MakerStudio

VILKÅR FOR SERVICE FOR MAKERSTUDIO

Sidst opdateret: november 2021 

Særlige servicevilkår

Hvad er disse vilkår?

Disse vilkår udgør en bindende kontrakt mellem dig og os ("disse vilkår") vedrørende din adgang til og brug af alle vores websteder, mobilapplikationer og/eller onlineapplikationer, tjenester, produkter og software, der indeholder et link til disse vilkår (individuelt og kollektivt "tjenesten"). Disse vilkår omfatter nedenstående bestemmelser og eventuelle særlige vilkår og betingelser vedrørende tjenesten (f.eks. hvordan andre kan bruge dit indhold, hvordan du kontakter os, vilkår vedrørende medlemskab og abonnementer [hvis nogen], de "særlige vilkår for tjenesten"), som du kan finde på linket Særlige vilkår for tjenesten ovenfor. Bemærk venligst: Disse vilkår dækker kun Tjenesten.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi indsamler, opbevarer og bruger data, i afsnit 10 nedenfor (Samtykke til indsamling og brug af data), og i FabLab Factory Fortrolighedspolitik  og FabLab Factory's fortrolighedspolitik for børn .

1. Hvem skal have adgang til tjenesten? EN PERSON PÅ 13 ÅR ELLER DEROVER KAN OPRETTE SIN EGEN KONTO. ET BARN UNDER 13 ÅR KAN KUN OPRETTE EN KONTO MED FORÆLDRENES ELLER DEN LEGALE FØRSKERES GODKENDELSE ELLER SOM LÆRER ELLER TEAMLEMMER, DER TILGÅR Tjenesten via et team oprettet af en pædagog med en Tjenestemandskonto. (se den Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for børn for yderligere oplysninger). Hvis du er 13 år eller derover, men ikke er voksen, hvilket betyder at du ikke har den lovlige myndighedsalder, hvor du bor, skal du have din forælder eller værge til at acceptere disse vilkår på dine vegne og føre tilsyn med din adgang til og brug af tjenesten. Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, er du ikke berettiget til at få adgang til eller bruge Tjenesten.

2. Typer af børne- og moderatorkonti.

A. Børnebruger. Hvis du er bruger af Tjenesten og er under 13 år ("Børnebruger"), må du ikke registrere en konto til Tjenesten uden samtykke og godkendelse fra din forælder eller værge eller pædagog. En Børnebruger, der påbegynder registreringsprocessen for sig selv uden en Forældrebruger, vil få en begrænset konto, indtil en Forældrebruger eller Pædagog godkender eller overtager ansvaret for Børnebrugerkontoen.

B. Forældrebruger. Hvis du er mindst 18 år gammel og er den lovlige forælder eller værge for et barn, der ønsker at registrere sig som en Børnebruger af Tjenesten, kan du registrere en forældrekonto på Tjenesten ("Forældrebruger"). Som Forældrebruger kan du kun oprette, registrere, administrere og godkende Konti som Børnebruger for dine egne børn, som du er værge for. HVIS DU REGISTRERER, GODKENDER REGISTRERINGEN AF ELLER PÅ ANDEN MÅDE PÅTAGER DIG ANSVARET FOR EN BØRNEBRUGER, ERKLÆRER OG GARANTERER DU, AT DU ER DEN PÅGÆLDENDE BØRNEBRUGERENS JURIDISKE FORÆLDER ELLER VÆRGE, OG DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF DEN PÅGÆLDENDE BØRNEBRUGER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING AT VÆRE ANSVARLIG FOR AL BRUG AF TJENESTEN AF BØRNEBRUGEREN. Du anerkender, at FabLab Factory kan vælge, men er ikke forpligtet til at foretage de undersøgelser, enten direkte eller gennem tredjeparter, som FabLab Factory anser for nødvendige for at validere dine registreringsoplysninger, herunder uden begrænsning at engagere tredjeparter til at levere verifikationstjenester. FabLab Factory forbeholder sig alle rettigheder til at tage retslige skridt mod enhver, der angiver personlige oplysninger forkert eller på anden måde er usand om sin identitet. UANSET OVENSTÅENDE ANERKENDER DU, AT FABLAB FACTORY IKKE KAN GARANTERE NØJAGTIGHEDEN AF DE OPLYSNINGER, DER ER INDSENDT AF EN BRUGER, OG FABLAB FACTORY ER IKKE FORPLIGTET TIL AT VERIFICERE IDENTITETEN AF EN BRUGER, HERUNDER EN BRUGERS PÅSTAND OM AT VÆRE EN FORÆLDREBRUGER, ELLER TIL AT VERIFICERE, AT EN FORÆLDER, DER ER IDENTIFICERET AF EN BØRNEBRUGER ELLER EN PÆDAGOG UNDER REGISTRERINGEN, ER EN SÅDAN BØRNEBRUGERENS FAKTISKE FORÆLDER ELLER VÆRGE. En forældrebrugerkonto samt alle tilknyttede børnebrugerkonti kan til enhver tid og uden advarsel opsiges af FabLab Factory, hvis de ikke overholder disse vilkår.

C. Pædagog. Hvis du er underviser, er der to måder at arbejde med eleverne på Makerstudio på. For det første kan du knytte din konto til en lærerkonto som moderator. Hvis en elev under 13 år har en konto, og elevens forældre eller værge endnu ikke har givet samtykke og godkendelse via tjenesten, skal du, inden du linker din konto til en elevkonto som moderator, enten sikre, at elevens forældre eller værge giver samtykke og godkendelse via tjenesten, eller at du eller din organisation indhenter samtykke i henhold til de vilkår, der gælder i din region (i Europa betyder det i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse - GDPR). For det andet kan du oprette et hold under din konto, hvorigennem eleverne kan bruge Tjenesten uden at oprette en konto. Hvis du er en underviser, som vil bruge Tjenesten med elever, kan elevdata, der leveres eller genereres gennem din eller dine elevers brug af Tjenesten, være omfattet af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Du accepterer vilkårene, der findes på Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) .

3. Ændringer af tjenesten eller disse vilkår. Vi kan foretage ændringer i, opdatere (eller ikke opdatere) eller ophøre med enhver del, element, funktionalitet, tilgængelighed eller tilbud af Tjenesten. Vi kan også foretage ændringer eller opdateringer af disse vilkår til enhver tid og af enhver grund efter vores eget skøn, herunder for at overholde gældende lovgivning. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af disse vilkår, giver vi dig meddelelse herom på enhver måde, som vi finder rimelig, herunder f.eks. ved at offentliggøre en meddelelse om ændringen på vores websted(er) eller på vores websted(er) eller i forbindelse med service, eller ved at sende en meddelelse til din e-mailadresse, hvis du har givet os den.

