MakerStudio

Oświadczenie o ochronie prywatności

Aktualizacja: Listopad, 2021 r.

Ochrona Państwa prywatności jest ważna dla FabLab Factory. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób FabLab Factory przetwarza dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron internetowych, produktów i usług ("aplikacje"), w tym tych dystrybuowanych przez naszych sprzedawców i innych partnerów kanałowych, a także poprzez wydarzenia osobiste i cyfrowe, webinaria, ankiety, działania marketingowe i wizyty w naszych pomieszczeniach (wraz z aplikacjami, wspólnie nasze "oferty"). Odniesienia do "FabLab Factory", "my" lub "nasz" oznaczają FabLab Factory BV. 

Firma może wyświetlać dodatkowe informacje o ochronie prywatności, na przykład wtedy, gdy uważa, że dodatkowa przejrzystość pomoże użytkownikowi w podjęciu świadomej decyzji o dostarczeniu Danych osobowych. Na przykład, użytkownik może zobaczyć dodatkową informację o ochronie prywatności wyjaśniającą konkretny program zbierania danych lub może zobaczyć dodatkową informację o ochronie prywatności podczas rejestracji na wydarzenie.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje sposób, w jaki przetwarzamy Dane osobowe dla własnych celów. Przetwarzamy również Dane osobowe w imieniu naszych klientów na podstawie pisemnej umowy. Nie kontrolujemy praktyk przetwarzania lub ochrony danych stosowanych przez naszych klientów, które mogą różnić się od tych przedstawionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

"Dane osobowe" to informacje, które identyfikują lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane bezpośrednio lub pośrednio z możliwą do zidentyfikowania osobą. Dane osobowe nie obejmują informacji, które są anonimowe, zdemaskowane lub zagregowane, zgodnie z definicją tych terminów w obowiązującym prawie. Dla celów niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, "Dane osobowe" i "dane osobowe" mają to samo znaczenie i są używane zamiennie.

Jakie informacje zbiera o Tobie FabLab Factory?

Dane osobowe uzyskujemy na różne sposoby. Niektóre Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od użytkownika. Inne dane są automatycznie gromadzone lub generowane na temat tego, jak, kiedy i dlaczego użytkownik wchodzi w interakcje z nami za pośrednictwem naszych ofert, w tym dane uzyskane za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia. Uzyskujemy również Dane osobowe o użytkowniku od Stron trzecich, w tym:

 • Partnerzy biznesowi (np. organizacje edukacyjne, szkoły, fablaby).

Informacje, które nam przekazujesz:

Zbieramy informacje bezpośrednio od Ciebie, np. gdy rejestrujesz się na konto lub korzystasz z naszej oferty, rejestrujesz produkt lub usługę, zapisujesz się na nasz biuletyn lub na jedno z naszych wydarzeń, wchodzisz w interakcję z jednym z naszych wydarzeń, ankiet, działań lub za pomocą mediów społecznościowych, odwiedzasz naszą siedzibę lub kontaktujesz się z nami w inny sposób. Rodzaje informacji, które możemy od Państwa zbierać, obejmują:

 • Twoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adresy fizyczne i/lub e-mailowe oraz wszelkie inne dane kontaktowe, które nam podajesz.
 • Twoja elektroniczne dane identyfikacyjne oraz inne informacje, które zbieramy automatycznie podczas korzystania z naszych usług online, takie jak nazwa użytkownika konta i hasło do konta. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub aplikacji, ingerowania (otwierania, klikania, czytania, przesuwania kursora itp.) w nasz newsletter lub bycia konfrontowanym z reklamami marketingowymi FabLab Factory online, zbieramy dane automatycznie za pośrednictwem Twojej przeglądarki lub urządzenia, poprzez wykorzystanie plików cookie i innych technologii do śledzenia osób odwiedzających stronę internetową (w tym analityki internetowej), takich jak Twój adres IP, adres MAC, Twoje zachowanie podczas przeglądania i Usługi, które lubisz. 
 • Informacja handlowa, takie jak szczegóły dotyczące planów subskrypcji, oferty, którą zakupiłeś, wykorzystałeś i/lub wyraziłeś zainteresowanie, oraz wydarzenia, w których uczestniczyłeś.
 • Informacje o rachunku finansowym, takie jak informacje o płatnościach, które podajesz podczas dokonywania zakupu oferty lub za jej pośrednictwem (strona trzecia przetwarza te transfery w naszym imieniu, jak opisano poniżej).
 • Informacje o wykształceniu, jak na przykład twoje wykształcenie.
 • Cechy chronione, takie jak data urodzenia (w stosownych przypadkach).
 • Informacje wizualne, dźwiękowe i elektroniczne, takie jak Twoje zdjęcie lub podpis; zapisy naszych interakcji, takie jak korespondencja, szczegóły skarg i ich rozwiązania, zapisy dotyczące usług; Twoje preferencje, w tym preferowane narzędzia, doświadczenie, język oraz częstotliwość, z jaką chcesz otrzymywać komunikację marketingową.
 • Twoje dane dotyczące loterie, zapisy i wygrane, kampanie generowania leadów, konkursy lub samplingi - aktywacja. Wszelkie dane udostępnione przez użytkownika podczas udziału w loterii, subskrypcji i wygranej, kampanii generowania leadów, konkursie lub aktywacji samplingu.
 • Twoja oceny i recenzje oraz opinie. Opinie, doświadczenia, preferencje i zainteresowania oraz recenzje wydarzeń, które publikujesz na naszych stronach internetowych lub dzielisz się z nami online lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Kiedy dokonujesz zakupów za pośrednictwem naszych stron internetowych, korzystamy z usług procesorów płatności i nie przechowujemy informacji o kartach kredytowych ani innych informacji finansowych (poza potwierdzeniem dokonania płatności w określonej kwocie). Zbieramy od Państwa dane kontaktowe i informacje o koncie, które przekazujemy do procesora płatności w celu ułatwienia transakcji.

Informacje, które uzyskujemy lub generujemy:

Automatycznie gromadzimy lub generujemy pewne dane osobowe o użytkowniku na podstawie jego interakcji z nami, np. podczas korzystania z naszej oferty, i możemy powiązać te informacje z kontem użytkownika. Gromadzone przez nas informacje obejmują:

 • Identyfikatory, takie jak unikalne identyfikatory użytkowników, unikalne identyfikatory urządzeń, adresy IP, identyfikatory plików cookie, informacje o licencjach produktów oraz nazwy użytkowników.
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, takie jak odwiedzana domena internetowa; które działania i oferty są wykorzystywane, w jaki sposób i jak długo; posty, dyskusje i inne rodzaje zaangażowania z nami, w tym na naszych blogach, forach dyskusyjnych lub czatach; korzystanie z wszelkich hiperłączy lub treści do pobrania dostępnych za pośrednictwem ofert.
 • Informacje geolokalizacyjne
 • Informacje elektroniczne, takie jak informacje o systemach operacyjnych, typach urządzeń, informacje o przeglądarkach, informacje dotyczące automatycznych aktualizacji i błędów technicznych, informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej oferty, w tym o preferowanych narzędziach i doświadczeniach, a także o Państwa zaangażowaniu w naszą działalność.
 • Informacja handlowa, takich jak zapisy dotyczące zainteresowania naszą ofertą lub zrealizowanych zakupów.
 • Cechy rozpoznawcze takich jak szablony twarzy i ruchy oczu.
 • Inferencje wyciągnięte z jakichkolwiek dostępnych nam danych osobowych i informacji o korzystaniu z oferty.

Korzystamy również z plików cookie (małych plików tekstowych przechowywanych przez przeglądarkę internetową podczas korzystania z witryn internetowych) i powiązanych technologii, takich jak piksele i sygnały nawigacyjne (łącznie "Pliki cookie"), w celu gromadzenia i przechowywania informacji podczas korzystania z naszych aplikacji. Korzystamy z programów i narzędzi analitycznych firm trzecich, które pomagają nam zrozumieć, jak, kiedy i dlaczego użytkownik korzysta z naszych aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz nasze Oświadczenie dotyczące plików cookie.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i naszym Oświadczeniu o plikach cookie, to, czy zbieramy dane za pomocą plików cookie, zależy od Ciebie. W każdej chwili możesz zmienić zdanie, wchodząc w swoje Ustawienia w ramach aplikacji lub klikając łącze w stopce naszych stron internetowych. Odpowiedni link może być zatytułowany "Preferencje dotyczące plików cookie", "Ustawienia prywatności" lub coś podobnego.

