MakerStudio

Privacyverklaring

Bijgewerkt: November, 2021

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor FabLab Factory. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe FabLab Factory Persoonsgegevens verwerkt die worden verzameld via websites, producten en diensten ("applicaties"), inclusief die welke worden gedistribueerd door onze wederverkopers en andere kanaalpartners, en via persoonlijke en digitale evenementen, webinars, enquêtes, marketingactiviteiten en bezoeken aan onze gebouwen (samen met applicaties, gezamenlijk onze "aanbiedingen"). Verwijzingen naar "FabLab Factory," "wij," of "onze" betekent FabLab Factory BV. 

Wij kunnen soms aanvullende privacyverklaringen weergeven, bijvoorbeeld wanneer wij van mening zijn dat extra transparantie u kan helpen een weloverwogen keuze te maken over het al dan niet verstrekken van Persoonsgegevens. U kunt bijvoorbeeld een aanvullende privacyverklaring zien waarin een bepaald gegevensverzamelingsprogramma wordt uitgelegd, of u kunt een aanvullende privacyverklaring zien wanneer u zich registreert voor een evenement.

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij Persoonsgegevens verwerken voor onze eigen doeleinden. Wij verwerken ook Persoonsgegevens namens onze klanten op basis van een schriftelijke overeenkomst. Wij hebben geen controle over de gegevensverwerkings- of beschermingspraktijken van onze klanten, die kunnen afwijken van de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die een identificeerbare persoon identificeren of redelijkerwijs direct of indirect aan een identificeerbare persoon kunnen worden gekoppeld. Persoonsgegevens omvatten geen informatie die anoniem, gedeïdentificeerd of geaggregeerd is, zoals deze termen onder de toepasselijke wetgeving kunnen worden gedefinieerd. In deze Privacyverklaring hebben "Persoonsgegevens" en "persoonlijke informatie" dezelfde betekenis en worden ze door elkaar gebruikt.

Welke informatie verzamelt FabLab Factory over u?

Wij verkrijgen Persoonsgegevens op verschillende manieren. Sommige Persoonsgegevens worden rechtstreeks van u verzameld. Andere gegevens worden automatisch verzameld of gegenereerd over hoe, wanneer en waarom u met ons communiceert via onze aanbiedingen, inclusief gegevens verkregen door het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Wij verkrijgen ook Persoonsgegevens over u van Derden, waaronder:

 • Zakelijke partners (zoals onderwijsorganisaties, scholen, fablabs).

Informatie die u ons verstrekt:

Wij verzamelen informatie rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een account of gebruik maakt van onze aanbiedingen, een product of dienst registreert, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of voor een van onze evenementen, interactie heeft met een van onze evenementen, enquêtes, activiteiten of met sociale media, ons pand bezoekt of anderszins contact met ons opneemt. De soorten informatie die wij van u kunnen verzamelen, omvatten:

 • Uw contactgegevens, zoals uw naam, telefoonnummer, fysiek en/of e-mail adres, en alle andere contactgegevens die u aan ons verstrekt.
 • Uw elektronische identificatiegegevens en andere informatie die we automatisch verzamelen bij het gebruik van onze online Diensten, zoals uw accountgebruikersnaam en accountwachtwoord. Bij het bezoeken van onze websites of apps, het interfereren (openen, klikken, lezen, cursorbeweging etc.) met onze nieuwsbrief of het geconfronteerd worden met online marketing advertenties van FabLab Factory, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of apparaat, door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website te volgen (waaronder web analytics), zoals uw IP-adres, MAC-adres, uw surfgedrag en de door u gewenste Diensten. 
 • Commerciële informatie, zoals details over uw abonnementsplannen, de aanbiedingen die u hebt gekocht, gebruikt en/of waarvoor u belangstelling hebt getoond, en evenementen die u hebt bijgewoond.
 • Financiële rekening informatie, zoals betalingsinformatie die u verstrekt bij het doen van een aankoop van of via een aanbod (een derde partij verwerkt deze overdrachten namens ons, zoals hieronder beschreven).
 • Informatie over onderwijs, zoals je opleidingsachtergrond.
 • Beschermde kenmerken, zoals uw geboortedatum (indien van toepassing).
 • Visuele, audio en elektronische informatie, zoals uw foto of handtekening; gegevens over onze interacties, zoals correspondentie, gegevens over klachten en de afhandeling daarvan, gegevens over diensten; uw voorkeuren, waaronder de tools, ervaring en taal van uw voorkeur, en de frequentie waarmee u marketingberichten wenst te ontvangen.
 • Uw gegevens betreffende loterijen, inschrijven en winnen, lead generation campagnes, wedstrijden of sampling-activatie. Alle gegevens die door u worden gedeeld bij deelname aan een loterij, inschrijf- en winactie, lead generation campagne, prijsvraag of sampling-actie.
 • Uw beoordelingen, recensies en feedback. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en recensies van evenementen die u op onze websites publiceert of online of via sociale media met ons deelt.