4. Dit indhold.

a. Ejerskab. Disse vilkår giver os ikke (og vi gør ikke krav på) nogen ejendomsrettigheder til dit indhold.

b. Vores brug af dit indhold. Ved at offentliggøre, levere, uploade, indsende, dele, udgive, distribuere, stille til rådighed og/eller tillade andre at få adgang til eller bruge dit indhold til eller via tjenesten giver du os og vores søsterselskaber en verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, evig, ikke-eksklusiv, overførbar og fuldt underlicensérbar (gennem flere niveauer) ret og licens (men ikke pligt) til at reproducere, distribuere, omfordele, ændre, oversætte, tilpasse, udarbejde afledte værker af, vise, fremføre (offentligt eller på anden måde) og på anden måde bruge hele eller dele af dit indhold på alle måder og gennem alle medier og formater, der nu er kendt eller senere bliver opdaget, men udelukkende i forbindelse med tjenesten og/eller vores forretningsaktiviteter (f.eks., men ikke begrænset til, at fremme og markedsføre tjenesten) og/eller for at overholde juridiske eller tekniske krav. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, giver du desuden hermed afkald på og accepterer ikke at gøre nogen og alle rettigheder gældende, som du måtte have i henhold til love i hele verden, der vedrører "moralske rettigheder" eller "droit moral" eller lignende rettigheder i forbindelse med dit indhold.

c. Offentliggørelse af dit indhold. Ved at offentliggøre, levere, uploade, indsende, dele, udgive, distribuere, stille til rådighed eller tillade andre at få adgang til og/eller bruge dit indhold til eller via tjenesten er du alene ansvarlig og hæfter for konsekvenserne af at gøre dette, og du anerkender og accepterer, at dit indhold kan og vil blive set over hele verden. Hvis du vælger at gøre dine personlige oplysninger offentligt tilgængelige via Tjenesten (f.eks. i en blog eller et forum), gør du det på eget ansvar. Du forpligter dig til, erklærer og garanterer, at du har opnået alle nødvendige licenser, rettigheder, samtykker, tilladelser og fritagelser til at bruge og give alle de rettigheder, der gives i disse vilkår (herunder eventuelle særlige servicevilkår) i og til dit indhold, og at du vil overholde alle krav eller begrænsninger, der pålægges af dem; hvis sådanne krav eller begrænsninger for dit indhold er i konflikt med eller uforenelige med disse vilkår, må du ikke offentliggøre det pågældende indhold eller på anden måde dele det offentligt på eller via tjenesten.

5. Vores politik om at være flink. Vi forventer, at du respekterer andres rettigheder og værdighed. Når du får adgang til eller bruger tjenesten, må du ikke offentliggøre, give, offentliggøre, uploade, downloade, vise, bruge, dele, distribuere eller på anden måde gøre tilgængelig: (a) noget indhold, der opfylder nogen af følgende kriterier, eller (b) noget indhold til, fra eller via et andet websted eller en anden tjeneste, der opfylder nogen af følgende kriterier:

- er truende, nedværdigende, ulovligt, usikkert, skadeligt, krænkende, misbrug, chikanerende, stalking, hadefuldt, ærekrænkende, injurierende, injurierende, bedragerisk, krænkende, upassende, uhensigtsmæssigt, obskønt, pornografisk, vulgært eller på anden måde anstødeligt;

- overtræder gældende love, regler eller forskrifter eller kan give anledning til juridisk ansvar;

- krænker eller overtræder nogen af vores eller andre personers, firmaers eller enheders rettigheder (herunder kontraktmæssige og betroede rettigheder, ophavsrettigheder, varemærker og rettigheder til privatliv og omtale);

- forstyrrer, ødelægger eller afbryder Tjenesten eller hardware eller software, hvorigennem Tjenesten stilles til rådighed (herunder via en virus, orm, malware, spyware, trojansk hest eller anden lignende kode, fil eller program);

- indeholder uautoriserede eller uopfordrede idéer eller indlæg, tilbud, reklamer, reklamemateriale, undersøgelser, "junk" eller massepost, "spam", kædebreve, "pyramidespil", investeringsmuligheder, andragender eller andre former for opfordringer;

- udgiver sig for at være en person, et firma eller en enhed, herunder vores medarbejdere, partnere, licensgivere, licenshavere eller leverandører;

- er vildledende eller falsk, eller fejlagtigt antyder en godkendelse fra os, vores tilknyttede selskaber, medarbejdere, partnere, licensgivere, licenshavere eller leverandører;

- udgør en væsentlig risiko for den offentlige sikkerhed eller fremmer farlig eller ulovlig brug af ammunition, sprængstoffer, skydevåben, våben eller lignende materialer;

- indebærer eller bidrager til at fremme ulovlige spil, sportsvæddemål, heste- eller greyhoundløb eller andre lignende aktiviteter;

- overtræder enhver adfærdskodeks eller andre retningslinjer, der gælder for ethvert andet område af tjenesten;

- indeholder forfalskede overskrifter eller data eller opretter konti på uautoriseret vis (f.eks. en automatiseret bot, script, spider, scraper eller crawler); eller

- manipulerer identifikatorer eller andre data for at skjule oprindelsen af indhold eller for at manipulere eller skjule din tilstedeværelse på tjenesten.

Vi har ret (men ikke pligt) til at forhåndsundersøge eller overvåge ethvert indhold eller enhver brugers adgang til eller brug af Tjenesten og til at fjerne eller blokere adgangen til (f.eks. via indstillinger) ethvert indhold af enhver grund eller suspendere eller opsige enhver brugers adgang til eller brug af Tjenesten af enhver grund (herunder for overtrædelser af vores "Be Nice Policy" eller enhver anden bestemmelse i disse Vilkår). Vi har intet ansvar eller hæftelse med hensyn til indhold, herunder for eventuelle foranstaltninger, som vi måtte træffe med hensyn til indhold, som vi finder i strid med disse vilkår.

6. Tilmelding til tjenesten. Det kan være nødvendigt eller tilladt at registrere dig hos os for at få adgang til Tjenesten eller visse områder af Tjenesten. Med hensyn til enhver registrering accepterer du ikke at bruge, og vi kan nægte at give dig ret til at bruge et brugernavn (eller en e-mailadresse), som allerede bruges af en anden person, som kan opfattes som en efterligning af en anden person, som tilhører en anden person, som personligt identificerer dig, som krænker en persons intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder, som er stødende, eller som vi afviser af enhver anden grund efter eget skøn. Du kan også være i stand til at logge på Tjenesten eller bruge eller få adgang til visse funktioner i Tjenesten ved at bruge en tredjepartskonto på en social netværksplatform (f.eks., men ikke begrænset til Facebook, Google+ eller Twitter). Dine registreringsoplysninger (herunder dit brugernavn og din adgangskode og enhver konto på et socialt netværk, som du logger ind på Tjenesten med) er kun til din personlige brug og må ikke bruges af andre personer. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af enhver adgangskode, du måtte bruge til at få adgang til tjenesten, og du accepterer ikke at overføre din adgangskode eller dit brugernavn eller udlåne eller på anden måde overføre din brug af eller adgang til tjenesten til nogen tredjepart. Du er fuldt ud ansvarlig for al interaktion med Tjenesten, der finder sted i forbindelse med dine registreringsoplysninger (herunder, men ikke begrænset til, alle køb). Du accepterer straks at underrette os om enhver uautoriseret brug af dine registreringsoplysninger eller ethvert andet brud på sikkerheden i forbindelse med din konto eller Tjenesten og at sikre, at du "logger af"/afslutter fra din konto med Tjenesten (hvis relevant) ved afslutningen af hver session. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader som følge af, at du ikke overholder nogen af de ovennævnte forpligtelser. Hvis du logger ind på Tjenesten ved hjælp af en tredjeparts konto på en social netværksplatform, skal du sørge for at gennemgå en sådan platforms politikker om beskyttelse af personlige oplysninger og brug af data for at få mere at vide om dens praksis med hensyn til personlige oplysninger og dine muligheder. Du kan finde flere oplysninger i vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