Wybór plików cookie jest zazwyczaj zależny od aplikacji, przeglądarki i urządzenia, więc może być konieczne odświeżenie wyboru w przypadku odwiedzenia innej aplikacji, użycia nowej przeglądarki lub urządzenia albo wyczyszczenia plików cookie przeglądarki.

Dane z serwisów społecznościowych: Możemy zamieszczać treści, piksele, tagi, przyciski lub inne narzędzia, które łączą się z usługami i/lub platformami innych firm ("Wtyczki"). Jeśli korzystasz z jednej z naszych ofert, która zawiera Wtyczki, informacje mogą być przekazywane bezpośrednio z Twojego urządzenia do zewnętrznego dostawcy usług i/lub platform. Możemy nie kontrolować danych zbieranych przez Wtyczki. Jeśli użytkownik jest zalogowany w sieci społecznościowej, sieć ta może być w stanie powiązać korzystanie przez użytkownika z naszej oferty ze swoimi usługami i/lub platformą.

Na przykład, jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczką poprzez kliknięcie przycisku "Lubię to", "Śledź" lub "Udostępnij" albo poprzez napisanie komentarza, informacje te mogą automatycznie pojawić się w jego profilu w odpowiedniej usłudze lub platformie społecznościowej. Nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany, Wtyczki mogą wysyłać jego adres IP do serwisów i/lub platform społecznościowych. Prosimy o zwrócenie na to uwagi podczas korzystania z naszej oferty.

Gdy łączą się Państwo z serwisem lub platformą społecznościową na urządzeniu, z którego korzystają również inne osoby, ci inni użytkownicy mogą być w stanie zobaczyć informacje przechowywane lub wyświetlane w związku z Państwa profilem na stronie serwisu społecznościowego.

Informacje, które zbieramy od innych podmiotów:

Otrzymujemy i przetwarzamy informacje od naszych oddziałów oraz ze źródeł zewnętrznych, w tym

 • Pracodawcy, partnerzy biznesowi, dostawcy (np. dostawcy usług IT), podwykonawcy, bazy kontaktów biznesowych, usługi wzbogacające, partnerzy kanałowi (np. resellerzy), 
 • Firmy reklamowe i medialne, które prowadzą działania marketingowe i medialne w naszym imieniu, takie jak dostawcy usług marketingowych, agregatory danych stron trzecich oraz serwisy i platformy społecznościowe (np. LinkedIn i Facebook). 
 • Dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej strony internetowej i aplikacji, np. Google Analytics.

Otrzymujemy również informacje z publicznie dostępnych źródeł i od licencjodawców. Kategorie danych osobowych, które zbieramy z tych źródeł obejmują:

 • Identyfikatory, takie jak nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail.
 • Informacje zawodowe, takich jak zawody, branże, licencje zawodowe, doświadczenie zawodowe i historia zatrudnienia oraz inne kwalifikacje.
 • Informacje o wykształceniu, jak na przykład twoje wykształcenie.
 • Informacja handlowa, takich jak wydarzenia, w których uczestniczyłeś lub działania, w których brałeś udział.
 • Wnioski, takich jak informacje dotyczące użytkowania oraz preferencji, zachowań i innych atrybutów użytkownika.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Firma może łączyć Dane osobowe użytkownika z informacjami zebranymi od innych podmiotów, aby pomóc w utrzymaniu aktualności i dokładności naszych baz danych oraz aby zapewnić użytkownikowi bardziej odpowiednie treści, doświadczenia, aplikacje i inne oferty.

Jak FabLab Factory wykorzystuje informacje, które zbiera o Tobie?

Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe w sposób przemyślany i użyteczny, w tym:

 • Aby potwierdzić Twoją tożsamość, co jest niezbędne do wykonania naszej umowy z Tobą.
 • Aby dostarczać usługi, produkty i inne oferty, w tym informacje takie jak spersonalizowane spostrzeżenia i zalecenia, co jest niezbędne do wykonania naszej umowy z Państwem.
 • Aby wysyłać Ci ważne informacje, np. o Twoim koncie lub zakupach, w ramach naszej umowy z Tobą.
 • Aby wysłać Ci informacje, o które prosiłeś, w zakresie niezbędnym do wykonania naszej umowy z Tobą lub, jeśli nie jest to konieczne do wykonania umowy, w dalszej realizacji naszego uzasadnionego interesu, na przykład w odpowiedzi na zapytania klientów.
 • W celu utrzymania i poprawy bezpieczeństwa oraz rozwiązywania wszelkich problemów związanych z naszymi ofertami, co jest niezbędne do wykonania naszej umowy z Państwem lub, gdy nie jest to konieczne do wykonania umowy, w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na ochronie naszej działalności.
 • Aby anonimizować, agregować lub de-identyfikować dane osobowe użytkownika, tak aby nie można było go zidentyfikować w ramach naszego uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzenie badań i analiz.
 • Aby rozwijać i ulepszać nasze obecne i przyszłe oferty oraz Twoje doświadczenia, w tym poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych systemów, które analizują dane przy użyciu uczenia maszynowego i innych technik analitycznych, w ramach naszych uzasadnionych interesów lub, w razie potrzeby, za zgodą.
 • Aby zrozumieć, w jaki sposób nasze oferty są wykorzystywane i kto z nich korzysta w ramach naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa naszych ofert i ogólnego doświadczenia użytkownika lub, w razie potrzeby, za zgodą.
 • Aby analizować informacje o tym, w jaki sposób użytkownik współdziała lub może współdziałać z nami lub naszymi ofertami w ramach naszego uzasadnionego interesu polegającego na ulepszaniu naszych ofert i doświadczeń użytkownika z nami lub, w razie potrzeby, za zgodą.
 • W celu podejmowania strategicznych decyzji dotyczących naszej działalności gospodarczej, w tym raportowania o wynikach naszej działalności, w ramach naszego uzasadnionego interesu w podejmowaniu tych decyzji lub, w razie potrzeby, za zgodą.
 • Aby wysyłać Państwu treści edukacyjne, samouczki, sugestie, biuletyny, ankiety lub inne informacje, w tym informacje, które mogą być związane z Państwa zainteresowaniami lub preferencjami, w ramach naszego uzasadnionego interesu polegającego na poprawieniu doświadczenia klienta lub, w razie potrzeby, za zgodą.
 • Aby wysyłać Państwu oferty promocyjne, reklamy lub inne treści marketingowe w ramach naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zaangażowanie w marketing bezpośredni lub, w razie potrzeby, za zgodą.
 • Aby wykryć, zapobiec lub w inny sposób rozwiązać problem nieważnego użycia, takiego jak przez oszustwo i piractwo oprogramowania (np. w celu potwierdzenia, że oprogramowanie jest oryginalne i prawidłowo licencjonowane) oraz w celu ochrony Ciebie, FabLab Factory, i / lub osób trzecich w ramach naszych uzasadnionych interesów. 
 • Aby egzekwować i sprawdzać zgodność z warunkami prawnymi, które regulują nasze oferty w ramach naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu przestrzegania odpowiednich warunków.
 • Aby wypełnić nasze zobowiązania prawne wynikające z obowiązujących przepisów.
 • W celu ochrony praw, bezpieczeństwa i własności FabLab Factory, Ciebie lub osób trzecich w ramach naszego uzasadnionego interesu ochrony nas, naszych użytkowników i osób trzecich.
 • W innych celach, na które uzyskamy Twoją zgodę.

W przypadku, gdy polegamy na Państwa zgodzie na przetwarzanie Danych osobowych, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami na poniższe dane kontaktowe lub w inny sposób wskazany Państwu na piśmie.

W przypadku, gdy opieramy się na naszych uzasadnionych interesach przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, równoważymy Twoje prawa z naszymi, aby nasz interes nie był nadrzędny wobec interesów, które masz w zakresie ochrony swoich informacji.