Wanneer u aankopen doet via onze websites, maken wij gebruik van betalingsverwerkers en slaan wij geen creditcard- of andere financiële informatie op (anders dan de bevestiging dat een betaling van een bepaald bedrag is gedaan). Wij verzamelen contact- en rekeninginformatie van u die wij doorgeven aan de betalingsverwerker om de transactie te vergemakkelijken.

Informatie die wij verkrijgen of genereren:

Wij verzamelen of genereren automatisch bepaalde persoonlijke informatie over u op basis van uw interacties met ons, zoals wanneer u onze aanbiedingen gebruikt, en wij kunnen die informatie koppelen aan uw account. De informatie die we verzamelen omvat:

 • Identifiers, zoals unieke gebruikersidentificaties, unieke apparaatidentificaties, IP-adressen, cookie-identificaties, informatie over productlicenties, en gebruikersnamen.
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, zoals het bezochte domein van de website; welke activiteiten en aanbiedingen worden gebruikt, hoe en hoe lang; berichten, discussies en andere vormen van betrokkenheid bij ons, inclusief op onze blogs, discussieforums of chatrooms; het gebruik van hyperlinks of downloadbare inhoud die beschikbaar is via de aanbiedingen.
 • Geolocatie-informatie
 • Elektronische informatie, zoals informatie over besturingssystemen, apparaattypes, informatie over browsers, informatie met betrekking tot automatische updates en technische fouten, informatie over uw gebruik van onze aanbiedingen, met inbegrip van uw voorkeurstools en -ervaringen, en uw betrokkenheid bij onze activiteiten.
 • Commerciële informatie, zoals gegevens over belangstelling voor onze aanbiedingen of afgeronde aankopen.
 • Identificerende kenmerken zoals gezichtsmodellen en oogbewegingen.
 • Inferenties afgeleid uit de persoonlijke informatie en de informatie over het gebruik van het aanbod waarover wij beschikken.

Wij gebruiken ook cookies (kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen wanneer u websites gebruikt) en verwante technologieën, zoals pixels en beacons (gezamenlijk "Cookies"), om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u onze toepassingen gebruikt. Wij gebruiken Analytics-programma's en -hulpmiddelen waarin analytische hulpmiddelen van derden zijn opgenomen om ons te helpen begrijpen hoe, wanneer en waarom u onze toepassingen gebruikt. Voor meer informatie, zie onze Cookieverklaring.

Behalve zoals beschreven in onze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring, is het aan u of wij gegevens verzamelen door middel van het gebruik van Cookies. U kunt op elk moment van gedachten veranderen door naar uw Instellingen te gaan binnen de applicatie of door te klikken op een link in de footer van onze websites. De betreffende link kan "Cookievoorkeuren", "Privacy-instellingen" of iets dergelijks zijn getiteld.

Cookiekeuzes zijn over het algemeen applicatie-, browser- en apparaatspecifiek, zodat u uw keuzes mogelijk moet vernieuwen als u een andere applicatie bezoekt, een nieuwe browser of apparaat gebruikt, of de cookies van uw browser wist.

Gegevens van sociale netwerken: Wij kunnen inhoud, pixels, tags, knoppen of andere hulpmiddelen bevatten die een koppeling vormen naar diensten en/of platform(en) van een ander bedrijf ("Plugins"). Als u een van onze aanbiedingen gebruikt die Plugins bevat, kan informatie rechtstreeks van uw apparaat worden overgebracht naar een derde aanbieder van diensten en/of platforms. Het is mogelijk dat wij geen controle hebben over de gegevens die door Plugins worden verzameld. Als u bent aangemeld bij een sociaal netwerk, kan het sociale netwerk uw gebruik van ons aanbod mogelijk koppelen aan hun diensten en/of platform.