7. Særlige servicevilkår (herunder medlemskaber og abonnementer, hvis der er nogen). Særlige vilkår og betingelser vedrørende tjenesten (f.eks. hvordan andre kan bruge dit indhold, hvordan du kontakter os, vilkår vedrørende medlemskab og abonnementer [hvis nogen]) kan findes via linket Særlige vilkår for tjenesten ovenfor.

8. Tredjeparter.

a. Indhold. Tjenesten kan vise, indeholde, linke til eller stille indhold til rådighed fra forskellige kilder (herunder andre brugere og andre tredjeparter), herunder billeder, modeller, indlæg, kreationer, udtalelser, anbefalinger eller råd, og sådant indhold kan være ufuldstændigt eller unøjagtigt eller stødende eller stødende eller uacceptabelt for dig. Vi er ikke ansvarlige eller hæfter for, og vi støtter ikke nødvendigvis noget Indhold, og vi støtter ikke nødvendigvis noget Indhold. Alt indhold, herunder dit indhold, tilhører dets ophavsretsindehaver(e) eller andre rettighedshaver(e). Medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse vilkår, giver, giver eller begrænser brugen af tjenesten ikke sådanne ejeres eller rettighedshaveres ejendomsrettigheder eller giver afkald på eller begrænser dem ikke. Du skal overholde alle gældende love, regler og bestemmelser i forbindelse med din adgang til og brug af Tjenesten, herunder lokale love vedrørende online adfærd, acceptabelt indhold og eksport af indhold fra den jurisdiktion, hvor du er bosiddende.

b. Interaktioner med andre brugere. Tjenesten kan give dig mulighed for at interagere med andre brugere eller grupper af brugere af Tjenesten. Sådanne interaktioner foregår udelukkende mellem dig og sådanne andre brugere, og vi er ikke ansvarlige eller hæfter for sådanne interaktioner eller eventuelle konsekvenser heraf.

c. Links og annoncører. Tjenesten kan indeholde links til og fra online, mobile og andre platformssider og tjenester (såsom annoncører og e-handelsudbydere), som vi ikke har kontrol over. Vi er ikke ansvarlige for sådanne onlinesider eller tjenester, herunder indhold, produkter eller tjenester, der tilbydes eller stilles til rådighed via sådanne sider eller tjenester, eller interaktioner, du måtte have med tredjeparter via sådanne sider eller tjenester. Din brug af sådanne websteder eller tjenester sker på egen risiko og er underlagt vilkårene eller betingelserne for sådanne websteder eller tjenester.

9. Køb og salg af produkter eller tjenesteydelser. Hvis Tjenesten giver mulighed for køb eller salg af produkter eller tjenester eller på anden måde stiller produkter eller tjenester til rådighed, gælder følgende bestemmelser:

a. Afgivelse af en ordre. Ved at afgive en ordre via vores tjeneste erklærer du, at du har tilladelse til at købe de bestilte produkter og tjenester, og at sådanne produkter og tjenester kun vil blive brugt på lovlig vis. Der kan gælde yderligere vilkår og betingelser for køb af produkter eller tjenester og for specifikke dele eller funktioner af Tjenesten, herunder E-handelsudbyderens salgsbetingelser (se afsnit 8.b. nedenfor) og vilkår for salgsfremmende og tidsbegrænsede tilbud.

b. E-handelsudbydere. Hvis du ønsker at købe produkter eller tjenester på eller via Tjenesten, kan Tjenesten linke til eller henvise dig til en tredjeparts e-handelstjeneste, leverandør, betalingsformidler eller webbutik, der drives af en anden virksomhed end os ("E-handelsudbyderen"). Bemærk venligst, at E-handelsudbyderen (og ikke os) vil være den registrerede sælger eller forhandler, og enten denne eller en anden tredjepart, som udbyderen har indgået kontrakt med (og ikke os), vil være ansvarlig for at modtage, udføre og/eller sende dine ordrer. Dine interaktioner og transaktioner med den enkelte e-handelsudbyder er underlagt dennes brugsbetingelser og andre vilkår (f.eks. salgsbetingelser), og vi er ikke ansvarlige for dennes handlinger, provisioner, produkter, tjenester eller vilkår. Sørg for at læse disse salgsbetingelser og andre vilkår og betingelser, før du foretager køb eller foretager transaktioner med en E-handelsudbyder. For eksempel er du (ikke vi) ansvarlig for at betale alle transaktionsomkostninger i forbindelse med dine køb, såsom gebyrer, forsendelse, håndtering, told, toldsatser og skatter. Du skal bestemme og overholde alle gældende lokale, statslige, føderale og internationale love (herunder krav om minimumsalder) vedrørende køb, besiddelse, brug og salg af ethvert produkt eller enhver tjenesteydelse, der købes eller sælges via Tjenesten.

c. Visning af produkter via tjenesten. Uden begrænsning garanterer vi ikke nøjagtigheden af nogen egenskab, specifikation, proportion eller dimension af nogen tegninger, modeller, produkter og billeder, der er synlige på eller tilgængelige via Tjenesten, eller at de vil matche eller afspejle de faktiske fysiske produkters egenskaber (for eksempel kan Tjenesten eller din enhed muligvis ikke vise den nøjagtige farve, produktspecifikation eller størrelse), og hverken vi eller nogen af Vores parter er ansvarlige eller hæfter for sådanne unøjagtigheder. Desuden indebærer eller garanterer medtagelsen af produkter eller tjenester på Tjenesten på et bestemt tidspunkt ikke, at disse produkter eller tjenester vil være tilgængelige på et hvilket som helst tidspunkt. Beskrivelser, billeder, referencer, funktioner, indhold, specifikationer og priser på produkter eller tjenester på Tjenesten eller opnået gennem Tjenesten kan ændres med eller uden varsel.

d. Begrænsning af mængder og tilgængelighed. Vi og alle E-handelsudbydere forbeholder os retten til, med eller uden forudgående varsel, at begrænse den tilgængelige mængde af eller ophøre med ethvert produkt eller tjenesteydelse; at honorere eller pålægge betingelser for honorering af enhver kupon, kuponkode, kampagnekode eller andre lignende kampagner; at udelukke enhver bruger fra at foretage ethvert eller alle køb; og/eller at nægte at levere ethvert produkt eller tjenesteydelse til enhver bruger.