Gdy przetwarzamy Dane osobowe o Tobie w celu spełnienia wymogów prawnych lub wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą lub z naszym klientem, za pośrednictwem którego korzystasz z naszej oferty, niepodanie takich danych może uniemożliwić lub opóźnić wypełnienie przez nas tych zobowiązań.

Jak FabLab Factory ujawnia Twoje dane osobowe?

Kategorie informacji opisane powyżej ujawniamy następującym kategoriom osób:

 • Nasi usługodawcy, w tym sprzedawców, konsultantów i innych dostawców usług, którzy wykonują usługi lub funkcje w naszym imieniu, w celach biznesowych. Na przykład, nasi dostawcy usług obejmują firmy, które wspierają nas w marketingu, sprzedaży, doradztwie, komunikacji, utrzymaniu i wsparciu oprogramowania, analityce, mediach społecznościowych, badaniach rynku, audycie pod kątem prawidłowego użytkowania, zgodności z licencją, bezpieczeństwie, weryfikacji użytkowników, lokalizacji i przetwarzaniu płatności. Nasi dostawcy usług przetwarzają informacje o użytkownikach z zastrzeżeniem warunków umownych, które ograniczają ich możliwości wykorzystania informacji o użytkownikach.
 • Nasi partnerzy biznesowi, takich jak partnerzy integracyjni, partnerzy kanałowi (np. odsprzedawcy), sponsorzy wydarzeń, partnerzy i uczestnicy, Ad Partners, oraz wydawcy App Store FabLab Factory, z którymi użytkownik wchodzi w interakcje w celu ułatwienia relacji z FabLab Factory i tymi partnerami biznesowymi dla któregokolwiek z celów opisanych w naszym lub tych partnerów biznesowych oświadczeniu o ochronie prywatności.
 • Nasze oddziały, dla każdego z celów i sposobów wykorzystania informacji opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, w tym dla zapewnienia Państwu zintegrowanej oferty (w tym administrowania zakupami, usługami i płatnościami w ramach naszej zintegrowanej oferty) w ramach naszych uzasadnionych interesów.
 • Usługi i platformy sieci społecznościowych do łączenia się lub udostępniania informacji publicznie, z dostawcami usług lub z Twoimi kontaktami w takich usługach lub platformach.
 • Osoby, którym jesteśmy zobowiązani przez prawo do przekazania informacji, np. na podstawie wezwania do sądu lub nakazu sądowego.
 • Egzekwowanie prawa, radca prawny lub inne strony, którym jest to w uzasadniony sposób niezbędne gdy mamy dobre przekonanie, że ujawnienie jest niezbędne do zapobiegania lub reagowania na oszustwa lub piractwa oprogramowania, bronić się przed atakami, lub chronić prawa, własność i bezpieczeństwo FabLab Factory, naszych klientów i społeczeństwa.
 • Osoby zaangażowane w rozpatrywanie, negocjowanie, finalizowanie transakcji biznesowej, w tym sprzedaży, połączenia, konsolidacji, przejęcia, zmiany kontroli, przekazania znacznych aktywów, upadłości lub reorganizacji oraz wszelkich późniejszych integracji.

Ponadto, Dane osobowe mogą być ujawnione w ramach jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży lub przeniesienia aktywów FabLab Factory. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli uważamy, że jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Możemy również ujawnić dane osobowe innym stronom, gdy mamy na to zgodę użytkownika lub gdy użytkownik nas do tego skieruje, dla wszelkich celów żądanych lub dozwolonych przez użytkownika.

Możemy udostępniać zbiorcze, anonimowe lub pozbawione tożsamości informacje demograficzne, statystyczne i inne dotyczące korzystania z naszej oferty osobom trzecim w celach marketingowych, analitycznych, planistycznych i innych. Takie informacje nie będą identyfikować konkretnego użytkownika.

Jak FabLab Factory chroni Twoje dane?

Podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przy użyciu odpowiednich środków technicznych, fizycznych i organizacyjnych, tak aby były chronione przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem, zmianą, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz utratą.