Bijvoorbeeld, als je interactie hebt met een Plugin door te klikken op "Vind ik leuk", "Volg", of "Deel", of door een reactie te schrijven, kan deze informatie automatisch verschijnen in je profiel op de relevante sociale netwerkdienst of het relevante sociale netwerkplatform. Zelfs als je niet bent ingelogd, kunnen de Plugins je IP-adres naar sociale netwerkdiensten en/of platforms sturen. Houd hier rekening mee wanneer u ons aanbod gebruikt.

Wanneer u verbinding maakt met een dienst of platform voor sociale netwerken op een apparaat dat ook door anderen wordt gebruikt, kunnen deze andere gebruikers mogelijk informatie zien die is opgeslagen of wordt weergegeven in verband met uw profiel op de pagina van de dienst voor sociale netwerken.

Informatie die wij van andere partijen verzamelen:

Wij ontvangen en verwerken informatie van onze filialen en uit bronnen van derden, waaronder

 • Werkgevers, zakenpartners, leveranciers (bv. IT-dienstverleners), onderaannemers, databanken met bedrijfscontacten, verrijkingsdiensten, kanaalpartners (bv. wederverkopers), 
 • Reclame- en mediabedrijven die namens ons marketing- en media-activiteiten uitvoeren, zoals aanbieders van marketingservices, gegevensaggregators van derden en socialenetwerkdiensten en -platforms (bijv. LinkedIn en Facebook). 
 • Analytics- en zoekmachineproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website en apps, zoals Google Analytics.

Wij ontvangen ook informatie uit publiek toegankelijke bronnen en van licentiegevers. De categorieën persoonsgegevens die wij uit deze bronnen verzamelen, omvatten:

 • Identifiers, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen.
 • Professionele informatie, zoals beroepen, sectoren, beroepsvergunningen, werkervaring en arbeidsverleden, en andere kwalificaties.
 • Informatie over onderwijs, zoals je opleidingsachtergrond.
 • Commerciële informatie, zoals evenementen die u hebt bijgewoond of activiteiten waaraan u hebt deelgenomen.
 • Inferenties, zoals met betrekking tot gebruiksinformatie en uw voorkeuren, gedragingen en andere kenmerken.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen wij uw Persoonsgegevens combineren met informatie die wij van andere partijen verzamelen om onze databases actueel en accuraat te houden, en om u relevantere inhoud, ervaringen, toepassingen en andere aanbiedingen te kunnen doen.

Hoe gebruikt FabLab Factory de informatie die het over u verzamelt?

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens zorgvuldig, en op nuttige manieren, waaronder:

 • Om uw identiteit te valideren voor zover dat nodig is om ons contract met u uit te voeren.
 • Om diensten, producten en andere aanbiedingen te leveren, met inbegrip van informatie zoals gepersonaliseerde inzichten en aanbevelingen, zoals nodig om ons contract met u uit te voeren.
 • Om u belangrijke informatie te sturen, zoals over uw account of aankopen, in het kader van ons contract met u.
 • Om u de door u gevraagde informatie toe te zenden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of, indien dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, ter behartiging van onze rechtmatige belangen, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van vragen van klanten.
 • Om de veiligheid van onze aanbiedingen te handhaven en te verbeteren en om eventuele problemen met betrekking tot onze aanbiedingen op te lossen indien dit nodig is om ons contract met u uit te voeren of, indien dit niet nodig is om een contract uit te voeren, ter bevordering van ons legitiem belang om ons bedrijf te beschermen.
 • Om uw Persoonsgegevens te anonimiseren, aggregeren of de-identificeren zodat zij u niet langer kunnen identificeren ter bevordering van ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van onderzoek en analyse.
 • Om onze huidige en toekomstige aanbiedingen en uw ervaring te ontwikkelen en te verbeteren, onder meer door het gebruik van geautomatiseerde systemen die gegevens analyseren met behulp van machine learning en andere analytische technieken, ter bevordering van onze legitieme belangen of, waar nodig, met toestemming.
 • Om inzicht te krijgen in de manier waarop ons aanbod wordt gebruikt en wie het gebruikt ter bevordering van ons rechtmatig belang om ons aanbod en de algehele gebruikerservaring te verbeteren of, waar nodig, met toestemming.
 • Om informatie te analyseren over hoe u met ons of onze aanbiedingen omgaat of zou kunnen gaan, ter bevordering van ons legitieme belang om onze aanbiedingen en uw ervaring met ons te verbeteren of, waar nodig, met toestemming.
 • Om strategische beslissingen te nemen met betrekking tot onze bedrijfsvoering, met inbegrip van de rapportering over de prestaties van ons bedrijf, ter bevordering van ons rechtmatig belang om die beslissingen te nemen of, waar nodig, met toestemming.
 • Om u leerinhoud, handleidingen, suggesties, nieuwsbrieven, enquêtes of andere informatie te sturen, met inbegrip van informatie die relevant kan zijn voor uw interesses of voorkeuren, ter bevordering van ons rechtmatig belang om uw klantenervaring te verbeteren of, waar nodig, met toestemming.
 • Om u promotieaanbiedingen, reclame of andere marketinginhoud te sturen ter bevordering van ons rechtmatig belang om aan direct marketing te doen of, waar nodig, met toestemming.
 • Om ongeldig gebruik op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, zoals door fraude en softwarepiraterij (bijv. om te bevestigen dat software echt is en de juiste licentie heeft) en om u, FabLab Factory en/of derden te beschermen ter bevordering van onze legitieme belangen. 
 • Om de naleving af te dwingen en te controleren van de wettelijke voorwaarden die op onze aanbiedingen van toepassing zijn, ter bevordering van ons rechtmatig belang om de naleving van de desbetreffende voorwaarden te waarborgen.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving.
 • Ter bescherming van de rechten, veiligheid en eigendommen van FabLab Factory, u, of derden ter behartiging van ons legitieme belang om ons, onze gebruikers en derden te beschermen.
 • Voor andere doeleinden waarvoor wij uw toestemming verkrijgen.