10. Samtykke og indsamling og brug af data.

a. Tilladelser. Du giver dit samtykke til indsamling, brug, behandling og opbevaring af dine personlige oplysninger, herunder grænseoverskridende overførsler som beskrevet i fortrolighedspolitikken. Du anerkender og accepterer, at du er ansvarlig for at indhente alle nødvendige samtykker og for at overholde alle gældende love (herunder love om privatlivets fred og databeskyttelse) vedrørende personlige oplysninger, der gives til os i forbindelse med din brug af tjenesten.

b. Tredjepartstjenester. Indsendelse af oplysninger er underlagt vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vær opmærksom på, at (blandt andet) tredjeparter (såsom sociale medieplatforme eller andre virksomhedswebsteder, som vi linker til online eller fra vores websteder og applikationer) er ansvarlige for deres egen praksis for beskyttelse af personlige oplysninger. Sørg for at læse privatlivspolitikker, supplerende meddelelser og indstillinger på alle de websteder eller platforme, du besøger, så du kan forstå deres privatlivspraksis og dine muligheder.

c. Følsomme personlige oplysninger. Du anerkender, at enhver datalagringsfunktionalitet i Tjenesten ikke er beregnet til lagring af socialsikringsnumre, kredit- eller betalingskortnumre, finansielle kontonumre, kørekortnumre, medicinske oplysninger, sygesikringsoplysninger, følsomme data om personlige egenskaber eller andre personlige data, der kan udgøre en risiko for skade for den enkelte person, hvis de afsløres ukorrekt (samlet "følsomme personlige oplysninger"). Du accepterer ikke at uploade eller på anden måde indsende følsomme personlige oplysninger til os i forbindelse med tjenesten. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar for sådanne følsomme personlige oplysninger, der behandles, overføres, videregives eller opbevares i forbindelse med tjenesten.

11. Opbevaringspraksis og -grænser. Der er begrænset lagerplads til indhold på Tjenesten. Selv om vi vil gøre en indsats, som vi anser for rimelig, for at beskytte og sikkerhedskopiere indhold og gøre indhold tilgængeligt i tilfælde af tab eller sletning, har vi intet ansvar for sletning eller manglende lagring eller sikkerheden af indhold, herunder dit indhold. Så sørg for at sikkerhedskopiere dit indhold! Vi forbeholder os ret til at markere eller behandle som "inaktive" og arkivere konti og/eller indhold, der er inaktive i en længere periode, som vi bestemmer for hver enkelt tjeneste. Vi forbeholder os retten til at ændre vores praksis og opbevaringsregler til enhver tid efter eget skøn med eller uden varsel til dig.

12. Konkurrencer og kampagner. Sweepstakes, konkurrencer, kampagner eller lignende muligheder kan være tilgængelige via tjenesten (samlet "kampagner"). Ved at deltage i en kampagne er du underlagt specifikke regler for kampagnen, som kan afvige fra de vilkår og betingelser, der er fastsat heri. I det omfang reglerne for en bestemt kampagne er i modstrid med disse vilkår, er det vilkårene og betingelserne i kampagnens regler, der gælder.

13. Ejerskab og rettigheder til tjenesten.

a. Vores rettigheder. I forholdet mellem dig og os ejer vi og vores licensgivere alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser (herunder, uden begrænsning, patenter, ophavsrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder) i og til Tjenesten, API-oplysningerne, alle tekniske krav og slutbrugerdokumentation til Tjenesten, som vi stiller til rådighed for dig ("Dokumentationen"), og alt indhold (undtagen dit indhold), der leveres af os (ikke andre brugere) og bruges i forbindelse med eller genereres af Tjenesten (samlet "Vores materialer"). Du accepterer ikke at foretage nogen handling for at bringe vores eller vores licensgiveres ejerskab og rettigheder i forbindelse hermed i fare, belaste, begrænse eller på nogen måde forstyrre dem. Vi giver dig ikke nogen ret til at bruge vores varemærker, handelsnavne eller logoer. Du har kun de begrænsede rettigheder til at bruge Tjenesten, som du udtrykkeligt har fået tildelt i henhold til disse Vilkår og/eller i eventuelle Særlige Servicevilkår (se linket Særlige Servicevilkår ovenfor, hvis det er relevant), og der gives eller overføres ingen andre rettigheder, eller vil blive anset for at være givet eller overført, hverken implicit, ved overdragelse eller på anden måde. Din adgang er til en tjeneste. Der gives ingen licens til vores software i henhold til disse vilkår. For de vilkår og betingelser, der gælder for licensen til enhver Software, henvises til den relevante softwarelicensaftale, slutbrugerlicensaftale eller licens- og serviceaftale, der er vedlagt eller knyttet til en sådan Software. Ud over de andre rettigheder, som du har givet os i henhold til nærværende aftale, giver du os en royaltyfri, verdensomspændende, uigenkaldelig, ubegrænset licens til at bruge, offentliggøre, redigere, oversætte, distribuere, vise og inkorporere alle bedømmelser, kommentarer, forslag, feedback, anmodninger om forbedringer eller andre anbefalinger, som du giver i forbindelse med tjenesten og/eller indhold ("Feedback"). Du bør ikke indsende feedback til os, som du ikke ønsker at give os licens til som anført ovenfor. Vi har ingen forpligtelse (1) til at holde feedback fortroligt; (2) til at betale kompensation for feedback; eller (3) til at reagere på brugerfeedback. Du giver os ret til at bruge det navn, som du indsender i forbindelse med feedback.

b. Vores API'er. Alle API-oplysninger (medmindre vi har angivet andet i yderligere eller andre vilkår i forbindelse med sådanne API-oplysninger): (1) er vores fortrolige oplysninger og tilhører os; (2) og må ikke distribueres, videregives eller på anden måde stilles til rådighed for tredjeparter. Uanset ovenstående vil intet i disse vilkår, hvis du udvikler tjenester, applikationer, moduler og komponenter i overensstemmelse med disse vilkår, forbyde dig at bruge sådanne tjenester, applikationer, moduler og komponenter sammen med (og tilpasse sådanne applikationer, moduler og komponenter til) anden software og hardware (herunder tredjeparters software og hardware), hvis sådanne tjenester, applikationer, moduler og komponenter: (a) ikke inkorporerer eller indeholder nogen anden software eller materialer, der distribueres eller stilles til rådighed af os, direkte eller indirekte (bortset fra de API-oplysninger, der blev anvendt i udviklingen heraf i overensstemmelse med disse vilkår), og (b) ikke videregiver API-oplysningerne. "API-oplysninger" betyder standardgrænsefladen til programmering af applikationer ("API") oplysninger, som vi generelt stiller til rådighed for brugere af Tjenesten, der angiver kravene til grænsefladen til (f.eks. påberåbelse eller styring af funktionerne i) Tjenesten eller den Software, der er inkluderet i en sådan Tjeneste. API-oplysninger omfatter ikke nogen implementering af sådanne grænsefladeoplysninger eller anden software.

