, PIERDERI DE UTILIZARE, PIERDERI DE DATE, ÎNTRERUPERI DE ACTIVITATE, COSTURI DE ACHIZIȚIONARE DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE SAU ALTE ACOPERIRI, SAU ORICE ALTE PIERDERI COMERCIALE SAU ECONOMICE SIMILARE DE ORICE FEL, CHIAR DACĂ AU FOST INFORMATE DE POSIBILITATEA ACESTORA, ȘI NICI UNA DINTRE PĂRȚILE DE MAI SUS NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU ORICE DAUNE DE ORICE FEL CARE REZULTĂ DINTR-O FORȚĂ MAJORĂ SAU DINTR-UN ACT AL UNEI TERȚE PĂRȚI SAU DIN LIPSA UNEI GREȘELI DIN PARTEA SA; ȘI (2) RĂSPUNDEREA COLECTIVĂ CUMULATIVĂ TOTALĂ A PĂRȚILOR NOASTRE PENTRU TOATE COSTURILE, PIERDERILE SAU DAUNELE REZULTATE DIN TOATE REVENDICĂRILE, ACȚIUNILE SAU PROCESELE, INDIFERENT DE CAUZĂ SAU CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL, NU VA DEPĂȘI CEA MAI MARE SUMĂ DINTRE (A) O SUTĂ DE DOLARI ($100) SAU (B) TOATE SUMELE PLĂTITE SAU DATORATE DE DUMNEAVOASTRĂ, DACĂ ESTE CAZUL, PENTRU ACCESUL LA SAU UTILIZAREA SERVICIULUI CARE A DAT NAȘTERE LA REVENDICARE ÎN CELE ȘASE (6) LUNI IMEDIAT ANTERIOARE REVENDICĂRII (INDIFERENT DE MOMENTUL ÎN CARE AU FOST EFECTUATE EFECTIV PLĂȚILE).

19. Termen, reziliere și suspendare. Acești Termeni vor intra în vigoare la data la care accesați sau utilizați pentru prima dată Serviciul ("Data intrării în vigoare"). Durata acestui contract ("Durata") se va extinde de la Data intrării în vigoare până la prima dintre următoarele: (1) rezilierea de către noi a tuturor drepturilor dvs. în temeiul prezentului contract; (2) întreruperea de către noi a Serviciului sau (3) data la care încetați să mai utilizați Serviciul prin dezinstalarea întregului Software și întreruperea utilizării Serviciului. Fără a se limita la nimic din acest paragraf, în cazul în care o parte sau întregul Serviciu este accesat ca parte a unui abonament sau a unui membru, accesul dvs. la acea parte a Serviciului va înceta atunci când abonamentul sau membrul dvs. încetează sau expiră. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră exclusivă, fără notificare prealabilă, de a rezilia sau de a suspenda accesul dvs. la tot sau la o parte a Serviciului și/sau la contul dvs. (dacă este cazul) sau de a șterge sau de a elimina Conținutul dvs. din orice motiv, inclusiv, fără limitare, încălcarea sau cesiunea acestor Termeni. În plus, sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de o terță parte pentru orice reziliere a accesului dvs. la Serviciu sau pentru ștergerea Conținutului dvs. La orice reziliere a acestor Termeni din orice motiv, trebuie să încetați imediat accesul și utilizarea Serviciului. Secțiunile 2 (Modificări ale Serviciului sau ale acestor Termeni) până la 20 (Definiții) vor supraviețui rezilierii acestor Termeni din orice motiv. Este responsabilitatea dumneavoastră să păstrați copii ale Conținutului dumneavoastră. La reziliere, vom avea dreptul de a dezactiva imediat contul (conturile) dvs. și de a suspenda accesul la Conținutul dvs. și, putem șterge, fără notificare, Conținutul dvs., dacă există, și toate copiile de rezervă ale acestuia, iar Părțile noastre nu vor fi responsabile pentru nicio pierdere sau daună care ar putea fi suferită de dvs. sau de terțe părți ca urmare a unei astfel de ștergeri. Conturile cu drepturi plătite (de exemplu, abonament, membru, abonament) care sunt reziliate nu vor fi rambursate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Termenii speciali ai serviciului pentru serviciu. Fără a aduce atingere oricărei prevederi contrare, nicio expirare sau reziliere a acestui acord nu va rezilia sau afecta licențele sau sublicențele acordate de dvs. în conformitate cu acești Termeni înainte de o astfel de reziliere, inclusiv, fără limitare, altor utilizatori ai Serviciului.