Wanneer wij vertrouwen op uw toestemming om Persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens of zoals anderszins schriftelijk aan u is meegedeeld.

Wanneer wij ons baseren op onze legitieme belangen om uw persoonsgegevens te verwerken, wegen wij uw rechten af tegen de onze, zodat ons belang niet zwaarder weegt dan het belang dat u heeft bij de bescherming van uw gegevens.

Wanneer wij Persoonsgegevens over u verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten of om onze verplichtingen na te komen uit hoofde van een contract met u of met onze klant via wie u gebruik maakt van onze aanbiedingen, kan het niet verstrekken van dergelijke gegevens onze nakoming van deze verplichtingen verhinderen of vertragen.

Hoe maakt FabLab Factory uw persoonlijke gegevens openbaar?

Wij maken de hierboven beschreven categorieën van informatie bekend aan de volgende categorieën van personen:

 • Onze dienstverleners, met inbegrip van verkopers, consultants en andere dienstverleners die namens ons diensten of functies uitvoeren, voor zakelijke doeleinden. Onze dienstverleners zijn bijvoorbeeld bedrijven die ons ondersteunen met marketing, verkoop, advies, communicatie, softwareonderhoud en -ondersteuning, analyses, sociale media, marktonderzoek, audits voor geldig gebruik, naleving van licenties, beveiliging, gebruikersverificatie, lokalisatie en betalingsverwerking. Onze dienstverleners verwerken uw informatie onder contractuele voorwaarden die hun vermogen om uw informatie te gebruiken beperken.
 • Onze zakenpartners, zoals integratiepartners, kanaalpartners (bijv. wederverkopers), sponsors, partners en aanwezigen van evenementen, Ad Partners en de App Store-uitgevers van FabLab Factory, met wie u communiceert om uw relatie met FabLab Factory en deze zakelijke partners te faciliteren voor een van de doeleinden die worden beschreven in de privacyverklaringen van ons of die zakelijke partners.
 • Onze filialen, voor elk van de doeleinden en elk gebruik van informatie beschreven in deze Privacyverklaring, met inbegrip van het u aanbieden van geïntegreerde aanbiedingen (met inbegrip van het beheer van aankopen, diensten en betalingen in ons geïntegreerde aanbod) ter bevordering van onze legitieme belangen.
 • Diensten en platforms voor sociale netwerken om in contact te treden met of informatie te delen met het publiek, met dienstverleners of met uw contacten op dergelijke diensten of platforms.
 • Personen aan wie wij wettelijk verplicht zijn informatie te verstrekken, zoals ingevolge een dagvaarding of een rechterlijk bevel.
 • Rechtshandhaving, juridisch advies, of andere redelijkerwijs noodzakelijke partijen wanneer we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de openbaarmaking noodzakelijk is om fraude of softwarepiraterij te voorkomen of erop te reageren, ons te verdedigen tegen aanvallen, of de rechten, eigendom en veiligheid van FabLab Factory, onze klanten en het publiek te beschermen.
 • Personen die betrokken zijn bij de overweging van, de onderhandeling over en de afhandeling van een zakelijke transactie, met inbegrip van de verkoop, fusie, consolidatie, overname, wijziging in zeggenschap, overdracht van aanzienlijke activa, faillissement of reorganisatie, en elke daaropvolgende integratie.