14. Din ret til at få adgang til eller bruge tjenesten. Når du får adgang til eller bruger tjenesten, accepterer du at du ikke må (eller tillader andre at) gøre eller forsøge at gøre eller forsøge noget af følgende: 

- distribuere, udleje, låne, lease, sælge, give underlicens eller på anden måde overføre eller tilbyde tjenesten til kommercielle formål;

- fjerne eller ændre ophavsret, varemærker, fortrolighed eller andre meddelelser, betegnelser eller mærker om ejendomsret;

- ændre, oversætte, tilpasse, arrangere eller skabe afledte værker af Tjenesten, medmindre det er tilladt i henhold til disse Vilkår;

- dekompilere, demontere eller foretage reverse engineering eller bestemme kildekoder, algoritmer, metoder eller teknikker i tjenesten;

- forstyrre, beskadige eller afbryde tjenestens drift eller sikkerhedsrelaterede funktioner, opnå uautoriseret adgang eller begrænse eller hindre andres brug;

- at bruge en robot, spider eller et andet system, en anordning eller mekanisme til at få adgang til Tjenesten med henblik på at forstyrre, deaktivere eller ødelægge Tjenesten eller noget indhold;

- at indramme eller spejle nogen del af tjenesten eller skabe en konkurrerende virksomhed i forhold til tjenesten;

- at indsamle eller gemme personlige oplysninger om nogen person eller enhed i strid med disse vilkår;

- oprette en database ved at downloade og lagre indhold;

- reklamere, promovere eller opfordre til at købe varer eller tjenester til kommercielle formål, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af os eller udtrykkeligt tilladt i henhold til disse vilkår;

- bruge Tjenesten, enhver funktion heraf eller ethvert indhold på en måde, der kan eller gør det i strid med nogen lov eller rettigheder (herunder uden begrænsning ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, andre intellektuelle ejendomsrettigheder, ejendomsrettigheder eller andre rettigheder) for nogen person, virksomhed eller enhed eller udsætter os, nogen brugere eller nogen af vores parter for juridisk ansvar; eller

- udgøre en sikkerhedsrisiko for tjenesten eller for andre brugere.

Vi forbeholder os retten til at begrænse tilgængeligheden af Tjenesten, helt eller delvist, til enhver person, til ethvert formål og til ethvert geografisk område eller jurisdiktion, som vi vælger, når som helst og efter eget skøn.

15. Skadesløsholdelse. Du vil, for din egen regning og i det omfang loven tillader det, holde os og vores associerede selskaber, agenter og leverandører og hver af deres respektive officerer, direktører og medarbejdere (individuelt og kollektivt "vores parter") skadesløse, forsvare (på vores anmodning) og holde os skadesløse mod alle tab, forpligtelser og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), som vores parter har lidt eller pådraget sig på grund af krav, retssager eller procedurer ("krav"), der opstår på grund af eller i forbindelse med: (1) Dit indhold eller brugen af Dit indhold, herunder uden begrænsning enhver påstand om, at Dit indhold eller brugen heraf kan krænke ophavsret, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder for en person eller enhed, eller er en tilegnelse eller krænkelse af en persons eller enheds forretningshemmeligheder eller andre rettigheder, eller indeholder injurierende, ærekrænkende, nedsættende, pornografiske eller obskøne materialer, eller at brugen heraf har forårsaget død eller personskade eller skade på tredjemands reelle eller materielle ejendom; (2) ethvert brud på eller manglende overholdelse af disse vilkår eller politikker fra din side; (3) din brug af tjenesten (eller enhver, der får adgang til tjenesten gennem dig); (4) din overtrædelse af enhver bestemmelse, erklæring eller garanti i afsnit 2; (5) den lærendes brug af tjenesten; (6) din manglende indhentning af tilstrækkeligt samtykke fra forældre eller værge; (7) din registrering af den lærende eller (8) enhver anden handling i forbindelse med den lærende.. Hvis vi anmoder dig om at forsvare et krav, vil du ikke acceptere et forlig uden vores forudgående skriftlige samtykke, og vi vil have ret til at deltage for egen regning i forsvaret af ethvert krav med en advokat efter eget valg.

16. Garantier. Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten (herunder enhver del af Tjenesten) erklærer og garanterer du, at du enten har den lovlige myndighedsalder i den jurisdiktion, hvor du er bosat, eller, hvis du ikke har den, at du er 13 år eller ældre, og at din forælder eller værge har accepteret disse vilkår på dine vegne og vil føre tilsyn med din adgang til og brug af Tjenesten. Du garanterer, erklærer og accepterer også, at:(1) du har de nødvendige rettigheder til at indsende, udvikle og bruge dit indhold i forbindelse med tjenesten; (2) dit indhold ikke krænker eller misbruger nogen intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejendomsrettigheder tilhørende tredjeparter eller overtræder gældende love, regler eller bestemmelser; (3) Dit indhold er ikke underlagt nogen begrænsning for videregivelse, overførsel, download, eksport eller reeksport i henhold til gældende love, regler eller bestemmelser; og (4) alle oplysninger, som du giver i forbindelse med din registrering til eller brug af tjenesten, er og vil forblive sande, nøjagtige og fuldstændige, og at du vil vedligeholde og opdatere sådanne oplysninger regelmæssigt.