20. Diverse.

a. Legea aplicabilă și jurisdicția. Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din (1) Belgia. Legile acestor jurisdicții vor guverna fără a se face referire la normele privind conflictele de legi ale acestora. Convenția ONU privind contractele de vânzare internațională de bunuri și Legea uniformă privind tranzacțiile informatice nu se vor aplica (și sunt excluse din legile care guvernează) acești Termeni. În plus, sunteți de acord că orice revendicare, acțiune sau dispută care apare în temeiul sau în legătură cu acești Termeni va fi introdusă exclusiv la (și părțile vor fi supuse jurisdicției exclusive a) Tribunalului din Dendermonde, Belgia. Nimic din cele de mai sus nu ne va împiedica să introducem o acțiune în justiție pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală în orice țară în care se presupune că are loc o astfel de încălcare.

b. Controlul exporturilor. Recunoașteți și sunteți de acord că utilizarea Serviciului este supusă respectării legilor, normelor și reglementărilor Uniunii Europene și ale altor țări aplicabile în materie de control al exporturilor și sancțiuni comerciale, inclusiv, fără a se limita la reglementările promulgate de Regulamentul Uniunii Europene privind controlul exporturilor. Veți fi singurul responsabil pentru respectarea Legilor privind controlul exporturilor și pentru monitorizarea oricăror modificări ale acestora. Declarați și garantați că (1) nu sunteți cetățean al unei națiuni care face obiectul sancțiunilor comerciale ale UE sau al altor restricții comerciale semnificative sau nu vă aflați în interiorul unei astfel de națiuni ; (2) nu sunteți identificat pe nicio listă de părți restricționate de către guvernul UE; (3) nu veți utiliza Serviciul, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în conformitate cu Legile privind controlul exporturilor, pentru orice utilizare finală restricționată, inclusiv, fără a se limita la, proiectare, analiză, simulare, estimare, testare sau alte activități legate de arme nucleare, chimice/biologice, sisteme de rachete sau aplicații pentru vehicule aeriene fără pilot; și (4) că nicio parte a Conținutului dumneavoastră nu face obiectul vreunei restricții privind divulgarea, transferul, descărcarea, exportul sau reexportul în conformitate cu Legile privind controlul exporturilor. Sunteți de acord că nu veți utiliza Serviciul pentru a dezvălui, transfera, descărca, exporta sau reexporta, direct sau indirect, Conținutul Dumneavoastră sau orice alt conținut sau material către orice țară, entitate sau altă parte care nu este eligibilă pentru a primi astfel de articole în temeiul Legilor privind controlul exporturilor sau al altor legi sau reglementări la care puteți fi supus.

c. Generalități. Relația dintre părți în cadrul acestor Termeni este strict aceea de contractori independenți și nimic din acești Termeni nu va constitui sau fi interpretat în vreun fel ca dovadă a intenției de a stabili o asociere, un parteneriat, o asociere în participațiune sau o altă relație. Fiecare parte va fi responsabilă pentru acoperirea costurilor și cheltuielilor respective în îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul acestor Termeni, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în prezentul document. În cazul în care, din orice motiv, o instanță de judecată competentă consideră că o dispoziție a acestor Termeni sau o parte a acesteia este inaplicabilă, respectiva dispoziție va fi aplicată în măsura maximă permisă, astfel încât să se realizeze intenția acestor Termeni, iar restul acestor Termeni va continua să fie în vigoare și să producă efecte depline. Titlurile secțiunilor utilizate în acești Termeni sunt folosite doar pentru comoditate și nu vor avea niciun efect substanțial. Versiunea în limba engleză a acestor Termeni este obligatorie din punct de vedere juridic în cazul în care există neconcordanțe între versiunea în limba engleză și orice traduceri. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în prezentul document, o parte poate renunța la drepturile sale în temeiul acestor Termeni numai printr-un document scris semnat de ambele părți. Orice neaplicare a oricărei prevederi a acestor Termeni nu va constitui o renunțare la aceasta sau la orice altă prevedere din prezentul document. Nu puteți cesiona sau delega acești Termeni sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră în temeiul acestora. Orice cesiune neautorizată va fi nulă și neavenită. Recunoașteți și sunteți de acord că putem cesiona sau subcontracta oricare dintre drepturile sau obligațiile sale în temeiul acestor Termeni.

d. Comunicații. Informațiile de contact specifice pentru anumite solicitări și notificări referitoare la Serviciu pot fi găsite prin localizarea instrucțiunilor aplicabile în acești Termeni, inclusiv, dacă este cazul, făcând clic pe linkul către Termenii speciali ai serviciului (a se vedea link-ul Termeni speciali ai serviciului de mai sus).