Daarnaast kunnen Persoonsgegevens worden bekendgemaakt als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht van de activa van FabLab Factory. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken als wij van mening zijn dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken aan andere partijen wanneer wij uw toestemming hebben om dit te doen of wanneer u ons hiertoe opdracht geeft, voor de door u gevraagde of toegestane doeleinden.

We kunnen geaggregeerde, anonieme of gedeïdentificeerde demografische, statistische en andere informatie over het gebruik van ons aanbod delen met derden voor marketing-, analyse-, plannings- en andere doeleinden. Dergelijke informatie zal niet specifiek een bepaalde gebruiker identificeren.

Hoe beschermt FabLab Factory uw gegevens?

Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed beveiligd zijn door middel van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, en verlies.

Wij nemen redelijke maatregelen om de toegang die werknemers, contractanten en agenten van FabLab Factory tot uw Persoonsgegevens hebben, te beperken tot degenen die deze gegevens moeten kennen om hun toegewezen functies uit te voeren voor een van de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden genoemd. Verder zorgen wij er contractueel voor dat een Derde-leverancier die uw Persoonsgegevens verwerkt, eveneens op een veilige manier de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens waarborgt.

Welke rechten en keuzes heb je?

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens:

Recht op toegang - U hebt het recht om te vragen of FabLab Factory persoonsgegevens over u verwerkt, en als dat het geval is, om toegang tot de persoonsgegevens en aanvullende informatie. Op verzoek kunnen wij u ook een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt;

Recht op rectificatie - U hebt het recht FabLab Factory te verzoeken uw Persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen of aan te vullen indien wij over onjuiste of onvolledige gegevens met betrekking tot u beschikken. Tevens verzoeken wij u er zorg voor te dragen dat wijzigingen in persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld adreswijziging, etc.) aan FabLab Factory worden gemeld, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw Persoonsgegevens up-to-date zijn. FabLab Factory zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle Persoonsgegevens correct zijn;

Recht om toestemming in te trekken - U hebt het recht om uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie te allen tijde in te trekken, door de instructies in elke marketingcommunicatie te volgen of door het formulier in te vullen zoals hieronder uiteengezet. Indien wij uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming gebruiken voor andere redenen dan marketingcommunicatie, kunt u uw toestemming intrekken door het formulier in te vullen zoals hieronder uiteengezet;

Recht op wissen - U hebt het recht om te vragen dat alle irrelevante Persoonsgegevens die wij over u bewaren worden gewist wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; (ii) u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is; (iii) u bezwaar maakt tegen de verwerking in geval van direct marketing doeleinden, of - in elk ander geval - er geen dwingende legitieme grond voor de verwerking is; (iv) wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt. Indien u een dergelijk verzoek hebt en aan alle vereisten is voldaan, zullen wij ervoor zorgen dat FabLab Factory de gegevens wist waarvan wij niet wettelijk verplicht zijn ze te bewaren;

Recht op beperking van het gebruik van gegevens - U hebt het recht om ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer (i) u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist; (ii) het gebruik onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (iii) wij de Persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de relevante doeleinden, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; of (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen in afwachting van de verificatie of FabLab Factory inderdaad dwingende belangen heeft om het relevante gebruik van de gegevens voort te zetten;

Recht op gegevensoverdraagbaarheid - voor zover wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en die persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés worden verwerkt, hebt u het recht om al die Persoonsgegevens die u aan FabLab Factory hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en ook om van ons te verlangen dat wij ze doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke voor zover dit technisch haalbaar is;

Recht van bezwaar - voor zover wij ons baseren op onze legitieme belangen om uw Persoonsgegevens te gebruiken, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik, en moeten wij dergelijke verwerking stoppen, tenzij wij ofwel dwingende legitieme redenen voor het gebruik kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer wij de gegevens moeten verwerken voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van profielen door FabLab Factory;

Recht om een klacht in te dienen - U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, als u van mening bent dat het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens in strijd is met deze Privacyverklaring of met de toepasselijke wetgeving.