17. Ansvarsfraskrivelse.

a. Ansvarsfraskrivelse. TJENESTEN OG ALT INDHOLD I TILKNYTNING HERTIL LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM DET ER TILGÆNGELIGT". VORES PARTER GIVER INGEN OG FRASKRIVER SIG HERMED ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE (ENTEN FAKTISK ELLER VED LOV) ELLER LOVBESTEMTE, MED HENSYN TIL TJENESTEN, INDHOLDET OG EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER OG/ELLER -TJENESTER PÅ ELLER TILGÆNGELIGE VIA TJENESTEN, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE, OG ALLE GARANTIER, DER KAN OPSTÅ I FORBINDELSE MED HANDEL, UDFØRELSE ELLER HANDELSPRAKSIS. DIN BRUG AF TJENESTEN (HELT ELLER DELVIST) OG ETHVERT INDHOLD SKER EFTER DIT EGET SKØN OG PÅ DIN EGEN RISIKO. VORES PARTER GARANTERER IKKE, AT ENHVER BRUG AF ELLER ADGANG TIL TJENESTEN ELLER NOGET INDHOLD VIL VÆRE FEJLFRI, FULDSTÆNDIG, SIKKER ELLER AT INDHOLDET IKKE PÅ ANDEN MÅDE VIL GÅ TABT ELLER BLIVE BESKADIGET ELLER OPFYLDE DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER; AT DRIFTEN ELLER TILGÆNGELIGHEDEN VIL VÆRE UAFBRUDT; ELLER AT FEJL ELLER MANGLER VIL BLIVE RETTET ELLER AFHJULPET. VORES PARTER GARANTERER IKKE, AT TJENESTEN ELLER NOGET INDHOLD VIL FUNGERE PÅ EN BESTEMT MÅDE. UDEN BEGRÆNSNING AF DET GENERELLE INDHOLD AF OVENSTÅENDE ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT DU ER ENEANSVARLIG FOR (OG VORES PARTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR OG HAR INTET ANSVAR AF NOGEN ART FOR) (1) DE BESLUTNINGER, SOM DU MÅTTE TRÆFFE VEDRØRENDE TJENESTEN; (2) BRUGEN AF TJENESTEN ELLER INDHOLDET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ETHVERT INDHOLD (ELLER REPRÆSENTATIONER, TILPASNINGER ELLER OVERSÆTTELSER HERAF), DATA, OPLYSNINGER ELLER ANDET MATERIALE, SOM DU FÅR ADGANG TIL I FORBINDELSE MED TJENESTEN ELLER VIA DIN KONTO, DIT COMPUTERSYSTEM ELLER DIN MOBILENHED, ELLER ETHVERT TAB AF DATA; ELLER (3) ETHVERT TAB, SKADE ELLER ANDRE VIRKNINGER PÅ DIG, DER KAN VÆRE ET RESULTAT AF BRUGEN AF TJENESTEN ELLER ETHVERT INDHOLD (ELLER REPRÆSENTATIONER, TILPASNINGER ELLER OVERSÆTTELSER HERAF) ELLER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE VILKÅR. VORES PARTER GIVER INGEN GARANTIER TIL NOGEN TREDJEPART. Vi giver ingen garantier eller erklæringer om, at Tjenesten eller nogen del(e) af den eller NOGET INDHOLD (ELLER NOGEN REPRÆSENTATIONER, ADAPTATIONER ELLER OVERSÆTTELSER AF DETTE) er/er NØJAGTIGE ELLER FULDKOMPLETE ELLER ER/er hensigtsmæssige eller tilgængelige til brug i en bestemt jurisdiktion. Når du vælger at få adgang til ELLER BRUGE Tjenesten ELLER ALT INDHOLD, gør du det på egen risiko, og du er ansvarlig for at overholde alle lokale love, regler og bestemmelser, herunder lokale regler vedrørende online adfærd og acceptabelt indhold. Dette afsnit vil kunne håndhæves i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Ingen oplysninger eller råd (hverken skriftligt, mundtligt eller på anden måde) fra Vores parter eller deres repræsentanter vil skabe nogen garanti eller på nogen måde påvirke de ansvarsfraskrivelser eller ansvarsbegrænsninger, der udtrykkeligt er fastsat i disse vilkår.

b. En særlig bemærkning om fremstilling og håndtering af fysiske materialer. BEMÆRK, AT DU ER ALENE ANSVARLIG FOR AT VURDERE EGNETHEDEN AF PRODUKTER, TJENESTER, MATERIALER OG PROCESSER, DER STILLES TIL RÅDIGHED FOR DIG AF ELLER VIA TJENESTEN. UDEN BEGRÆNSNING: (A) VORES ANSVARSFRASKRIVELSER I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR OG I HENHOLD TIL ALLE POLITIKKER OMFATTER ALLE PRODUKTER ELLER TJENESTER ELLER MATERIALER, DER ANVENDES TIL ETHVERT OUTPUT ELLER TIL FREMSTILLING AF FYSISKE MATERIALER, UANSET OM DE ER SKABT GENNEM ELLER VED BRUG AF TJENESTEN ELLER EJ, ELLER PROCESSER OG/ELLER PRODUKTER (HERUNDER FRA TREDJEPARTER), DER STILLES TIL RÅDIGHED PÅ ELLER VIA TJENESTEN; (B) PRODUKTER, TJENESTER ELLER MATERIALER, DER ANVENDES TIL FREMSTILLING AF FYSISKE MATERIALER VED ELLER VIA TJENESTEN, ER MULIGVIS KUN EGNEDE TIL DEKORATIVE FORMÅL, ER MULIGVIS IKKE EGNEDE TIL BRUG FOR PERSONER UNDER 13 ÅR (F.EKS, MÅ IKKE VÆRE EGNET SOM LEGETØJ ELLER PRODUKTER TIL BØRN) OG MÅ IKKE VÆRE EGNET TIL HÅNDTERING AF FORBRUGSVARER SOM F.EKS. MAD ELLER DRIKKE. SÅDANNE UEGNEDE PRODUKTER OG MATERIALER BØR BL.A. IKKE ANVENDES SOM FORBRUGSVARER ELLER LEGETØJ, GIVES TIL BØRN ELLER KOMME I KONTAKT MED ELEKTRICITET, MAD ELLER VÆSKER OG BØR HOLDES VÆK FRA VARME.

c. Begrænsninger i funktionaliteten. TJENESTEN (HERUNDER SOFTWARE) ER IKKE EN ERSTATNING FOR DIN EGEN VURDERING ELLER UAFHÆNGIG PROFESSIONEL TESTNING, DESIGN, VURDERING ELLER ANALYSE, ALT EFTER HVAD DER ER RELEVANT. PÅ GRUND AF DE MANGE FORSKELLIGE POTENTIELLE ANVENDELSER AF TJENESTEN ER TJENESTEN IKKE BLEVET TESTET I ALLE SITUATIONER, HVOR DEN KAN ANVENDES, OG DEN OPNÅR MULIGVIS IKKE DE ØNSKEDE RESULTATER. VORES PARTER ER PÅ INGEN MÅDE ANSVARLIGE FOR RESULTATER ELLER OUTPUT, DER OPNÅS ELLER PÅ ANDEN MÅDE SES GENNEM TJENESTEN ELLER MATERIALER, DER ER UDVIKLET I FORBINDELSE MED TJENESTEN, HERUNDER INDHOLD. DU ER ANSVARLIG FOR DIN ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTEN, HVILKET OMFATTER, MEN IKKE ER BEGRÆNSET TIL, FASTLÆGGELSEN AF PASSENDE ANVENDELSER AF TJENESTEN OG VALGET AF TJENESTEN, INDHOLD OG ANDRE PROGRAMMER FOR AT OPNÅ DE ØNSKEDE RESULTATER. DU ER OGSÅ ANSVARLIG FOR AT FASTLÆGGE TILSTRÆKKELIGHEDEN AF UAFHÆNGIGE PROCEDURER TIL AT TESTE PÅLIDELIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN OG FULDSTÆNDIGHEDEN AF SERVICERESULTATER, OUTPUT ELLER MATERIALER, DER ANVENDES OG/ELLER UDVIKLES AF DIG I FORBINDELSE MED TJENESTEN (HVIS NOGEN), HERUNDER ALLE ELEMENTER, DER SES, DESIGNES OG/ELLER SKABES VED HJÆLP AF TJENESTEN, HERUNDER ETHVERT INDHOLD. DER ER IKKE INDGÅET NOGEN AFTALER OM SERVICENIVEAU I FORBINDELSE MED TJENESTEN.