e. Întregul acord. Acești Termeni (inclusiv, fără a se limita la Politici) conțin întregul acord dintre dumneavoastră și noi în ceea ce privește obiectul acestora și înlocuiesc toate comunicările și propunerile anterioare sau contemporane, fie ele electronice, orale sau scrise, dintre dumneavoastră și noi cu privire la Serviciu. În cazul unui conflict sau al unei neconcordanțe între oricare dintre termenii și condițiile din acești Termeni și orice contract de licență de software al unei terțe părți sau contract de nivel de servicii care conține un link către Serviciu, termenii și condițiile din acești Termeni vor prevala, cu excepția (1) faptului că Drepturile vor prevala asupra acestor Termeni în ceea ce privește Dreptul dumneavoastră specific; și (2) Declarația de confidențialitate va prevala în măsura în care aceasta prevalează în mod expres asupra acestor Termeni.

21. DEFINIȚII.

- "Conținutul" înseamnă text, imagini, date, informații, mijloace de comunicare, înregistrări audio și video, comentarii, mesaje, opinii, recomandări, sfaturi, informații sau alte materiale utilizate, furnizate, postate în sau legate prin intermediul sau pe Serviciul.

- "Drepturi" înseamnă drepturile dvs. de a utiliza Serviciul (cum ar fi drepturile de membru și de abonament, capacitatea maximă, tranzacțiile, producția, orele sau alte măsuri de utilizare, termenul sau durata și orice alte drepturi specifice unui astfel de Serviciu), așa cum sunt determinate de tipul sau nivelul de membru sau de abonament la care v-ați abonat sau pentru care ați obținut o licență. "Drepturi" includ, de asemenea, orice alte informații despre drepturile de acces și de utilizare a Serviciului care sunt prezentate în cadrul Serviciului (inclusiv, fără a se limita la descrierea Serviciului, Documentația și cerințele tehnice minime pentru Serviciu).

- "Educator" înseamnă Utilizatorii (de exemplu, instituții de învățământ, profesori, bibliotecari și supraveghetori de adulți) care lucrează cu cursanții și prin intermediul Serviciului.

- "Informații personale" are înțelesul stabilit în Declarația de confidențialitate FabLab Factory.

- "Politici" înseamnă în mod colectiv drepturile, documentația, documentația Declarația de confidențialitate FabLab Factory și toți ceilalți termeni încorporați în acești Termeni prin trimitere.

- "Software" înseamnă orice program de calculator sau material similar, inclusiv orice module și componente, funcții și caracteristici ale unui program de calculator, puse la dispoziție de către sau pentru noi pentru a fi utilizate ca parte a Serviciului (fie prin descărcare, fie ca soluție găzduită), inclusiv toată documentația tehnică aferentă.

- "Condiții speciale de serviciu" înseamnă acei termeni și condiții stabilite în documentul disponibil la link-ul Termeni speciali ai serviciului situat mai sus.

- "Learner" înseamnă o persoană fizică care, la momentul instalării, utilizării sau accesării Serviciului, este înscrisă sau a semnat cu un Educator și, la cererea FabLab Factory, poate furniza dovada unei astfel de înscrieri sau participări.

- "Date despre cursanți" înseamnă orice informații păstrate de FabLab Factory sau de o terță parte în numele FabLab Factory referitoare la un cursant (inclusiv orice dosar educațional) care sunt dezvăluite de dvs. către FabLab Factory, cu excepția faptului că Datele cursantului nu includ un dosar din care au fost eliminate informațiile de identificare personală, astfel încât identitatea cursantului nu poate fi identificată în mod unic din dosar și nu există nicio bază rezonabilă pentru a crede că informațiile rămase pot fi utilizate pentru a identifica o persoană.

- "Termeni" înseamnă termenii și condițiile din acești Termeni și condiții de utilizare, toți Termenii de utilizare specială a serviciilor și toate Politicile.

- "Noi", "noi" sau "nostru" înseamnă FabLab Factory, Inc., o corporație belgiană.

- "Conținutul tău" înseamnă, în mod colectiv, (1) Conținutul postat, furnizat, încărcat, trimis, partajat, publicat, distribuit, pus la dispoziție, accesibil sau utilizabil de către dvs. pe, către, de la sau prin intermediul Serviciului (și orice traduceri ale acestuia); (2) producția dvs. specifică generată din Serviciu, dacă este cazul, pe baza propriilor dvs. date sau informații brute; și (3) orice aplicație software, plug-in și alt program de calculator sau material similar (inclusiv orice module și componente, funcții și caracteristici ale unui program de calculator) dezvoltat de dvs. utilizând informațiile API. Sunt excluse în mod expres din Conținutul dvs. oricare dintre Materialele noastre.