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby ograniczyć dostęp pracowników, wykonawców i agentów FabLab Factory mają do swoich danych osobowych do tych, którzy muszą znać te dane, aby wykonywać swoje funkcje przypisane do jednego z celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Ponadto, umownie zapewniamy, że każdy dostawca będący stroną trzecią, przetwarzający Państwa Dane Osobowe, w równym stopniu zapewnia poufność i integralność Państwa danych w sposób bezpieczny.

Jakie masz prawa i możliwości wyboru?

Z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązujących przepisach prawa, przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych:

Prawo dostępu - Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy FabLab Factory przetwarza dane osobowe na Twój temat, a jeśli tak, to dostępu do danych osobowych i dodatkowych informacji. Na żądanie możemy również dostarczyć Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

Prawo do sprostowania - Masz prawo zażądać, aby FabLab Factory poprawiła, dostosowała lub uzupełniła Twoje Dane Osobowe, jeśli mamy niedokładne lub niekompletne dane dotyczące Ciebie. Uprzejmie prosimy również o zapewnienie, że zmiany w okolicznościach osobistych (na przykład zmiana adresu, itp.) są zgłaszane do FabLab Factory, abyśmy mogli zapewnić, że Państwa Dane Osobowe są aktualne. FabLab Factory podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że wszystkie Dane Osobowe są poprawne;

Prawo do wycofania zgody - Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej komunikacji marketingowej lub wypełniając formularz w sposób określony poniżej. Jeśli wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe na podstawie Twojej zgody z innych powodów niż komunikacja marketingowa, możesz cofnąć swoją zgodę, wypełniając formularz w sposób określony poniżej;

Prawo do usunięcia - Masz prawo żądać usunięcia wszelkich nieistotnych Danych Osobowych, które przechowujemy na Twój temat, gdy (i) dane te nie są już niezbędne w związku z celami, dla których zostały zebrane; (ii) wycofasz zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania; (iii) zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w przypadku celów marketingu bezpośredniego lub - w każdym innym przypadku - nie ma nadrzędnej prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania; (iv) przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem. Jeśli masz takie żądanie i wszystkie wymagania są spełnione, upewnimy się, że FabLab Factory usunie dane, których nie mamy prawnego obowiązku zachować;

Prawo do ograniczenia wykorzystania danych - Mają Państwo prawo do ograniczenia wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych w przypadku, gdy (i) kwestionują Państwo dokładność danych osobowych; (ii) wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy usunęli dane; (iii) nie potrzebujemy już danych osobowych do odpowiednich celów, ale są one potrzebne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (iv) zgłosili Państwo sprzeciw wobec wykorzystania danych uzasadnionego naszymi uzasadnionymi interesami w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy Fabryka FabLab ma rzeczywiście istotne interesy, aby kontynuować odpowiednie wykorzystanie danych;

Prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe w celu wykonania umowy z Tobą, a te dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać wszystkie takie Dane Osobowe, które przekazałeś FabLab Factory w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także zażądać od nas przekazania ich innemu administratorowi danych, jeżeli jest to technicznie wykonalne;

Prawo do sprzeciwu - w zakresie, w jakim powołujemy się na nasze prawnie uzasadnione interesy w celu wykorzystania Państwa Danych Osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego wykorzystania, a my musimy zaprzestać takiego przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do wykorzystania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub gdy musimy przetwarzać dane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec czynności profilowania prowadzonych przez FabLab Factory;

Prawo do złożenia skargi - Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania, jeśli uzna, że gromadzenie i wykorzystywanie jego Danych osobowych narusza niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności lub obowiązujące prawo.

Prosimy o zalogowanie się na swoje konto, aby zarządzać swoimi Danymi osobowymi i treściami przy użyciu naszych aplikacji. Można również usunąć swoje Dane osobowe i zamknąć konto. Możemy zachować pewne dane o użytkowniku dla celów prawnych i wewnętrznych celów biznesowych, takich jak zapobieganie oszustwom, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Ci praw, zgłoś swoje żądanie za pośrednictwem strony dpo@fablabfactory.com. 

Po otrzymaniu Twojej wiadomości e-mail odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie z obowiązującym prawem możemy poprosić o dowód tożsamości przed spełnieniem prośby i możemy poprosić o dodatkowe formy weryfikacji w zależności od charakteru żądanych danych osobowych.