18. Begrænsning af ansvar. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, OG UANSET AT EN BEGRÆNSET AFHJÆLPNING ELLER ANSVARSBEGRÆNSNING IKKE OPFYLDER DET VÆSENTLIGE FORMÅL, (1) VIL VORES PARTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE I HENHOLD TIL DENNE AFTALE FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER AF LIGNENDE ART (UANSET ÅRSAG OG UANSET TEORIEN OM ANSVAR, UANSET OM DET ER AFLEDT AF KONTRAKT, TORT (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING UAGTSOMHED) ELLER ANDET), HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE, INDTÆGTSTAB, TAB AF BRUG, TAB AF DATA, DRIFTSAFBRYDELSE, UDGIFTER TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER ELLER ANDEN DÆKNING ELLER ANDRE LIGNENDE KOMMERCIELLE ELLER ØKONOMISKE TAB AF ENHVER ART, SELV OM DE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN HERFOR, OG INGEN AF DE FOREGÅENDE PARTER ER ANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN ART SOM FØLGE AF FORCE MAJEURE ELLER EN HANDLING FRA TREDJEMAND ELLER UDEN SKYLD FRA DERES SIDE; OG (2) VORES PARTERS SAMLEDE KUMULATIVE KOLLEKTIVE ANSVAR FOR ALLE OMKOSTNINGER, TAB ELLER SKADER I FORBINDELSE MED ALLE KRAV, SØGSMÅL ELLER RETSSAGER, UANSET HVORDAN DE ER OPSTÅET ELLER OPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTEN, VIL IKKE OVERSTIGE DET HØJESTE AF (A) HUNDREDE DOLLARS ($100) ELLER (B) ALLE BELØB, DER ER BETALT ELLER SKYLDIGE FRA DIG, HVIS DER ER NOGEN, FOR ADGANG TIL ELLER BRUG AF TJENESTEN, DER GIVER ANLEDNING TIL KRAVET I DE SEKS (6) MÅNEDER UMIDDELBART FORUD FOR KRAVET (UANSET HVORNÅR BETALINGERNE FAKTISK BLEV FORETAGET).

19. Udløb, opsigelse og suspension. Disse vilkår træder i kraft på den dato, hvor du første gang får adgang til eller bruger tjenesten ("ikrafttrædelsesdato"). Kontraktens løbetid ("Løbetid") strækker sig fra ikrafttrædelsesdatoen til den første af følgende datoer indtræffer: (1) vores opsigelse af alle dine rettigheder i henhold til denne aftale; (2) vores ophør af Tjenesten eller (3) den dato, hvor du ophører med at bruge Tjenesten ved at afinstallere al Software og ophøre med al brug af Tjenesten. Uden begrænsning af noget i dette afsnit, vil din adgang til den pågældende del af Tjenesten ophøre, når dit medlemskab eller abonnement ophører eller udløber, hvis en del af eller hele Tjenesten er tilgængelig som en del af et medlemskab eller abonnement. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn og uden forudgående varsel at opsige eller suspendere din adgang til hele eller dele af Tjenesten og/eller din konto (hvis relevant) eller slette eller fjerne dit indhold af enhver grund, herunder, uden begrænsning, overtrædelse eller overdragelse af disse vilkår. Du accepterer endvidere, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver opsigelse af din adgang til tjenesten eller sletning af dit indhold. Ved enhver opsigelse af disse vilkår af en hvilken som helst grund skal du straks ophøre med at få adgang til og bruge tjenesten. Afsnit 2 (Ændringer af Tjenesten eller disse Vilkår) til 20 (Definitioner) vil overleve en opsigelse af disse Vilkår uanset årsag. Det er dit ansvar at opbevare kopier af dit indhold. Ved opsigelse har vi ret til straks at deaktivere din(e) konto(er) og suspendere adgangen til dit indhold og kan uden varsel slette dit eventuelle indhold og alle sikkerhedskopier heraf, og vores parter er ikke ansvarlige for tab eller skader, som du eller tredjeparter måtte lide som følge af en sådan sletning. Konti med betalte rettigheder (f.eks. medlemskab, abonnement), der opsiges, refunderes ikke, medmindre andet er fastsat i de særlige servicevilkår for tjenesten. Uanset det modsatte vil ingen udløbs- eller opsigelse af denne aftale ophæve eller påvirke licenser eller underlicenser, som du har givet i overensstemmelse med disse vilkår før en sådan opsigelse, herunder, uden begrænsning, til andre brugere af tjenesten.

20. Diverse.

a. Gældende lov og jurisdiktion. Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i (1) Belgien. Lovene i sådanne jurisdiktioner gælder uden henvisning til deres lovvalgsregler. FN's konvention om kontrakter om internationale køb af varer og Uniform Computer Information Transaction Act finder ikke anvendelse på (og er udelukket fra de love, der gælder for) disse vilkår. Desuden accepterer du, at ethvert krav, søgsmål eller enhver tvist, der opstår i henhold til eller i forbindelse med disse vilkår, udelukkende skal indbringes for (og at parterne er underlagt den eksklusive jurisdiktion af) retten i Dendermonde, Belgien. Intet i ovenstående forhindrer os i at anlægge sag om krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i ethvert land, hvor en sådan krænkelse hævdes at finde sted.

b. Eksportkontrol. Du anerkender og accepterer, at din brug af Tjenesten er underlagt overholdelse af EU's og andre gældende landes eksportkontrol- og handelssanktionslove, -regler og -bestemmelser, herunder, uden begrænsninger, de bestemmelser, der er udstedt af EU's eksportkontrolforordning. Du er alene ansvarlig for at overholde eksportkontrollovene og overvåge eventuelle ændringer af dem. Du erklærer og garanterer, at (1) du ikke er statsborger i eller befinder dig i en nation, der er underlagt EU's handelssanktioner eller andre betydelige handelsrestriktioner; (2) du ikke er opført på nogen EU-statslige lister over begrænsede parter; (3) at du ikke, medmindre andet er tilladt i henhold til eksportkontrollovene, vil bruge tjenesten til nogen begrænset slutanvendelse, herunder, uden begrænsning, design, analyse, simulering, estimering, testning eller andre aktiviteter i forbindelse med nukleare, kemiske/biologiske våben, raketsystemer eller applikationer til ubemandede luftfartøjer; og (4) at ingen del af dit indhold er underlagt nogen begrænsning for videregivelse, overførsel, download, eksport eller reeksport i henhold til eksportkontrollovene. Du accepterer, at du ikke vil bruge tjenesten til direkte eller indirekte at videregive, overføre, downloade, eksportere eller reeksportere dit indhold eller andet indhold eller materiale til et land, en enhed eller en anden part, som ikke er berettiget til at modtage sådanne varer i henhold til eksportkontrollovene eller andre love eller bestemmelser, som du måtte være underlagt.