Log in op uw account om uw Persoonsgegevens en inhoud van onze applicaties te beheren. U kunt uw Persoonsgegevens ook verwijderen en uw account sluiten. Wij kunnen bepaalde gegevens over u bewaren voor wettelijke en interne bedrijfsdoeleinden, zoals fraudepreventie, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Om een van uw rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen via dpo@fablabfactory.com. 

Na ontvangst van uw e-mail zullen wij op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen wij vragen om een bewijs van uw identiteit voordat wij aan uw verzoek voldoen, en wij kunnen vragen om aanvullende vormen van verificatie, afhankelijk van de aard van de gevraagde persoonlijke informatie.

Bepaalde rechtsgebieden verlenen personen aanvullende rechten met betrekking tot hun Persoonsgegevens. Afhankelijk van waar u woont of de toepasselijke wetgeving, kunt u ook het recht hebben om:

 • Bezwaar maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens
 • Uw Persoonsgegevens door ons te laten blokkeren of anonimiseren, waar nodig
 • een kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen om ze aan een derde over te dragen
 • Opt-out van bepaalde direct marketing communicatie
 • Opt-out van bepaalde openbaarmakingen van uw persoonlijke informatie aan derden
 • u mag geen goed of dienst worden geweigerd omdat u uw rechten uitoefent, hoewel u een ander dienstverleningsniveau kan worden geboden of een ander tarief of andere prijs kan worden aangerekend overeenkomstig de toepasselijke wetgeving
 • Een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit in het rechtsgebied waar u zich bevindt

Deze rechten kunnen in sommige omstandigheden worden beperkt door de lokale wetgeving. Bijvoorbeeld, zelfs als u ons vraagt om uw persoonlijke informatie te verwijderen, kan het nodig zijn dat wij deze bewaren om transacties te voltooien die u hebt aangevraagd, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of voor andere beperkte zakelijke doeleinden zoals vereist of toegestaan door de wet. Om de toepasselijke rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Wanneer wij Persoonsgegevens verwerken namens onze klanten, kunnen wij het verzoek doorverwijzen naar de betrokken klant en meewerken aan de afhandeling van het verzoek, met inachtneming van een eventuele speciale contractuele regeling met die klant.

Wat zijn de dataretentiemethoden van FabLab Factory?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om u te voorzien van het aanbod dat u gebruikt of dat u hebt aangevraagd, voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke claims, en zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Gegevens kunnen gedurende extra tijd bewaard blijven in kopieën die zijn gemaakt voor back-up- en bedrijfscontinuïteitsdoeleinden.

Draagt FabLab Factory uw persoonlijke gegevens over nationale grenzen heen over?

In de meeste gevallen worden uw Persoonsgegevens verwerkt binnen de EU. FabLab Factory kan echter Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doorgeven en verwerken in andere landen dan het land waar u woont. De wetten van deze landen bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens. FabLab Factory of Derde-leveranciers die wij gebruiken, zullen er daarom voor zorgen dat alle adequate waarborgen zijn getroffen en dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd in verband met een dergelijke doorgifte. Dit betekent dat wij met de ontvangers van uw gegevens de wettelijk vereiste contracten hebben gesloten, met inbegrip van door toezichthoudende autoriteiten goedgekeurde standaardcontractbepalingen, indien vereist. Indien u een kopie wenst te ontvangen van de waarborgen die wij gebruiken ter bescherming van Persoonsgegevens die grensoverschrijdend worden doorgegeven, kunt u contact met ons opnemen via de informatie in het gedeelte "Hoe kunt u contact met ons opnemen" hieronder.

Wat zijn de marketing- en reclamepraktijken van FabLab Factory?