Niektóre jurysdykcje przyznają osobom fizycznym dodatkowe prawa w odniesieniu do ich Danych osobowych. W zależności od miejsca zamieszkania lub obowiązującego prawa, użytkownik może mieć również prawo do:

 • Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych
 • Zlecić nam zablokowanie lub zanonimizowanie Państwa danych osobowych, w zależności od sytuacji
 • Otrzymać kopię swoich danych osobowych w celu przekazania ich stronie trzeciej
 • Rezygnacja z niektórych komunikatów marketingu bezpośredniego
 • Rezygnacja z niektórych ujawnień danych osobowych osobom trzecim
 • Nie można odmówić przyjęcia towaru lub usługi w związku z korzystaniem z praw, chociaż można zapewnić inny poziom usług lub obciążyć inną stawką lub ceną zgodnie z obowiązującym prawem
 • Złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych w jurysdykcji, w której się znajdujesz

Prawa te mogą być ograniczone w niektórych okolicznościach przez prawo lokalne. Na przykład, nawet jeśli poprosisz nas o usunięcie swoich danych osobowych, możemy być zmuszeni do ich zachowania w celu realizacji transakcji, o które prosiłeś, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub dla innych ograniczonych celów biznesowych wymaganych lub dozwolonych przez prawo. Aby skorzystać z odpowiednich praw, prosimy o kontakt.

W przypadku gdy przetwarzamy Dane osobowe w imieniu naszych klientów, możemy skierować żądanie do odpowiedniego klienta i współpracować z jego obsługą, z zastrzeżeniem wszelkich specjalnych ustaleń umownych z tym klientem.

Jakie są praktyki FabLab Factory w zakresie przechowywania danych?

Firma Garmin będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do zapewnienia użytkownikowi oferty, z której korzysta lub o którą prosił, do ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych oraz w razie potrzeby do wypełnienia zobowiązań prawnych. Dane mogą być przechowywane przez dodatkowy czas w kopiach sporządzonych dla celów tworzenia kopii zapasowych i ciągłości działania.

Czy FabLab Factory przekazuje Twoje dane osobowe ponad granicami państw?

W większości przypadków Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane na terenie UE. Informujemy jednak, że FabLab Factory może przekazywać i przetwarzać wszelkie Dane Osobowe, które nam podajesz, do krajów innych niż Twój kraj zamieszkania. Prawo tych krajów może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych osobowych. FabLab Factory lub dostawcy stron trzecich, z których korzystamy, będą zatem dążyć do zapewnienia, że wszystkie odpowiednie zabezpieczenia zostały wprowadzone i że wszystkie obowiązujące przepisy prawa i regulacje są przestrzegane w związku z takim transferem. Oznacza to, że zawarliśmy niezbędne z punktu widzenia prawa umowy z odbiorcami Państwa danych, w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez organy nadzorcze tam, gdzie jest to wymagane. Jeśli chcesz uzyskać kopię zabezpieczeń, które stosujemy w celu ochrony Danych osobowych przekazywanych za granicę, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji zawartych w sekcji "Jak się z nami skontaktować" poniżej.

Jakie są praktyki marketingowe i reklamowe FabLab Factory?

Korzystamy z narzędzi analitycznych, a także współpracujemy z jedną lub kilkoma sieciami reklamowymi ("Ad Partnerzy"), które wykorzystują pliki cookie lub inne technologie do zbierania informacji o osobach odwiedzających aplikację, do wyświetlania reklam oraz do pomocy w śledzeniu wyników kampanii reklamowych i marketingowych. Za pomocą tych środków my i/lub nasi Partnerzy Handlowi możemy zbierać informacje od osób odwiedzających aplikację, w tym odwiedzane strony internetowe, sposób, czas i powód korzystania z aplikacji, preferencje marketingowe, adresy IP, identyfikatory urządzeń oraz informacje o przeglądarkach. Informacje te są wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach internetowych i innych aplikacjach, do obliczania i kontrolowania liczby unikalnych i powtarzających się odsłon danej reklamy, do dostarczania reklam powiązanych z zainteresowaniami odwiedzającego oraz do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Przetwarzamy Państwa Dane osobowe w celu realizacji powyższych działań w ramach naszych uzasadnionych interesów lub, jeśli jest to wymagane, za Państwa zgodą.

Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania swoich danych przez Ad Partnerów do celów reklamy behawioralnej online, korzystając z serwisu Digital Advertising Alliance. Twój AdChoices narzędzie. Narzędzie Your AdChoices może nie działać, jeśli Twoja przeglądarka nie akceptuje plików cookie innych firm, a jeśli usuniesz pliki cookie, użyjesz innej przeglądarki lub innego komputera, będziesz musiał ponownie użyć narzędzia, aby odnowić swoją rezygnację.

Jak opisano powyżej, użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie. Wybory dotyczące plików cookie są zazwyczaj zależne od aplikacji, przeglądarki i urządzenia, więc może być konieczne odświeżenie wyborów w przypadku odwiedzenia innej aplikacji, użycia nowej przeglądarki lub urządzenia albo wyczyszczenia plików cookie przeglądarki.

FabLab Factory obecnie nie odpowiada na sygnały "do not track".

Jak FabLab Factory chroni dzieci i dane uczniów?

W FabLab Factory bardzo dbamy o prywatność dzieci i ochronę ich danych.

Większość naszych aplikacji jest tworzona dla ogółu społeczeństwa i jest przeznaczona dla dorosłych użytkowników. Określamy te aplikacje jako "aplikacje użyteczności publicznej". Nie zbieramy świadomie Danych osobowych od dzieci w związku z aplikacjami użyteczności publicznej. Niektóre aplikacje są odpowiednie dla dzieci i są przeznaczone do użytku przez nie. Określamy te aplikacje jako "aplikacje dla dzieci".

Nasza Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci ma zastosowanie do Danych Osobowych zebranych od niektórych dzieci i studentów korzystających z oferty FabLab Factory, w tym aplikacji dla dzieci. Jeśli istnieje konflikt między naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności dzieci a naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci ustanawia standard dla sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe dzieci. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z naszą Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci.

Czy dane osobowe, które nam przekazujesz są kiedykolwiek wyświetlane publicznie?

Jak zawsze, zachęcamy do zachowania ostrożności przy podejmowaniu decyzji o ujawnianiu Danych osobowych, w tym na stronach internetowych firmy. Nasze oferty mogą umożliwiać użytkownikowi zamieszczanie treści, w tym komentarzy i "polubień", które mogą być widoczne publicznie.

W niektórych przypadkach użytkownik może ograniczyć, kto może przeglądać lub uzyskiwać dostęp do informacji i treści, które zamieszcza. W innych przypadkach informacje i treści mogą być dostępne dla zarejestrowanych członków oferty lub nawet dla ogółu społeczeństwa. Twoje imię i nazwisko, nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe lub adres e-mail (zwłaszcza jeśli jest to Twoja nazwa użytkownika) mogą zostać opublikowane wraz z każdą wiadomością lub inną treścią, którą zamieścisz za pośrednictwem niektórych z naszych ofert.

Jeśli zamieszczasz informacje, których nie chcesz ujawniać publicznie, upewnij się, że korzystasz z oferty, która pozwala Ci kontrolować, kto widzi informacje, które zamieściłeś.

Czy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ulegnie zmianie?

Możemy zmienić niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w prawie, naszych praktykach przetwarzania danych lub cechach naszej działalności. Pokażemy datę ostatniej aktualizacji Oświadczenia o ochronie prywatności, aby pomóc Ci wiedzieć, kiedy ją zmienimy. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, postaramy się powiadomić Cię o tym przed wejściem w życie takich zmian, na przykład poprzez wyraźne powiadomienie w naszej witrynie internetowej lub usługach albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, skorzystaj z następujących danych kontaktowych. W tym celu prosimy o podanie nazwy oferty, w sprawie której się Państwo z nami kontaktują:

Drogą elektroniczną na: dpo@fablabfactory.com

Inspektor ochrony danych: Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, należy skorzystać z następujących danych kontaktowych: dpo@fablabfactory.com.