c. Generelt. Parternes forhold til hinanden i henhold til disse vilkår er udelukkende et forhold mellem uafhængige entreprenører, og intet i disse vilkår vil på nogen måde udgøre eller blive fortolket som tegn på hensigt om at etablere en forening, et partnerskab, et joint venture eller et andet forhold. Hver part er ansvarlig for at dække deres respektive omkostninger og udgifter i forbindelse med udførelsen af deres opgaver i henhold til disse vilkår, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat heri. Hvis en kompetent domstol af en eller anden grund finder, at en bestemmelse i disse vilkår eller en del heraf ikke kan håndhæves, vil den pågældende bestemmelse blive håndhævet i videst muligt omfang for at gennemføre hensigten med disse vilkår, og resten af disse vilkår vil fortsat være fuldt ud gældende og i kraft. De afsnitsoverskrifter, der anvendes i disse vilkår, er udelukkende til orientering og vil ikke få nogen materiel virkning. Den engelske version af disse vilkår er juridisk bindende i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og eventuelle oversættelser. Medmindre det udtrykkeligt er fastsat heri, kan en part kun give afkald på sine rettigheder i henhold til disse vilkår ved et skriftligt dokument, der er underskrevet af begge parter. Manglende håndhævelse af en bestemmelse i disse vilkår udgør ikke et afkald på denne bestemmelse eller på nogen anden bestemmelse i disse vilkår. Du må ikke overdrage eller uddelegere disse vilkår eller nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår. Enhver uautoriseret overdragelse vil være ugyldig. Du anerkender og accepterer, at vi kan overdrage eller udlicitere nogen af vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår.

d. Kommunikation. Specifikke kontaktoplysninger til visse forespørgsler og meddelelser vedrørende tjenesten kan findes ved at finde de relevante instruktioner i disse vilkår, herunder, hvis det er relevant, ved at klikke på linket til de særlige vilkår for tjenesten (se linket til de særlige vilkår for tjenesten ovenfor).

e. Hele aftalen. Disse vilkår (herunder, uden begrænsning, Politikker) indeholder hele aftalen mellem dig og os med hensyn til emnet heri og erstatter alle tidligere eller samtidige meddelelser og forslag, uanset om de er elektroniske, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os med hensyn til Tjenesten. I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse mellem vilkårene og betingelserne i disse vilkår og enhver tredjeparts softwarelicensaftale eller serviceniveauaftale, der indeholder et link til Tjenesten, vil vilkårene og betingelserne i disse vilkår have forrang, bortset fra (1) at Rettighederne vil have forrang for disse vilkår med hensyn til din specifikke Rettighed; og (2) at Privatlivserklæringen vil have forrang i det omfang, den udtrykkeligt har forrang for disse vilkår.

21. DEFINITIONER.

- "Indhold" betyder tekst, billeder, data, oplysninger, medier, lyd- og videooptagelser, kommentarer, meddelelser, udtalelser, meninger, anbefalinger, råd, oplysninger eller andet materiale, der anvendes, stilles til rådighed, offentliggøres i eller linkes via eller på Tjenesten.

- "Rettigheder" betyder dine rettigheder til at bruge Tjenesten (f.eks. dine medlemskabs- og abonnementsrettigheder, maksimal kapacitet, transaktioner, output, timer eller andre målinger af brugen, periode eller varighed og andre rettigheder, der er specifikke for en sådan Tjeneste) som fastsat af den type eller det niveau af medlemskab eller abonnement, du har tegnet abonnement på eller licens til. "Rettigheder" omfatter også alle andre oplysninger om rettigheder til at få adgang til og bruge Tjenesten, som er anført på Tjenesten (herunder, men ikke begrænset til, beskrivelsen af Tjenesten, Dokumentationen og de tekniske minimumskrav til Tjenesten).

- "Pædagog" betyder Brugere (f.eks. uddannelsesinstitutioner, lærere, bibliotekarer og voksenvejledere), som arbejder med elever og gennem Tjenesten.

- "Personlige oplysninger" har den betydning, der er fastsat i FabLab Factory erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

- "Politikker" betyder kollektivt rettighederne, dokumentationen, dokumentationen, den FabLab Factory erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og alle andre vilkår, der er indarbejdet i disse vilkår ved henvisning.

- "Software" betyder ethvert computerprogram eller lignende materiale, herunder alle moduler og komponenter, funktioner og egenskaber i et computerprogram, der stilles til rådighed af eller for os til brug som en del af Tjenesten (uanset om det sker ved download eller som en hosted løsning), herunder al teknisk dokumentation i forbindelse hermed.

- "Særlige servicevilkår" betyder de vilkår og betingelser, der er fastsat i det dokument, der er tilgængeligt på linket Særlige servicevilkår ovenfor.

- "Lærer" betyder en individuel person, der på tidspunktet for installation, brug eller adgang til Tjenesten er tilmeldt eller tilmeldt en underviser og efter anmodning fra FabLab Factory kan fremlægge bevis for en sådan tilmelding eller deltagelse.

- "Data om lærende" betyder alle oplysninger, der opbevares af FabLab Factory eller en tredjepart på FabLab Factory's vegne vedrørende en elev (herunder uddannelsesoptegnelser), som du videregiver til FabLab Factory, bortset fra at elevdata ikke omfatter en registrering, hvor personligt identificerbare oplysninger er blevet fjernet, således at elevens identitet ikke kan identificeres entydigt fra registreringen, og der ikke er rimeligt grundlag for at tro, at de resterende oplysninger kan bruges til at identificere en person.

- "Vilkår" betyder vilkårene og betingelserne i disse servicevilkår, alle særlige servicevilkår og alle politikker.

- "Vi", "os" eller "vores" betyder FabLab Factory, Inc. et belgisk selskab.

- "Dit indhold" betyder samlet set (1) det indhold, der er lagt op, leveret, uploadet, indsendt, delt, offentliggjort, distribueret, gjort tilgængeligt, tilgængeligt eller brugbart af dig på, til, fra eller via tjenesten (og eventuelle oversættelser heraf); (2) dit specifikke output genereret fra tjenesten, hvis det er tilfældet, baseret på dine egne rådata eller oplysninger; og (3) enhver softwareapplikation, plug-in og andet computerprogram eller lignende materiale (herunder alle moduler og komponenter, funktioner og egenskaber i et computerprogram), som du har udviklet ved hjælp af API-oplysningerne. Vores materialer er udtrykkeligt udelukket fra dit indhold.