Wij gebruiken analytische hulpmiddelen en werken ook met één of meer reclamenetwerken (onze "Ad Partners") die Cookies of andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over bezoekers van toepassingen, om advertenties weer te geven, en om ons te helpen de resultaten van reclame- en marketingcampagnes te volgen. Via deze middelen kunnen wij en/of onze Ad Partners in staat zijn om informatie te verzamelen van applicatiebezoekers, inclusief bezochte websites, hoe, wanneer en waarom applicaties worden gebruikt, marketingvoorkeuren, IP-adressen, apparaat-ID's en informatie over browsers. Deze informatie wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven in websites en andere applicaties, om het aantal unieke en herhaalde weergaven van een bepaalde advertentie te berekenen en te controleren, om advertenties te leveren die betrekking hebben op de interesses van een bezoeker, en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor de bovenstaande activiteiten ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of, waar nodig, met uw toestemming.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van uw gegevens door Ad Partners voor online gedragsadvertenties door gebruik te maken van de Digital Advertising Alliance's Uw AdChoices tool. De Your AdChoices-tool werkt mogelijk niet als uw browser geen cookies van derden accepteert, en als u cookies verwijdert, een andere browser gebruikt of een andere computer gebruikt, moet u de tool opnieuw gebruiken om uw opt-out te vernieuwen.

Zoals hierboven beschreven, kunt u uw cookievoorkeuren wijzigen. Cookiekeuzes zijn over het algemeen applicatie-, browser- en apparaatspecifiek, zodat u uw keuzes mogelijk moet vernieuwen wanneer u een andere applicatie bezoekt, een nieuwe browser of apparaat gebruikt, of de cookies van uw browser wist.

FabLab Factory reageert momenteel niet op "niet volgen"-signalen.

Hoe beschermt FabLab Factory de gegevens van kinderen en studenten?

Bij FabLab Factory vinden we de privacy van kinderen en de bescherming van hun gegevens erg belangrijk.

De meeste van onze toepassingen zijn gemaakt voor het grote publiek en zijn ontworpen voor volwassen gebruikers. Wij verwijzen naar deze toepassingen als "toepassingen van algemeen belang". Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen in verband met toepassingen van algemeen belang. Bepaalde toepassingen zijn geschikt voor en bedoeld voor gebruik door kinderen. Wij noemen deze toepassingen "toepassingen voor kinderen".

Onze Privacyverklaring voor kinderen is van toepassing op Persoonsgegevens die worden verzameld van bepaalde kind- en studentgebruikers van FabLab Factory-aanbiedingen, waaronder Kindertoepassingen. Als er een conflict is tussen onze Privacyverklaring voor kinderen en onze Privacyverklaring, bepaalt de Privacyverklaring voor kinderen de norm voor de manier waarop wij Persoonsgegevens van kinderen verwerken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring voor kinderen.

Worden de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt ooit openbaar gemaakt?

Zoals altijd raden wij u aan voorzichtig te zijn met uw beslissing om Persoonsgegevens bekend te maken, ook op onze aanbiedingen. Onze aanbiedingen kunnen u in staat stellen om inhoud te plaatsen, inclusief opmerkingen en "vind ik leuks", die zichtbaar kan zijn voor het publiek.

In sommige gevallen kunt u beperken wie de informatie en inhoud die u plaatst, kan bekijken of er toegang toe heeft. In andere gevallen kan de informatie en inhoud beschikbaar zijn voor geregistreerde leden van het aanbod, of zelfs voor het grote publiek. Uw naam, gebruikersnaam, profielafbeelding of e-mailadres (in het bijzonder als dit uw gebruikersnaam is) kan worden geplaatst samen met elk bericht of andere inhoud die u plaatst via sommige van onze aanbiedingen.

Als u informatie plaatst die u niet openbaar wilt maken, zorg er dan voor dat u een aanbod gebruikt waarmee u kunt bepalen wie de door u geplaatste informatie kan zien.

Zal deze privacyverklaring veranderen?

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen naar aanleiding van wijzigingen in de wet, onze gegevensverwerkingspraktijken of de kenmerken van ons bedrijf. Wij tonen de datum waarop de Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt, zodat u weet wanneer wij deze wijzigen. Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in onze Privacyverklaring, zullen wij trachten u daarvan op de hoogte te stellen voordat deze wijzigingen van kracht worden, bijvoorbeeld door middel van een opvallende kennisgeving op onze website of diensten of per e-mail.

Hoe kunt u ons bereiken?

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u de volgende contactinformatie gebruiken. Wanneer u dat doet, vermeld dan de naam van het aanbod waarover u contact met ons opneemt:

Per e-mail aan: dpo@fablabfactory.com

Functionaris voor gegevensbescherming: Om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken: dpo@fablabfactory.com.